Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.

Hlavní akce Jihočeské KR KČP do konce roku 2019

Tyto akce budou upřesněny podrobnějšími v kalendáři akcí KČP.  (otevřít ZDE)

  • 13.7.2019 setkání hraničářů v Trocnově
  • 7.9.2019 Volarské setkání
  • 20.9.2019 setkání na Peršláku 15,00 hod.
  • 21.9.2019 V.Eller Šumavské Hoštic
  • 28.92019 setkání u pomníku Adama Russo

Jana Kozáková - předsedkyně
Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova


Jihočeský kraj - aktuality

V pátek 16. Prosince uspořádala MěR KČP Rudouše Kočího ve Volarech tradiční předvánoční posezení a to jak pro členy Klubu, tak pro příznivce Klubu a představitele spřátelených a spolupracujících organizací v zasedací místnosti městského hotelu Bobík.

Členové Klubu českého pohraničí ve Volarech, na již tradičním pietním setkání dne 10. prosince 2016, za účasti předsedy KR KČP České Budějovice př. JUDr. Gustava Janáčka, uctili památku mladšího strážmistra Rudouše Kočího u pomníčku s jeho jménem, který se nachází v prostoru mezi Soumarským mostem a obcí České Žleby.

Pro Jihočeskou krajskou radu KČP se stává tradicí, že organizuje svoje zasedání výjezdem do míst činnosti jednotlivých klubů. Tentokrát ve čtvrtek 13.října 2016 od 13,00 hod. v Horní Stropnici. Místo zasedání bylo vybráno a zajištěno v prostorách Spolku chovatelů, které mimo jiných aktivit vede náš předseda klubu Novohradsko z Horní Stropnice,...

V pátek 23.9.2016 jsme se jako každý rok sešli na bývalé rotě PS v Peršláku. Toto setkání připravila MR KČP Nová Bystřice pod vedením našeho milého přítele Pepíka Petráska. Byli tam přátelé z Nových Hradů a okolí, dále z Táborska a také zástupci KSČM - poslankyně Nohavová, krajský zastupitel Vytiska. S ozvučením pomáhal Radek Nejezchleb. Na začátku...

Letošní vzpomínka na hanebnou Mnichovskou zradu se uskutečnila 23.září od 15,00 hodin u pomníku Kámene republiky "Naše je a naše zůstane", v prostoru poblíž lesního hotelu Peršlák. Místo je to tradiční a historicky památné. Tudy kráčely dějiny nepoddajného českého a slovenského národa, který těžko nesl zradu tehdejších spojeneckých velmocí Anglie a...

Klub českého pohraničí Rudouše Kočího ve Volarech uspořádal dne 10. Září 2016 jubilejní XV. setkání bývalých pohraničníků 9. a později 7. brigády Pohraniční stráže, jejich rodinných příslušníků, přátel a občanů pro které ani v současné době není lhostejný pojem státní hranice.

Čas je neúprosný. Letos jsme si v dopoledních hodinách 22. 9. 2016 připoméli již devadesátdevět let, které uplynuly od narození vlastence ze Šumavských Hoštic, Václava ELLERA.

Klub českého pohraničí, z.s., Okresní rada Táborsko, v spolupráci s obcí Dolní Hořice, občanskými aktivisty z obce, zejména lidmi spolčenými kolem sdružení "Má vesnička" a mnoha jinými organizacemi a spolky, připravil letošní Lejčkov 2016. Program a scénář pietního aktu byl připravován pod mottem "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!"....