Výzva občanům České republiky

Socha Maršála Ivana Stěpanoviče Koněva

VÝZVA spolku "Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů"Kalendář klubu pohraničí na rok 2021

Informace pro zájemce o stolní kalendář KČP pro rok 2021

Přátelé,
kalendáře byly vyrobeny a už je máme "na skladě". Jsou k dispozici v kanceláři klubu vždy
úterý od 8.00 do 16.00 hod. Nebo v osobně domluveném termínu , ale vždy po prokázání úhrady.

Kalendář letos stojí 70.- Kč/ks. Úhradu lze provést :

  • Bankovním převodem na účet 1943830389/0800, variabilní symbol " organizační číslo příslušné krajské rady KČP" a specifický symbol 100, nebo
  • Osobně při odběru.

Přátelé, pokud jste si objednali kalendáře, tak prosím neodkládejte příliš jejich vyzvednutí. Objednávky budeme respektovat do konce července. Později už nemůžeme zaručit že bude objednaný počet kalendářů k dispozici. Tíživá finanční situace nás nutí kalendáře rozprodat co nejrychleji. Nemůžeme připustit, tak jako v předchozích letech, rozprodej kalendářů až konce roku.

V Praze dne 2. 7. 2020 

 Ing. Tomeš, hospodář NR KČP
Národní rada
Klubu českého pohraničí
Politických vězňů 9
Praha 1

Vážení členové KČP, vážení přátelé!

Národní rada KČP na svém zasedání dne 1. 6. 2019, podle návrhu KR Ústí nad Labem rozhodla, že rozšíří stávající památník Ochráncům státních hranic na Cínovci o repliku sochy

" Pohraničníka se služebním psem", dříve postaveného na Chebsku. Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace našeho záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu I. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční (20. 6. v Nymburce) tradiční 8. setkání OSH.

Obdobně, jak tomu bylo u předchozích akcích (v roce 2010 pomník OSH na Cínovci, v následujících letech u pomníků LČP - " Ochráncům státních hranic" v Krásné u Aše, " Již nody Mnichov" v Postoloprtech, Obětem fašizmu v Chebu, či pomníku Gen. Ludvíka Svobody v Hroznatíně, atd.) - chceme zajistit krytí nezbytných nákladů z vlastních prostředků - Tedy z příspěvků našich členů, příznivců, sympatizantů a přátel.

Prostředky budou soustřeďovány na běžném účtu Národní rady - číslo účtu 1943830389/ 0800. Zde bude samostatně zabezpečeno jejich účetní sledování pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Proto tímto oslovujeme všechny územní a regionální rady KČP, sekce OSH a místní Kluby KČP k zasílání svých finančních prostředků / buď samy přímo, nebo prostřednictvím KR na výše uvedený účet a účel. Hotovostně lze příspěvek složit v pokladně NR každé úterý.

V Praze dne 11. 6. 2019

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.