Zrcadlení paměti

17.11.2018

autor: Stanislav Kábele

Váz., foto, 120 str., cena: 160,00 Kč

Zrcadlení paměti, aneb Člověk v proměnách času. V pěti kapitolách knihy jsou realisticky zachyceny proměny česko-německého soužití v poryvech času. Jde o objektivně podaný záznam a hodnocení historických skutečností z různých dob především válečného a poválečného vývoje československé společnosti, a z různých území republiky. Je to pozoruhodně prolnutý obraz vývoje a výrazných událostí 20. století. Autor vychází z volného vyprávění a písemných záznamů přímých účastníků popisovaných událostí.

Poutavě charakterizuje provokativní aktivity Němců v československém pohraničí v roce 1938. V jednotlivých kapitolách jsou připomenuty významné události, zejména postup odsunu Němců, únorový puč reakčních ministrů, vývoj ochrany státních hranic rozděleného světa a budování základů socialismu v situaci válečného ohrožení. V knize jsou i pasáže, které jinde nelze najít, např. služba v ochrance prezidenta Klementa Gottwalda. Nejpůsobivější části jsou ty, kde jde o život - o pochodech smrti, o bojích na barikádách, o střílení do lidí na Pankráci. Způsob zpracování činí publikaci zajímavou a čtenáři přibližuje atmosféru let, ve kterých se psaly kapitoly převratných proměn.