Jihočeský kraj

Klub českého pohraničí, z.s. si v našem kraji našel své členy a sympatizanty okamžitě po svém vzniku v roce 1992 v Chomutově. Nejstarší místní klub na jihu Čech založila skupina vlastenců z Třeboně, pod vedením přítele Ladislava Kopeta. Dnes tomuto klubu předsedá přítel Miroslav Král z Třeboně.

Městské, okresní a oblastní rady klubů vznikaly postupně, zejména po zakládání sekcí OSH. V současné době má KČP v Jihočeském kraji přes pět set členů a sympatizantů, kteří se sdružují v místních a oblastních klubech. V čele stojí Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova, kterou tvoří 19 členů řádně zvolených na posledním krajském sněmu. Jihočeská krajská rada(JčKR) nemá stálé sídlo a schází se dle zpracovaného plánu na období mezi krajskými sněmy nejméně 4x ročně. Zasedání jsou zpravidla řízena předsedkyní JčKR KČP, dle předem stanoveného programu. Program sestavuje vedení JčKR KČP, které tvoří předsedkyně, místopředsedové a hospodář. Rovněž jejich schůzky jsou organizovány nejméně 4x v roce.

Kluby působí v třech okresních městech (Prachatice, Strakonice a Tábor) a v osmi městech

(Blatná, Horní Planá, Nová Bystřice, Nové Hrady, Staré město pod Landštejnem, Soběslav, Třeboň a Volary). Nejpočetnější klub máme ve Volarech. 

Čestné názvy obdrželo rozhodnutím Národní rady KČP pět klubů.

Jde o kluby:

  • Jihočeská krajská rada KČP, Jana Žižky z Trocnova
  • Oblastní rada KČP Novohradsko, Adama Ruso
  • Oblastní rada KČP Volary, strážmistra Radouše Kočího
  • Městská rada KČP Prachatice, Václava Ellera
  • Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše.

Jihočeský kraj - aktuality

Dne 2. června 2017 oslavil své již 83. narozeniny pohraničník 18. pohraniční roty Krabonoš, 3. praporu Suchdol nad Lužnicí, 15. pohraniční brigády České Budějovice desátník Josef Sloup ze Starého Plzence v Plzeňském kraji.

Jihočeská krajská rady KČP Jana Žižky z Trocnova vyslyšela návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, a rozhodla uskutečnit historicky první klubový Den Edvarda Beneše součástí pietního aktu, prováděném ve městě Sezimovo Ústí v režii Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí a...

v souladu s rozhodnutím krajské a okresní rady KČP Vás zveme na jihočeský klubový Den Edvarda Beneše, který se uskuteční v pátek, 26.května 2017 od 11,00 hod. v Sezimově Ústí, v prostorách parku Památníku Edvarda Beneše, před hrobkou manželů Hany a Edvarda Benešových. Slavnostní ceremoniál proběhne v režii Úřadu vlády ČR za řízení Hradní stráže...

Lejčkov 2017, pietní akt provedený 6. května 2017 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 se nesl v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem, připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s. převzal záštitu senátor Senátu Parlamentu ČR pan Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Společně s ním se účastnili aktu...

Jarní členská schůze Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, konaná 28.4.2017 v Soběslavi, odpověděla na významnou událost dnešní doby, přijaté Memorandum KČP. V první části jednání schůze, mající slavnostní charakter, jsme mezi sebou přivítali vzácného hosta. Byl jim pan Radim Beneš z Pluhova Žďáru na Jindřichohradecku,...

Tento rok právě v den svátku žen MDŽ, jsme se spolu s mým manželem zúčastnili velmi zajímavé akce s názvem PAMATUJ!, která se konala dne 8. března 2017 v našem městě. Jedná se o již 5. ročník a jejím ústředním tématem je důstojná vzpomínka na oběti holocaustu, přesněji na 3.792 vězňů tzv.Terezínského rodinného tábora v koncentračním táboře Osvětim...

V pátek 16. Prosince uspořádala MěR KČP Rudouše Kočího ve Volarech tradiční předvánoční posezení a to jak pro členy Klubu, tak pro příznivce Klubu a představitele spřátelených a spolupracujících organizací v zasedací místnosti městského hotelu Bobík.

Členové Klubu českého pohraničí ve Volarech, na již tradičním pietním setkání dne 10. prosince 2016, za účasti předsedy KR KČP České Budějovice př. JUDr. Gustava Janáčka, uctili památku mladšího strážmistra Rudouše Kočího u pomníčku s jeho jménem, který se nachází v prostoru mezi Soumarským mostem a obcí České Žleby.

Pro Jihočeskou krajskou radu KČP se stává tradicí, že organizuje svoje zasedání výjezdem do míst činnosti jednotlivých klubů. Tentokrát ve čtvrtek 13.října 2016 od 13,00 hod. v Horní Stropnici. Místo zasedání bylo vybráno a zajištěno v prostorách Spolku chovatelů, které mimo jiných aktivit vede náš předseda klubu Novohradsko z Horní Stropnice,...