Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.


Jihočeský kraj - aktuality

Byl krásný podzimní den 28. září 2018, Den české státnosti. V tento významný státní svátek jsme v našem okrese Tábor napomohli v přijetí německých přátel z města Suhl, spolkové země Durynsko. Vedení Okresní rady KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše pomohlo soudruhům z OV KSČM České Budějovice a členům KČP z Českých Budějovic důstojně zajistit jednodenní...

Jihočeská krajská rady KČP Jana Žižky z Trocnova vyslyšela návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, a rozhodla uskutečnit historicky druhý klubový Den Edvarda Beneše opět součástí pietního aktu, prováděného ve městě Sezimovo Ústí v režii Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí a...

Lejčkov 2018, pietní akt provedený 5. května 2018 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 nesl se v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem, připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s., převzal podruhé politickou záštitu senátor Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Letos jsme prvně pozvali na pietní...

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, občanky a občané, tento týden ve středu 21.3.2018 tomu budou čtyři roky, kdy jsme v Táboře a na Táborsku zakládali okresní organizaci KČP. Bylo nás tenkrát 9 zakládajících členů klubu. Od počátku jsme ji chápali jako spolčení skutečných, opravdových, přesvědčených vlastenců z Táborska. První okresní sněm jsme...

Každoročně, vždy druhou zářijovou sobotu, se koná setkání pohraničníků - ochránců státních hranic Československa, jejich rodinných příslušníků, přátel a sympatizantů v Šumavských Volarech. Stalo se tak i tentokráte, v sobotu 10. září 2017.

Jedno krásné páteční odpoledne, přesně tedy 23. června 2017 se sešli pozvaní hraničáři u Miloně Krále, majora PS v.v. Miloň se totiž narodil 25.6.1927 - tedy před 90 lety.

V květnových dnech 19.-22. jsem se zúčastnil s několika dalšími příznivci a sympatizanty, samozřejmě i členy KČP zájezdu na Východní Slovensko. Jako vždy byl organizátory připraven bohatý program. Zmíním pouhou jedinou, protože si vážím toho, že jsem mohl být účasten na akci velice významné a záslužné. Naši přátelé pod vedením Andreje Kaščaka a...

Dne 2. června 2017 oslavil své již 83. narozeniny pohraničník 18. pohraniční roty Krabonoš, 3. praporu Suchdol nad Lužnicí, 15. pohraniční brigády České Budějovice desátník Josef Sloup ze Starého Plzence v Plzeňském kraji.

Jihočeská krajská rady KČP Jana Žižky z Trocnova vyslyšela návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, a rozhodla uskutečnit historicky první klubový Den Edvarda Beneše součástí pietního aktu, prováděném ve městě Sezimovo Ústí v režii Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí a...