STANISLAV ŠALÁT ODEŠEL
DO VLASTENECKÉHO NEBE

* 6.5. 1950 + 19.5. 2024

Dne 19.května 2024 zemřel po těžké nemoci

přítel a velký vlastenec Stanislav Šalát.


Aktivně působil v soběslavské skupině Klubu českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše Táborsko. Na většině významných akcí klubu na veřejnosti důstojně reprezentoval klub ve funkci praporečníka klubu. Byl obětavým přítelem a zásadovým vlastencem. Bylo na něj velké spolehnutí. Za svoji aktivní činnost byl několikrát odměněn. Významným oceněním jeho klubové činnosti bylo udělení Pamětní medaile k 10. výročí založení Okresní rady KČP Táborsko Dr. EDVARDA BENEŠE. Národní rada KČP mu naposledy udělila Plaketu za obětavou práci pro vlast.

Hluboce se skláním nad jeho památkou.

Slávku, budeš nám všem moc chybět.

Okresní rada KČP Táborsko Dr. EDVARDA BENEŠE
Ing. Zdeněk Trippé
předseda


Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.Jihočeský kraj - aktuality

17. února 2024 uskutečnil Národně sociální klub s podporou Českého svazu bojovníků za svobodu a Klubu českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí s dalšími partnery podporující volební koalici STAČILO!, 25. Tradiční výstup na Kleť.

V sobotu 17. února 2024 jsem se zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze, kterou pořádal spolek Přátelé Srbů na Kosovu. Mezi účastníky Demonstrace za navrácení Kosova Srbsku nechyběl ani poslanec Jaroslav Foldyna či právník Norbert Naxera. Dále zde hovořila paní Eva Novotná, jež zastupovala iniciativu NE-ZÁKLADNÁM. A v neposlední řadě...

S přihlédnutím k eskalaci ozbrojeného konfliktu na bývalé sovětské Ukrajině, s ní související přibližování vojsk a vojenské infrastruktury NATO k hranicím Ruské federace, Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, v souladu se závěry XI. Národního sněmu KČP a podzimní členské schůze, rozhodla vystupňovat mírové aktivity klubu v Táboře a vůbec...

Nikdy žádná generace nesmí zapomenout na hrůzy II.světové války - smrt milionů lidí a téměř nesnesitelné útrapy, které prožívali naši rodiče, dědové a babičky.

Na podzimní členské schůzi Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, jsme prodiskutovali možnosti uspořádání dalších manifestací a demonstrací za mír a proti stávajícím ozbrojeným konfliktům, hlavně na Ukrajině, nově na Blízkém východě v prostoru Gaza a vůbec proti válkám.

Kromě standardního programu podzimní členské schůze (zpráva o činnosti, zprávy o hospodaření, projednání a schválení rozpočtu a plánu klubu na rok 2024, projednání a schválení usnesení atp.) bylo zásadním projednání výsledků činnosti Sekce strážců míru a stavu mírového hnutí v ČR. V referátu přítele Mgr. Marka Adama, vedoucího Sekce strážců...

V souladu s plánem Okresní rady Klubu českého pohraničí (KČP) Táborsko, Dr. Edvarda Beneše na rok 2023, byla bez narušení a důstojným způsobem uskutečněna oslava 105. výročí vzniku Československé republiky. Proběhla v sobotu 28. října 2023 od 10 hodin ve městě Veselí nad Lužnicí, u sochy TGM před kulturním domem. Program oslavy byl rozdělen na dvě...