Přijetí na velvyslanectví Kubánské republiky

22.02.2024Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Kubánské republiky
v České republice, její Excelence Saylín Martínez Tarrío přijala
21. února 2024 člena VNR KČP Mgr. Zdeňka Dragouna, pověřeného předsedou Národní rady KČP zastupováním Národní rady KČP při přijetí.

V přátelském rozhovoru byla informována o historii, cílech a poslání KČP. Projevila zájem o účast na některé z našich akcí a o rozvoj spolupráce s námi. Zpráva o výsledcích jednání s velvyslankyní Kubánské republiky bude předložena na nejbližším zasedání VNR v Praze.

Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP