Kapitola 2. "Rovenskem pod Troskami zněl Pochod SNB"

06.09.2022

19.8.1947 čs. armáda a bezpečnost vedou soustředěný útok proti banderovským sotním. V prostoru Malé Fatry bojují i prapory "JAVOR" a "OSIKA" Pohotovostního pluku 9600 Slovensko. Velitel uskupení "TEPLICE " brigádní generál Julius Nosko přikazuje všem jednotkám, že banderovské sotně nesmí opustit prostor Malé Fatry.

Ve večerních hodinách byla vyslána hlídka PP9600SK pod velením stržm. SNB Miloslava Klicpery hájit hájovnu poblíž obce Nezabúdská Lúčka. V pozdních nočních hodinách byla hájovna obklíčena početnou

skupinou banderovců, kteří se domáhali potravin pro svoji jednotku. Křikem volali, že se obklíčeným nic nestane. Stržm. Novotný zvolal, že hájovna je pod ochranou SNB a pokud se banderovci nevzdálí, bude proti nim použito zbraní. Sotňa záhájila soustředěnou palbu ze zbraní a házela granáty. Čtyřčlenná hlídka, rozmístěná v hájovně palbu opětovala a banderovci se museli stáhnout. Prováděli další výpady a přibližovali se do blízkosti hájovny. Vykřikovali ať se obránci vzdají, že se jim nic nestane. Stržm. Novotný a ostatní obránci odmítli jejich výzvy a střelbou drželi banderovce v šachu. Předpokládali, že jim přijde v brzké době pomoc.

To se do hodiny stalo a banderovci se dali na ústup. Při obraně hájovny padl stržm. Novotný. Posmrtně byl povýšen do hodnosti štábní strážmistr a prezident republiky mu in memoriam udělil Československý válečný kříž 1939.

V současné době se SMEČ KČP připravuje na závěrečné pátrání po místě posledního odpočinku štb. stržm. SNB Miloslava Novotného o čemž budeme čtenáře " Hraničáře " informovat.

20.8.1947 Burlakova sotňa se po tuhých bojích stáhla do prostoru Krasňan. Burlak dlouho pozoroval dalekohledem postavení praporu "OSIKA" a rozhodl se v pozdních nočních hodinách k rozhodnému útoku, protože obklíčení sotně se neustále svíralo. Po útoku band někteří příslušníci psychicky neudrželi banderovský útok a stáhli se z předních pozic. Na pomoc musela být vyslána tanková četa. Po té se banderovci stáhli. Při zpětném manévru narazili banderovci na tábor praporu "JAVOR", který střežil stržm. Patočka a dva další strážmistři. Rozpoutala se těžká přestřelka banderovci použili i granáty. Hlídka SNB se postavila na rozhodný odpor, kdy docházelo k boji muže proti muži. Banderovci v domnění, že hlídce přichází pomoc se stáhli raději do bezpečí. Na místě zůstali dva mrtví a jeden zraněný banderovec. Stržm. Patočka v zápalu boje se rozhodl sám pronásledovat banderovce. Dostal se do léčky a zezadu byl banderovci zastřelen. Za své hrdinství byl povýšen in memoriam do hodnosti štábního strážmistra SNB a president republiky Eduard Beneš mu udělil Československý válečný kříž 1939.

20.8.2022 Zamračené, ocelové mraky a déšť. Tak začíná naše putování z Prahy. Jedeme přes Lysou nad Labem, Předměřice nad Jizerou a všude se snažíme pátrat po strážmistrech SNB z PP 9600 Slovensko.

Při příjezdu do Rovenska již neprší a my vystupujeme před budovou místní radnice. Zde již na nás čekají členové Liberecké KR KČP v čele se svým předsedou Leošem Hamerským. Jdeme se společně posilnit do radniční restaurace a dolaďujeme slavnostní pietní zastavení. Velkou práci na tom odvedl Olda Votrubec.

Zjišťujeme, že v sále jsou již členové VSA v čele s Karlem Dlouhým. Po obědě přijíždí člen ÚV KSČM a předseda Středočeského KV KSČM Stanislav Grospič s manželkou a předsedkyně Levicového klubu žen Květa Šlahounková. Přesunujeme se k místu posledního odpočinku štb. stržm. SNB Ladislava Patočky. Zní signál "POZOR". Vzápětí se rozezní husitský chorál "Ktož jsú bóží bojovníci". Vítáme všechny účastníky.

Plukovník PS v. v. docent PHDr. Miloslav Adamec, CSc. z pověření nemocného předsedy NR KČP Jaroslava Hudce zahajuje slavnostní projev k 75.výročí bojů s banderovci. Seznamuje přítomné s těžkými boji, které svedla čs. branná moc a bezpečnost pod velením brigádního generála Julia Noska s banderovskými bandami.

Slovo si bere Miloš Zahradník a čte seznam zahynulých příslušníků Pohotovostního pluku 9600 SLOVENSKO. Nikdo není zapomenut. Zní signál "VEČERKA". Při ní kladou zástupci levicových organizací květiny se stuhou. U rudých a bílých karafiátů je stuha v barvě trikolory s nápisem

"MY NEZAPOMÍNÁME STRÁŽMISTRŮM SNB PP9600SK KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ "

Následují slovenská a česká státní hymna. Děkujeme všem hostům a členům KČP za účast. A je čas na poslední překvapení. Na cestu k domovu, do hospody, do cukrárny zaznívá slavný "POCHOD SNB".

Účastníci piety si začínají pobrukovat, začínají si prozpěvovat, přidávají se další a na všech tvářičkách je vidět velmi spokojený úsměv. I štb. stržm. SNB Láďa Patočka mrskne na pomníku svým knírkem. A tak to má být.

Zastavujeme se ještě u hrobu sovětských rudoarmějců a potom odjíždíme do cukrárny na náměstí. Úsměvy na tvářích účastníků pietního zastavení svědčí o tom,že se akce plně zdařila.

PODĚKOVÁNÍ : Zdenkovi Trippému za pomoc s organizací pietního zastavení, Plk. PS vv. Miloslavu Adamcovi za vynikající projev, Pavlu Rejfovi za vynikající ozvučení, Krajské organizaci KČP Libereckého

kraje a jejímu předsedovi Leoši Hamerskému. Velkou práci s organizací akce měl i Olda Votrubec, poděkování patří i milým hostům. A v neposlední řadě i občanům Rovenska pod Troskami, kteří sledovali dění zpoza plotu.

Miloš Zahradník

Fotogalerie: