Oslavy osvobození v Brně 2024

20.05.2024

Vzpomínkové akty probíhaly po celé moravské metropoli od 20. dubna, kdy se uskutečnila rekonstrukce bitvy pod hradem Veveří, tyčícím se na d Brněnskou přehradou. V samotném městě proběhla celá řada pietních aktů, vztahujících se jak k osvobození města – 26.dubna, tak Dni vítězství, který se jako státní svátek slaví nelogicky už 8.května. Ten poslední pak 9. května na vojenském pohřebišti Rudé armády na Ústředním hřbitově. Nachází se tam i hroby rumunských vojáků, kteří se také významně podíleli na osvobozování jižní Moravy.

Nutno smutně konstatovat, že většina radnic se k této události postavila, tak, jako je zvykem, tj. naprosto nevšímavě. Nenechaly ani uklidit prostory památníků, které jsou namnoze navíc evidovanými vojenskými hroby. Tedy až na naprosté výjimky, např. Radnici MČ Brno – sever. Zcela odlišný byl postoj vlasteneckých organizací(ČSOL, SLS, KČP, LKŽ a dalších) a z politických stran KSČM. Uznání patří také klubům vojenské historie. Odvedli skvělou práci. Na rozdíl od pravicových politiků víme komu být vděčni a historii nepřepisujeme. Kytičku květů jsme položili i na hrob amerického stíhacího pilota v Brně- Slatině.

Podíl KČP, ač žel málopočetné byl přesto nepřehlédnutelný. Projev na hlavním pietním aktu měl předseda Městské rady KČP Václav Fišer, s praporem hrdě stál František Mandelík a autor tohoto a dalších textů fotograficky zdokumentoval celou řadu místních i městských akcí. Dík ale patří všem, kteří přišli, položili květy a vzpomněli památku těch, kteří padli v cizí zemi. Potěšující je se opět opět začíná objevovat střední i mladá generace. Díky jim za to.


Tibor DÁVID, foto autor

Fotogalerie: