Zemřel válečný veterán

plukovník v.v. Stanislav Kolář

bývalý významný pohraničník. 

Pohřeb se uskutečnil dne 30. 12. 2019
v Brněnském krematoriu v 9.30 hod.

Čest jeho památce!!!
OTEVŘENÝ DOPIS - KONĚV

Zastupitelstvo
městské části Prahy 6
Praha

Vážení členové zastupitelstva.

Členové Klubu českého pohraničí z. s. v Berouně vyjadřují rozhořčení nad tím, jakým způsobem se chová část zastupitelů vaší městské části Prahy 6 v čele s panem starostou Ondřejem Kolářem /TOP 09/ k historickým událostem a odkazům, souvisejících s druhou světovou válkou.

To, co předvádíte s pomníkem I. S. Koněva, který má nesmírnou zásluhu na osvobození naší vlasti od německého fašismu, je projevem nenávisti a nesnášenlivosti nejen vůči Koněvově osobnosti, ale vůči všem, kteří pod jeho velením bojovali a pokládali své životy za to, abychom my i vy mohli žít.

Hanobení sochy I. S. Koněva je výsledkem soustavně rostoucí kampaně a nenávistné propagandy vedení městské části Prahy 6, kdy její představitelé po příkladu Magistrátu hl. města Prahy svými výroky a osobními postoji vyvolávají nevraživost mezi občany, kteří podléhají jejich nenávistným projevům, čímž chtějí dokázat svůj odpor proti našim osvoboditelům, Rudé armádě SSSR, která měla rozhodující podíl na konečném osvobození Československa včetně hl. města Prahy. Spolu s českými vlastenci, vojáky spojenců protifašistické koalice, 1. čs. Armádním sborem Ludvíka Svobody za cenu nesmírných obětí, které jsou vám jistě známy, přinesla národům Evropy a světa osvobození od nacismu.

Osobnost I. S. Koněva je nesmazatelně zapsána mezi slavné vojevůdce, byl to m. j. on, který završil vítěznou bojovou cestu od Stalingradu přes dobytí Berlína až ke svedení poslední bitvy 2. světové války ve dnech 11. - 12. května 1945 na území naší republiky v prostoru Příbramska a Milína u Slivice, kde jeho vojáci dokončili spolu s partyzány a vlastenci našeho regionu porážku elitních jednotek wermachtu a SS, které prchaly před Rudou armádou vědomi si zločinů, které páchaly po podepsání kapitulace Německa vůči obyvatelstvu Prahy a Středočeského kraje ještě ve dnech 9. - 10. května 1945. Právě to a další skutečnosti vás neopravňují ke špinění památky těch, kteří nesmírnou obětavostí a statečností přinášeli oběti.

Při osvobození Prahy, po zahájení Pražského povstání, kdy se nacisté krutě mstili na obyvatelstvu hl. města Prahy se aktivně zúčastnila bojů i řada vlastenců z našeho regionu, i oni zde položili své životy. Také jejich jménem žádám, aby vedení městské části Prahy 6 spolu s dalšími občany respektovali historickou pravdu a nepředělávali historii.

Zastupitele této městské části vyzýváme, aby nepodléhali nenávistným vyjadřováním a skutkům, které jsou vyvolávány vedením Prahy 6 k osobnosti I. S. Koněva. Pravdu o osvobozovací misi Rudé armády pod vedením I. S. Koněva nelze vymazat z paměti našeho národa, stejně jako pravdu o tom, že to byla vojska Rudé armády, která pod jeho velením zachránila Prahu před zničením, které bylo fašisty cíleně plánováno.

Žádáme o ponechání pomníku I. S. Koněva na náměstí Interbrigády a ukončení projevů neúcty k našim osvoboditelům. Pomník slouží jako dokument období 2. světové války a jakákoli pozdější "doplňující destičková informace" je v tomto případě zpochybňující.

V souvislosti s tímto naším vyjádřením k osobnosti I. S. Koněva žádáme členy zastupitelstva Prahy 6, aby nepokračovali v rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy o odstranění pamětní desky na Staroměstské radnici, která má připomínat osvobození města Prahy v roce 1945 jednotkami 1. ukrajinského frontu Rudé armády pod vedením I. S. Koněva.

Děkuji za pochopení. Pravda vítězí!

Okresní rada Klubu českého pohraničí z. s. Beroun

Pokorný Jiří - předseda

Kontaktní adresa: Pokorný Jiří
ul. Kpt. Jaroše 1047
166 01 Beroun-město

V Berouně dne 29. srpna 2019


Otevřený dopis

V Praze, dne 23. 7. 2019

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

jsme znepokojeni aktuální událostí - prolomením Dekretů prezidenta republiky. Došlo k restituci majetku vdově po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours Walderode, a ta má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun. Přitom Walderode působil ve struktuře Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím soudců Okresního soudu v Hradci Králové byla zneuctěna památka českých obětí Druhé světové války, bylo ukřivděno i obětem Heydrichiády. Tímto skandálním rozhodnutím soudců může být v ČR zahájeno vracení majetků takzvaným sudetským Němcům!

