Středočeský kraj

Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát
Státní zámek Veltrusy
Státní zámek Veltrusy
Zámek Mělník
Zámek Mělník
Unesco - Kutná Hora
Unesco - Kutná Hora
Památník LIDICE
Památník LIDICE
Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn

Jsme jediným krajem, který nemá své vlastní krajské město, všechny krajské centrální úřady jsou rozmístněny v několika obvodech Hlavního města. Bývalé okresy, města a obce obepínají kruhový pás kolem Prahy. Rozloha správního obvodu je 1 101 447 ha s 1 135 72 obyvateli. V našem kraji je několik historických a kulturních památek mezi něž patří například Budeč nedaleko Zakolan, Karlštejn, Křivoklát, Veltrusy, Mělník, Kutná Hora, Lidice, ale i další památky. 

Část kraje zasahuje i do tzv. Sudet a to náš kraj poznamenalo zejména v době okupace před 2.světovou válkou. Mezi tyto oblasti patří i Neveklovsko, kde v té době bylo několik Koncentračních táborů, které se na sklonku války staly tábory smrti. Dalším mementem našeho kraje je obec Lidice, která byla za atentát na říšského protektora Heydricha dne 10. června 1942 vypálena, muži zastřeleni, ženy odeslány do koncentračních táborů a děti na převýchovu do Německa. Tento den si každoročně připomínáme pietním aktem u památníku Lidických obětí a Lidických dětí. Nesmíme zapomenout ani na poslední dny války, která náš kraj zastihla u obce Slivice na Příbramsku. Zde Padly poslední výstřely druhé světové války v Evropě. I tady se pravidelně setkáváme u památníku připomínajícího ukončení této hrůzostrašné války. 

Krajská rada klubu českého pohraničí byla ustavena na Prvním ustavujícím sněmu v Praze dne 25.ledna 2005. Zde byly předány základní dokumenty klubu českého pohraničí, byla ustavena Krajská rada Středočeského kraje a do jejího čela byl zvolen Jiří Pokorný. Na sněm byli delegováni členové okresních klubů z Berouna, Kladna, Příbrami, Nymburka, Prahy-východ a z klubu ve Vrdech v okrese Kutná Hora.

V té době již byly ustaveny Kluby českého pohraničí a zvoleny okresní rady v devíti okresech našeho kraje. V roce 2009 byla obnovena činnost klubu českého pohraničí v okrese Rakovník, v roce 2014 v okrese Praha-západ, kde pracoval v minulosti klub, který byl ustaven jako jeden z prvních v našem kraji již v roce 1993 na základě Chomutovské výzvy. Klub ukončil svojí činnost v roce 1999, kdy zemřel předseda klubu.

Ve Středočeském kraji jsou ustanoveny kluby českého pohraničí ve všech dvanácti okresech, v jedenácti okresech působí okresní rady, klub ČP v Týnci n/Sázavou v okrese Benešov je součástí Pražské rady KČP, jelikož vznikl v roce 1997 a v této době nebyla ještě ustavena středočeská krajská rada. Tento klub zatím zůstává součástí Pražské rady KČP, protože je zde organizační tradice.

Při Okresních radách KČP Beroun, Kladno, Mělník a Příbram jsou ustaveny Sekce ochránců československých státních hranic (OČSH). Jako první pracovala tato sekce v okrese Kladno již v roce 1994, v roce 2008 přešla do působnosti OR KČP v Kladně.

Významným mezníkem pro Středočeskou krajskou radu KČP bylo jednání IV. Krajského sněmu 7. června 2014, kde byl dán souhlas rodinných příslušníků Jiřího Vrzala, aby Střč. KR KČP nesla název "Středočeská krajská rada KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala z.s.". Je to pro nás velká pocta, neboť jeho jméno a pevné vlastenecké postoje, nesmírná obětavost, zásadovost a osobní angažovanost se stávají pro naše členy, ale i pro naše spoluobčany příkladem.

V současné době má Středočeská krajská rada KČP čtyřista čtyřicet obětavých členů, kteří jsou ochotni pomoct tam, kde je to potřebné.

