DUNAJSKÁ POHRANIČNÍ STRÁŽ

01.01.1950

rotný

rotmistr

nadrotmistr

podpraporčík

praporčík

nadpraporčík

podporučík

poručík

nadporučík

kapitán

major

podplukovník

plukovník