70. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic 

Klub českého pohraničí, z.s. 
Národní rada

17. března 2021

Podpora prodeje a objednávek knihy k 70.výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic, dotisk


Vážení přátelé,

kniha "70. výročí vzniku Pohraniční stráže" již byla vytištěna.
Prostřednictvím Postservisu je odesíláno 93 kusů těm, kteří chtějí poslat 1 knihu poštou a zaplatili ji a také poštovné a balné.
Podle možností sekretariátu KČP (v závislosti na tom, podaří-li se získat další pomocníky) budou posílány další počty knihy, která byla objednána po více kusech, než 1 . Také později objednané, či později zaplacené knihy.
Sekretariát zjišťuje nejsnadnější možnost zaslání knih, jejichž zaslání je požadováno na dobírku.
Pokud máte možnost osobně si knihu vyzvednout, můžete navštívit sekretariát KČP v Praze, Politických vězňů 9, Praha 1, každé úterý od 9 do 16 hodin.
Pokud knihu nemáte ještě zaplacenou (1 kniha 180,- Kč, poštovné a balné 100,- Kč) je pro sekretariát nejvhodnější platba bankovním převodem na peněžní účet Národní rady:
číslo účtu: 1943830389kód banky: 0800 vedený u České spořitelny a.s.:
specifický symbol: 501;

jako variabilní symbol uvádějte číslo krajské rady KČP

  • 311 00 Pražská
  • 321 00 Středočeská
  • 331 00 Jihočeská
  • 332 00 Plzeňská
  • 341 00 Karlovarská
  • 342 00 Ústecká
  • 351 00 Liberecká
  • 352 00 Kralovéhradecká
  • 353 00 Pardubická 
  • 361 00 Vysočina
  • 362 00 Jihomoravská
  • 371 00 Olomoucká
  • 372 00 Zlínská
  • 381 00 Moravskoslezská
  • 391 00 Západoslovenská
  • 392 00 Středoslovenská
  • 393 00 Východoslovenská.

Vážení přátelé, členové Klubu českého pohraničí, příznivci klubu, veteráni Pohraniční stráže, členové a sympatizanti Sekcí Ochrany státních hranic,

Sekce Pohraniční stráže "Věrni zůstaneme" KČP Praha
společně s Národní radou Klubu českého pohraničí

připravily vydání knižní publikace o historii vzniku Pohraniční stráže.

Tato publikace představuje hlavní ideový námět letošního 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Jsme přesvědčeni o tom, že velká část bývalých vojáků, pohraničníků, veteránů sloužících vlasti v Pohraniční stráži, členů a příznivců Klubu českého pohraničí, a vůbec vlastenců, by tuto knihu měla vlastnit. Je opravdu inspirující a každého z nás naplňuje hrdostí k příslušnosti k elitní části ozbrojených sil bývalého Československa.

Abychom zajistili novou poptávku po této publikaci a její dotisk, potřebujeme ji opřít o nové, reálné objednávky čtenářů. To si představujeme zjistit tak, že budete pokračovat v dosavadním systému podpory prodeje a objednávky budete i nadále zasílat na příslušné krajské rady KČP cestou okresních a místních rad klubů, cestou sekcí OSH a osobními přímými objednávkami. Vzhledem k stávající finanční situaci, která i nadále není uspokojivá, bychom Vás chtěli požádat o finanční příspěvky na tisk této významné publikace. Potřebujeme abyste si knihu i nadále předpláceli složením potřebné částky do pokladen krajských rad na potvrzení příjmovým dokladem.

Krajské rady klubu a také jednotlivci nebo organizace mohou objednávat dodání publikace soustřeďováním objednávek u příslušné krajské rady i s penězi-příspěvky na tisk.

Dle časového grafu, který je uveden níže, splnit všechna přípravná opatření tak, aby byl zajištěn bezproblémový dotisk a distribuce publikace.

