Byl dokončen převod dat ze staré verze webových stránek.

Poděkování Národní rady KČP, z.s.

Zima na státní hranici
Zima na státní hranici

Národní rada
Klubu českého pohraničí z. s.
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1

Vážení přátelé, kolegové!

Nezadržitelně se blíží svátky Vánoční a konec roku 2018 a s tím vším i jakési bilancování  plynulého období. Dovolte nám, Národní radě KČP a mě osobně, abych Vám touto formou a cestou vyjádřili poděkování za dosavadní práci a spolupráci a ubezpečuji Vás, že toto vše vysoce oceňujeme a velice si toho všeho vážíme, neboť jsme si plně vědomi, že vy všichni jste základem naší činnosti. S tímto vědomím vstupujeme i do roku 2019

Přejeme Vám a Vašim členům klidné a pohodové prožití svátků Vánočních a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Za Národní radu KČP

předseda NR
JUDr. Gustav Janáček