Slavnostní shromáždění k 20. výročí vzniku KČP - Ostrava

01.11.2012

  V předvečer státního svátku - vzniku Československé republiky - slavili hraničáři 20. výročí trvání Klubu českého pohraničí. U příležitosti tohoto výročí se v České Třebové uskutečnilo slavnostní shromáždění.
O významu tohoto shromáždění a o vysokém kreditu našeho občanského sdružení svědčí i to, že se jej zúčastnili zástupci řady dalších občanských sdružení a vlasteneckých spolků nejen od nás, ale také z Německa. Mezi nejvzácnější hosty patřil velvyslanec Bolívarské republiky Venezuela Jeho excelence Victor Julián Hernández León a také 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.
Program, který byl moderován místopředsedou NR KČP plk. Milanem Richterem, zahájil slavnostním projevem k 20. výročí vzniku KČP předseda NR KČP Karel Janda. Ve svém vystoupení shrnul dvě desítky let působení našeho občanského sdružení a nastínil i další úkoly, které stojí před námi.
V dalším bodu byla předávaná ocenění zasloužilým členům. Za 10 člennou Ostravskou delegaci byl oceněn medaili Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně předseda MěR KČP Jan Gara.
Po obědě byly předneseny zdravice jednotlivých hostů. Vystoupili mimo jiné: velvyslanec Venezuely Victor Julián Hernández León (velvyslanec Venezuely), Petr Šimůnek (místopředseda ÚV KSČM), Hans Bauer (Společnosti právní a humanitární pomoci - SRN, Gerd Hommel (Revoluční svaz přátel Ernsta Thälmanna), plk. Jaroslav Vodička (Český svaz bojovníků za svobodu), Jan Minář (Slovanský výbor), plk. Jiří Bureš (Vojáci proti válce), Lukáš Kollarčík (SMKČ), Suzana Exnerová (LKŽ) a Josef Láznička (Společnost Ludvíka Svobody).
Po přijetí "Prohlášení" (jehož text bude zveřejněn na webu a v Hraničáři) a závěrečném slovu předsedy NR zazněla Hašlerova píseň Ta naše písnička česká, která slavnostní shromáždění zakončila.

Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká,
tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička,
až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít,
jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,
potom už nebudem žít.

/Karel Hašler/