 • Objednávky soustředit i s penězi u krajských rad, případně u národní rady v termínu
  do 18. května 2021.
 • Předání a soustředění objednávek s poptávkou a penězi u národní rady do 23. května 2021. Odpovídají: PKR a jiné organizace
 • Dotisk knihy zajistit do konce června 2021. Zajišťuje OREGO productions s.r.o. Odpovídá: Ing. Tomeš, hospodář Národní rady
 • V distribuci pokračovat v měsíci červenci 2021 a ukončit ji do 11. 7. 2021, který všichni pohraničníci dodnes považují za Den Pohraniční stráže. Odpovídají: př, J. Hudec, 1.místopředseda Národní rady KČP, PKR a předsedové(velitelé) Sekcí OSH.

Platební styk: finance s příspěvky na tisk a objednávkami předplatitelů zasílat na peněžní účet Národní rady:

 • číslo účtu: 1943830389
 • kód banky: 0800
 • vedený u České spořitelny a.s.
 • specifický symbol: 501
 • variabilní symbol: dle rejstříku organizačních jednotek KČP (Na pomoc aktivu KČP, rok vydání 2015), u jednotlivců rozlišovací individuální číslo, minimálně pětimístné, u spolků a jiných organizací IČ.

Cena knihy je 180,- Kč. 

Kupující může za knihu zaplatit i více, je to na jeho dobrovolném uvážení. Navýšením ceny podporujete finančně činnost vlasteneckého klubu.

U těchto individuálních objednávek k nim elektronickou poštou na adresu:

 • e-mail: jardahudec@email.cz
 • nebo u objednávky do Prahy zasílejte panu Ing. Pavel Rejf, CSc. na e-mail: prejf@seznam.cz
 • Nebo poštou na adresu: 
           Klub českého pohraničí, z.s.
           Politických vězňů 1531/9
          111 21 Praha 1
  a uvádějte pečlivě rozlišovací údaje objednatele a předplatitele knihy.

Způsob dodání a cena:

Způsob dodání na dobírku dle poštovního sazebníku České pošty s.p. Při osobním odběru uvádějte místo a čas.

Pro zasílání dobírkou uveďte přesnou, funkční adresu.

O platebním styku a s peněžními příspěvky a dary se můžete poradit s hospodářem Národní rady KČP přítelem Ing. Václavem Tomešem, e-mail: vasek.tomes@seznam.cz


V Hlavním městě Praha

JUDr. Gustav Janáček v. r. - předseda
Jaroslav Hudec v. r. - první místopředseda
Národní rada Klubu českého pohraničí

Vysvětlivky zkratek:

PKR - předseda, předsedové krajských rad KČP
OSH - ochrana státních hranic
MP - místopředseda


Kalendář klubu pohraničí na rok 2021

Informace pro zájemce o stolní kalendář KČP pro rok 2021

Přátelé,
kalendáře byly vyrobeny a už je máme "na skladě". Jsou k dispozici v kanceláři klubu vždy
úterý od 8.00 do 16.00 hod. Nebo v osobně domluveném termínu , ale vždy po prokázání úhrady.

Kalendář letos stojí 70.- Kč/ks. Úhradu lze provést :

 • Bankovním převodem na účet 1943830389/0800, variabilní symbol " organizační číslo příslušné krajské rady KČP" a specifický symbol 100, nebo
 • Osobně při odběru.

Přátelé, pokud jste si objednali kalendáře, tak prosím neodkládejte příliš jejich vyzvednutí. Objednávky budeme respektovat do konce července. Později už nemůžeme zaručit že bude objednaný počet kalendářů k dispozici. Tíživá finanční situace nás nutí kalendáře rozprodat co nejrychleji. Nemůžeme připustit, tak jako v předchozích letech, rozprodej kalendářů až konce roku.

V Praze dne 2. 7. 2020 

 Ing. Tomeš, hospodář NR KČP - vasek.tomes@seznam.cz