Národní rada
Klubu českého pohraničí
Politických vězňů 9
Praha 1

Vážení členové KČP, vážení přátelé!

Národní rada KČP na svém zasedání dne 1. 6. 2019, podle návrhu KR Ústí nad Labem rozhodla, že rozšíří stávající památník Ochráncům státních hranic na Cínovci o repliku sochy

" Pohraničníka se služebním psem", dříve postaveného na Chebsku. Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace našeho záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu I. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční (22. 6. v Nymburce) tradiční 8. setkání OSH.

Obdobně, jak tomu bylo u předchozích akcích (v roce 2010 pomník OSH na Cínovci, v následujících letech u pomníků LČP - " Ochráncům státních hranic" v Krásné u Aše, " Již nody Mnichov" v Postoloprtech, Obětem fašizmu v Chebu, či pomníku Gen. Ludvíka Svobody v Hroznatíně, atd.) - chceme zajistit krytí nezbytných nákladů z vlastních prostředků - Tedy z příspěvků našich členů, příznivců, sympatizantů a přátel.

Prostředky budou soustřeďovány na běžném účtu Národní rady - číslo účtu 1943830389/ 0800. Zde bude samostatně zabezpečeno jejich účetní sledování pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Proto tímto oslovujeme všechny územní a regionální rady KČP, sekce OSH a místní Kluby KČP k zasílání svých finančních prostředků / buď samy přímo, nebo prostřednictvím KR na výše uvedený účet a účel. Hotovostně lze příspěvek složit v pokladně NR každé úterý.

V Praze dne 11. 6. 2019

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.


Doprodej kalendářů KČP na rok 2019

Základní informace k získání kalendáře:

  • doprodejní cena je poloviční a to 30,- Kč
  • kalendář je k dispozici přímo v kanceláři NR na adrese
    ul. Politických vězňů č. 9, I.patro , č..dveří 83, Praha 1
  • k dnešnímu dni je k dispozici ještě cca 260 ks
  • kontaktní osoby: Jaroslav Hudec nebo účetní paní Ing. Jana Tománková a to vždy a pouze každé úterý 
  • Dále je možnost tyto kalendáře zasílat zájemcům na dobírku do místa bydliště po předchozí telefonické dohodě. 

Kontakty:

  • Telefonní spojení je na pevnou linku - 222897561 
  • email: jana.radotin@hotmail.com, mobil - 721 807 148
  • email: jardahudec@email.cz, mobil - 606 538 290