Výzva občanům České republiky

Socha Maršála Ivana Stěpanoviče Koněva

VÝZVA spolku "Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů"Smutná zpráva !

Krátce po úmrtí PhDr. Josefa Groušla, opustil naše řady ve věku 88. let další významný funkcionář KČP, bývalý člen vedení Národní rady, nositel Vlasteneckého řádu KČP

RSDr. Václav ŠÍPEK, CSc.

Odchází v něm osobnost, která více než dvě desetiletí aktivně ovlivňovala vývoj KČP na cestě k nejvýznamnějšímu vlasteneckému spolku v České republice.

Odchází legendární šéfredaktor HRANIČÁŘE, který oslovil tisíce lidí nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Položil základy, na nichž dnes úspěšně staví současný šéfredaktor HRANIČÁŘE, RSDr. Milan Havlíček.

Ve své odpovědné činnosti se opíral o spolupráci s desítkami dopisovatelů a funkcionářů KČP. Proto jeho odkaz, uložený v archivních výtiscích HRANIČÁŘE bude promlouvat k práci budoucích historiků o dřívějších i současných prostých lidech, které nezlomil listopad 1989, ani snaha současných pravdoláskařů o revizi historické pravdy.

Náš Vašek Šípek byl a zůstane naším vzorem obětavosti, a statečnosti vlastence.

Čest jeho celoživotní práci pro naši vlast !

V Praze 1. května 2020 

JUDr. Gustav Janáček - předseda NR KČP
RSDr. Milan Richter, CSc. - Čestný předseda NR KČP


Smutná zpráva.

Vedení Národní rady oznamuje všem členům, sympatizantům KČP, a obci českých historiků, že dne 6. dubna 2020 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 roků významný český historik, vlastenec, člověk mimořádných morálních kvalit,

PhDr. Josef Groušl, CSc.

Klub českého pohraničí a spolu s ním všechny vlastenecké organizace ztrácejí velkého bojovníka za historickou pravdu o minulosti českého národa a o jeho budoucnosti v souvislosti česko-německých vztahů a o neměnnosti a trvalé platnosti dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše.

S naším Pepíkem odchází jeden ze zakladatelů a budovatelů KČP, který v letech 1998-2000 vykonával úspěšně funkci předsedy Národní rady KČP a za jehož předsednictví byla založena sekce ochránců státních hranic, jako organická součást KČP. Po ukončení výkonu funkce předsedy NR KČP založil a do posledních dnů řídil Historickou a dokumentační komisi KČP, která výrazně přispěla k veškeré činnosti uvnitř i navenek KČP.

S PhDr. Josefem Groušlem odchází vlastenec a internacionalista, který má zásluhy na tom, že KČP dnes patří svou činností a počtem svých členů k nejsilnějším vlasteneckých spolkům v ČR a na rozvoji mezinárodních vztahů KČP.

ČEST JEHO PRÁCI PRO VLAST

JUDr. Gustav Janáček
předseda NR KČP

RSDr. Milan Richter, CSc.
čestný předseda NR KČP


Báseň od neznámého autora

V lese řádí kůrovec všude samá souška.

Ve městech zas viróza je to těžká zkouška.

Až u ohně či u piva budeme sedět v kroužku,

vzpomeneme s nostalgií, kdo jakou měl roušku.

Byly různých velikostí, měly hezké vzory,

v ulicích jsme potkávali maskované tvory.

Jeden jí měl ze šátku, druhý z dámské vložky,

tak jak nám to nařídily bezpečnostní složky.

Snad to nějak překonáme, do kremace nejdeme,

určitě se s kamarády zase všichni sejdeme.

Ať každému pěkný úsměv zase zdobí líce,

hlavně aby všechno přežil a měl zdravé plíce.

Zdraví to Vám nenahradí sebe ryzí zlaťák,

nutnou dávku optimizmu všem Vám

přeje váš parťák.

Dobrý den, tuto básničku jsem objevila na FB. Autor neznámý, ale je trefná pro tuto dobu. Hezký den a hodně zdraví všem, také optimismus a humor k překonání této doby.

Zdravím, Marie Hanischová. 


Pokud někdo z členů KČP potřebuje roušky, ať napíše požadavek s adresou na majahanisch@seznam.cz nebo zavolá na mobily
702 881 302737 641 302


Zašlu zdarma poštou. 

Marie Hanischová


Kalendář klubu pohraničí na rok 2021

Zahájili jsme soustřeďování objednávek na kalendář KČP na rok 2021. Formulář objednávky + kompletní pokyny jsou v souboru viz vpravo ->>>.Národní rada
Klubu českého pohraničí
Politických vězňů 9
Praha 1

Vážení členové KČP, vážení přátelé!

Národní rada KČP na svém zasedání dne 1. 6. 2019, podle návrhu KR Ústí nad Labem rozhodla, že rozšíří stávající památník Ochráncům státních hranic na Cínovci o repliku sochy

" Pohraničníka se služebním psem", dříve postaveného na Chebsku. Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace našeho záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu I. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční (20. 6. v Nymburce) tradiční 8. setkání OSH.

Obdobně, jak tomu bylo u předchozích akcích (v roce 2010 pomník OSH na Cínovci, v následujících letech u pomníků LČP - " Ochráncům státních hranic" v Krásné u Aše, " Již nody Mnichov" v Postoloprtech, Obětem fašizmu v Chebu, či pomníku Gen. Ludvíka Svobody v Hroznatíně, atd.) - chceme zajistit krytí nezbytných nákladů z vlastních prostředků - Tedy z příspěvků našich členů, příznivců, sympatizantů a přátel.

Prostředky budou soustřeďovány na běžném účtu Národní rady - číslo účtu 1943830389/ 0800. Zde bude samostatně zabezpečeno jejich účetní sledování pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Proto tímto oslovujeme všechny územní a regionální rady KČP, sekce OSH a místní Kluby KČP k zasílání svých finančních prostředků / buď samy přímo, nebo prostřednictvím KR na výše uvedený účet a účel. Hotovostně lze příspěvek složit v pokladně NR každé úterý.

V Praze dne 11. 6. 2019

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.