Původní verze www stránek


Poděkování Národní rady KČP, z.s.

Zima na státní hranici
Zima na státní hranici

Národní rada
Klubu českého pohraničí z. s.
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1

Vážení přátelé, kolegové!

Nezadržitelně se blíží svátky Vánoční a konec roku 2018 a s tím vším i jakési bilancování  plynulého období. Dovolte nám, Národní radě KČP a mě osobně, abych Vám touto formou a cestou vyjádřili poděkování za dosavadní práci a spolupráci a ubezpečuji Vás, že toto vše vysoce oceňujeme a velice si toho všeho vážíme, neboť jsme si plně vědomi, že vy všichni jste základem naší činnosti. S tímto vědomím vstupujeme i do roku 2019

Přejeme Vám a Vašim členům klidné a pohodové prožití svátků Vánočních a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Za Národní radu KČP

předseda NR
JUDr. Gustav Janáček


Nové WWW stránky

Vážení návštěvníci,
omlouváme se, ale v současné době probíhá postupné převádění dat ze staré verze stránek do této nové verze.


STANOVISKO NÁRODNÍ RADY KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
k současné politické situaci v České republice 

Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, který plní již 26 let své poslání v souladu s odkazem zakladatelů ČSR T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika odmítá snahu organizátorů nátlakových akcí proti demokraticky zvoleným představitelům ČR. NR KČP považuje tyto akce za projev nesouhlasu s výsledky demokratických voleb uskutečněných v letech 2017 a 2018 a za neústavní pokus změnit současné vnitropolitické a zahraničněpolitické směřování České republiky.

Znepokojuje nás skutečnost, že za těmito akcemi stojí často lidé, kteří se v rozporu s odkazem zakladatelů ČSR podíleli a podílejí na ztrátě suverenity ČR, rozprodejem rozhodujících výrobních prostředků do zahraničních rukou, kteří v rozporu s čl. č. 1 Severoatlantické smlouvy o NATO prosazují nasazení armády ČR do agresivních akcí NATO a jeho přípravu na agresi proti slovanské Ruské federaci, a že za nátlakovými akcemi stojí také lidé, kteří podporují požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu na likvidaci dekkretů prezidenta ČSR Dr. E. Beneše.

Odmítáme nátlakové akce, které rozvíjejí politickou krizi v naší zemi, rozbíjejí národní jednotu a vyzýváme demokraticky zvolené představitele ČR k ústavnímu řešení všech problémů, které se současnou krizovou situací souvisejí.

Ve složité politické situaci ČR vyzýváme všechny občany ČR k rozvážnému chování a k osobní odpovědnosti za demokratické řešení politické krize ve prospěch všech občanů, kteří se v minulosti zasloužili o vznik a suverenitu naší vlasti a kteří pro její prosperitu v mezinárodním společenství států a národů obětavě pracují.


Ať je 17. listopad, Mezinárodní den studentstva svátkem míru a jednoty českého národa, ať je důkazem jeho demokratického charakteru.


V Praze 16. listopadu 2018

Národní rada
Klubu českého pohraničí, z. s.