Jihomoravský kraj


Z činnosti KČP v Jihomoravském kraji:

V sobotu 6. dubna 2019 uspořádala Jihomoravská krajská rada KČP Brno z.s., společně s dalšími vlasteneckými sdruženími a KSČM na Křenové ulici č. 67 celostátní odbornou konferenci na téma " NATO a jeho současná role ve světě ". Předseda JmKR KČP a místopředseda NR Miroslav Vlašín přivítal přítomné hosty doc. PhDr. Miroslava Grebeníčka, CSc,...

V měsíci lednu a únoru jsme se tradičně sešli při harmonice v restauraci Na školce, ul. Pražská, Znojmo. Všichni jsme si zazpívali krásné písničky při harmonice Vlastíka Polacha a Milana Žídka. Připomenuli jsme si a vyhodnotili také poslední setkání KČP v prosinci 2018, které bylo celkově velice kladně hodnoceno. V lednu 2019 jsme oslavili dožité...

V sobotu 12. ledna letošního roku se v 10.00 hodin zúčastnili členové OR KČP Břeclav JUDr. Baťka Jaroslav, Lyčka Valtr a předseda OV ČSBS Břeclav Mgr. Vaněk Václav, v Brně - Líšni u hrobu pplk.. Josefa Otisky pietního aktu k uctění památky bývalého velitele paraskupiny Wolfram, která bojovala proti fašistům v prostoru Brněnska a Vysočiny. Tento...