Moravskoslezský kraj


Opustil nás dlouholetý zasloužilý funkcionář.

Moravskoslezská KR KČP a MěO KČP VS Ostrava informuje širokou hraničářskou veřejnost, že dne 05. 11. 2023 opustil naše řady náš přítel, kamarád, poctivý a obětavý funkcionář, vlastenec a soudruh Zdeněk SIRŮČEK.

Narodil se 04. 04. 1940. Byl dlouholetým členem Klubu českého pohraničí a to od roku 2001. Od roku 2002 členem MěR KČP VS Ostrava. Členem Moravskoslezské krajské rady od roku 2004.

Za jeho obětavou práci mu byla udělena klubová vyznamenání. V roce 2021 mu byl udělen Vlastenecký řád KČP.

Jeho činnost v Klubu českého pohraničí byla velmi příkladná a Klub českého pohraničí v něm ztratil vlastence, soudruha, dobrého člověka a přítele.

Bude nám všem chybět. S úctou a se smutkem v srdci budeme na něho stále vzpomínat.

Čest jeho památce! 


Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 4 městské rady a 1 Sekce ochránců státních hranic.

V tomto složení:

  • Moravskoslezská krajská rada KČP, MěR KČP Václava Soukupa Ostrava, MěR KČP Opava, MěR KČP Bruntál, MěR KČP Krnov 
  • Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava, která zaštiťuje setkání Ostravských veteránů Pohraniční stráže.

Moravskoslezský kraj - aktuality

Dnes 30. 4. 2023 si připomínáme 78. výročí osvobození Ostravy. U památníku Rudé armády v Komenském sadu v Ostravě v 10 hodin se sešli občané Ostravy, členové KČP Václava Soukupa Ostrava, Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava, Ostravští veteráni PS Ostrava, veteráni Policie, Národní domobrana, KSČM a další levicové organizace a uctili památku padlých...

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava a KSČM Ostrava – Jih uspořádali pietní akce k výročí osvobození Ostravy Jihu u čtyř památníků, a to u školy na ulici Hulvácká; Břehy; Korýtko a Husarova ulice ve Výškovicích a položili kytice.

Dne 28. 4. 2023 v 10 hodin se sešli členové Klubu Českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava a levicové subjekty u příležitosti 78. výročí osvobození Hlučína na pohřebišti Rudé armády, kde je pochováno přes 3300 padlých Ruských vojáků, kteří padli v Ostravsko – opavské operaci. Všechny přítomné přivítal...

Dne 21. dubna 2023 se uskutečnilo jarní setkání ostravských veteránů PS a příznivců, které se konalo, v restauraci Cihelna U Chylků. Setkání zahájil kpt. v.v Ladislav Nekvapil místopředseda sekce OSH při KČP VS SLS v Ostravě. V úvodním slovu poděkoval všem přítomným za účast, vzpomněl na naše kamarády, kteří už nejsou mezi námi. Uctili jsme jejich...

Letos již po 33 se sešly členky Levicového klubu žen Jožky Javůrkové, MěV KSČM a KČP VS Ostrava u pamětní desky Jožky Jabůrkové na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě Vítkovicích u příležitosti 127. výročí jejího narození. Úvodní slovo přednesla předsedkyně Levicového klubu žen J. Jabůrkové Zdenka Dutková.

V neděli dne 16. dubna 2023 proběhla pietní akce u pomníku dvou mladých chlapců, pilota podporučíka Ivana Petroviče Kjotova a palubního střelce, vojína Nikolaje Alexandroviče Komleva v lese u Velké Polomi, který byl odhalen v roce 2005 Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a Vlasteneckého sdružení antifašistů Ostrava. Na 6 desítek...

Svobodník František Vacula se narodil 14. 11. 1934 v Bělotíně, okr. Přerov. Po základním výcviku nastoupil na 3. rPS 1. prPS, 5.bPS Cheb.
Dne 10. 4. 1956 nastoupil službu společně s voj. PS Miloslavem Chalupníkem. Společně měli kontrolovat DZ a střežit vně SiS. Když dorazila další pohraniční hlídka, která je měla vystřídat u vrat zátarasu, na místě...

… dne 14. 3. 1939 po 17. hodině vyrazily k Moravské Ostravě ze čtyř směrů německé ozbrojené síly. Motorizované i pěší vojsko překročilo hranice u Koblova a přes Slezskou Ostravu rychle postupovalo ke kasárnám na Hranečníku, kde odzbrojilo dezorientovanou čs. posádku. Druhý proud směřoval od Petřkovic do Přívozu, třetí pak ze Svinova do Mariánských...

Dne 11. března 2023 v 17 hodin se na Masarykově náměstí v Ostravě uskutečnil Český pochod za mír, bez politiků, bez pódia a jenom občané Ostravy. Pochodu se zúčastnilo kolem 150 občanů Ostravy a také členové Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava. Občané Ostravy si přinesli vlastní transparenty a České a Slezské vlajky. Pochod za mír...