20 let Klubu českého pohraničí - Příbram

02.11.2012

Česká Třebová - Mezi delegáty Slavnostního shromážděné k 20. výročí vzniku Klubu českého pohraničí o. s. (dále: KČP) byli i čtyři zástupci okresu Příbram. Konalo se v sobotu 27. října v České Třebové. Kromě předsedy Okresní rady byla již od pátku přítomna členka týmu organizátorů Václava Králová, která měla jako jeden z hlavních úkolů prodej Hraničáře, publikací vydávaných Národní radou KČP, pohledů a dalšího zboží. Dokázala zprostředkovat zájemcům i podpisy autora Stanislava Kábele do jeho knih.

Role praporečníků při zahajovacím nástupu se ujali tentokrát Antonín Dostál a Jarmila Potůčková. Předseda byl rovněž v delegaci, která pokládala věnce k pomníčkům ve městě Česká Třebová, m. j. i k památníku obětem druhé světové války a pomníku se sousoším Sbratření poblíž vlakového nádraží, čímž vzdali úctu osvoboditelům včele se sovětskou Rudou armádou. Zabezpečovali jsme rovněž fotodokumentaci z této významné akce. Dva ze snímků vyšly např. hned v pondělí v deníku Haló noviny, z toho jeden dokonce na titulní stránce. Podrobněji budeme informovat o naší účasti na tomto slavnostním shromáždění v průběhu okresního setkání KČP 15. listopadu v restauraci Ravak v Příbrami.

Miroslav Maršálek