Je to výsledek neblahého vývoje v posledních třiceti letech a zejména v posledních několika letech. V roce 2015 na 69. sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Augsburku prohlásil H. Seehofer, tehdejší předseda bavorské vlády: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Podle B. Posselta jsme se měli dopustit chladných válečných zločinů. Posselt se dokonce svěřil, že v blízké době by se sudetský den mohl konat v České republice. SL si dávno přál, aby došlo k přímým jednáním mezi jeho reprezentací a vládou ČR. Opakovaně se o tom zmiňoval i H. Seehofer. Pak toto přání SL opakovala A. Merkelová, kancléřka SRN, která v květnu 2012 dlela na státní návštěvě Prahy, přímo P. Nečasoví. A neblahý vývoj se urychlil. Již v počátkem r. 2013 jednal premiér Nečas v čele velké státní delegace v Mnichově. K přímým rozhovorům SL a představitelů naší vlády, zejména premiéra B. Sobotky a P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, došlo až v r. 2016 v Mnichově. Sám pan B. Posselt o tom všem na jednom ze sjezdů otevřeně mluvil. Je třeba zdůraznit, že SL nemá mezinárodně právní subjektivitu a není způsobilý k mezinárodně právním jednáním. Je zřejmé, že vláda ČR uvedeným jednáním porušila právní normy. Kromě toho SL v posledních letech neustále plánuje konání příštích sjezdů v ČR. Přitom byli "sudetští" Němci už na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

Naprosto nepřijatelnou skutečností je, že na akcích SL, včetně sjezdů, sedí naši diplomaté a mlčí. Naši diplomaté by se měli akcí SL zúčastňovat jen tehdy, když na místě nebo následně diplomatickou cestou budou protestovat proti všemu, co je přepisováním historie, porušováním, jaltské a postupimské dohody, Pařížské reparační úmluvy, co porušuje naše zájmy. Prolamováním Dekretů prezidenta republiky se posouváme ke stanovisku legality a legitimity nacistického a protektorátního pořádku. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, DrSc., výslovně uvádí: "Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu ..."

Prolamováním Dekretů prezidenta republiky dochází k zásadnímu podkopávání naší státnosti!!!

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o rozhodné odsouzení tohoto jednání českého soudu, o vyvolání zákonodárné iniciativy, aby byly v budoucnosti znemožněny podobné vlastizrádné skutky. A to až po změny v ústavě - například ve smyslu zakotvení Dekretů prezidenta republiky mezi základní ústavní zákony, a až po změnu v postavení soudů v našem právním systému.

S pozdravem

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9                                                                                 Ing. Václav Tomeš
111 21 Praha 1                                                                                                   předseda

Verze PDF


Odpověď Ing. Andreje Babiše - předsedy vlády ČR


Národní rada
Klubu českého pohraničí
Politických vězňů 9
Praha 1

Vážení členové KČP, vážení přátelé!

Národní rada KČP na svém zasedání dne 1. 6. 2019, podle návrhu KR Ústí nad Labem rozhodla, že rozšíří stávající památník Ochráncům státních hranic na Cínovci o repliku sochy

" Pohraničníka se služebním psem", dříve postaveného na Chebsku. Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace našeho záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu I. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční (20. 6. v Nymburce) tradiční 8. setkání OSH.

Obdobně, jak tomu bylo u předchozích akcích (v roce 2010 pomník OSH na Cínovci, v následujících letech u pomníků LČP - " Ochráncům státních hranic" v Krásné u Aše, " Již nody Mnichov" v Postoloprtech, Obětem fašizmu v Chebu, či pomníku Gen. Ludvíka Svobody v Hroznatíně, atd.) - chceme zajistit krytí nezbytných nákladů z vlastních prostředků - Tedy z příspěvků našich členů, příznivců, sympatizantů a přátel.

Prostředky budou soustřeďovány na běžném účtu Národní rady - číslo účtu 1943830389/ 0800. Zde bude samostatně zabezpečeno jejich účetní sledování pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Proto tímto oslovujeme všechny územní a regionální rady KČP, sekce OSH a místní Kluby KČP k zasílání svých finančních prostředků / buď samy přímo, nebo prostřednictvím KR na výše uvedený účet a účel. Hotovostně lze příspěvek složit v pokladně NR každé úterý.

V Praze dne 11. 6. 2019

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.