Posilou pro naší činnost je spolupráce s ostatními organizacemi a sdruženími , zejména s LKŽ, OS ČMS, ČSBS, ČSŽ, někde i s SDH a Veterány Policie ČR. Z politických stran a subjektů je velmi dobrá spolupráce s OV KSČM a Středočeským KV KSČM.

Středočeská Krajská rada KČP spolu s příslušnými okresními radami KČP a jejich členové se stali kolektivními členy Společnosti Ludvíka Svoboda z.s. a ve spolupráci s Pražskou radou KČP pomohli k ustavení Společnosti Ludvíka Svobody ve Středočeském kraji. Řada našich členů je členy Společnosti Česko-kubánského přátelství.

Na IX. Národním sněmu KČP v Olomouci 16. srpna 2014 bylo sedm členů Střč. KR KČP zvoleno za členy Národní rady KČP z.s. a do vedení Národní rady byli zvoleni tři členové.


Středočeský kraj - aktuality

27. října 2018 se uskutečnil od 10.00 hodin pietní akt na Cínovci u pomníku věnovaném všem ochráncům Československých státních hranic, který byl odhalen pře deseti lety, tedy v rove 2008. Byla to akce pod záštitou Národní rady KČP a zúčastnili se jí členové a sympatizanti z celé naší republiky i zahraniční hosté z Německa a ze Slovenska.

Příbram - Členové Klubu českého pohraničí z Příbrami a Jinec se zúčastnili spolu s dalšími komunity, členy Českého svazu bojovníků za svobodu, horníky a občany Příbrami v úterý 19. února 2019 pietního shromáždění k uctění památky obětí 2. světové války. Uskutečnilo se v obřadní síni městského úřadu v Zámečku-Ernestinu v Příbrami u příležitosti...

2. února 2019 - Jako "časovaná bomba" proskočila našim veřejnoprávním mediálním prostorem informace o průběhu jednání mezi Spojenými státy a Talibánem o ukončení 17 let trvajícího válečného konfliktu v Afghánistánu. Událost, která jistě potěší všechny ty, kteří hned od počátku odmítali toto nesmyslné americké dobrodružství s podporou svých...

Za účasti členů KČP Rakovník, bývalých členů Československého SNB a veteránů policie se před vjezdem do tunelu u Křivoklátu konal pietní akt dne 13.10.2018 u pomníku zavražděného Josefa Šafránka strážmistra im memoriam.

Pietní vzpomínka, která se během let stala již pravidelnou, se uskutečnila v sobotu 12. ledna 2019 u pomníku v lese na okraji silnice ve směru z Mirošovic do Smilovic na okrese Kutná Hora.

Členové Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav zachovali svoji tradici. Zúčastnili se pietního aktu k 74. výročí tragické smrti Jana Švermy u rodinné hrobky v Mnichově Hradišti. Setkání se konalo v sobotu 10. listopadu 2018 v odpoledních hodinách. Všechny přítomné přivítal a přednesl vzpomínkovou řeč poslanec ČR za KSČM a místopředseda ÚV KSČM...

I letos bojovali v Jincích mladí šachisté o putovní pohár, který před několika lety věnovala Středočeská krajská rada Klubu českého pohraničí plk. Jiřího Vrzala Pionýrské skupině (PS)Jince. Do opatrování ho na rok získá vítěz šachového Turnaje nadějí a přeboru ZŠ a MŠ Jince. Letošní 26. ročník této soutěže se uskutečnil v sobotu 3. listopadu v...

Již tradičně se sešli v sobotu 29. září 2018 starší i mladší členové Klubu českého pohraničí ze Severočeského a Středočeského kraje, aby si připomenuli 80. výročí osudové události podzimu roku 1938. Svého zástupce zde měla i Národní rada KČP. Součástí setkání bylo vystoupení žáků Základní umělecké školy v Postoloprtech a položení věnců či květin u...

Letošní rok je plný mnoha kulatých významných výročí. 100 let od vzniku republiky, 50 let od invaze spojeneckých vojsk na naše území v roce 68 a 80 let od podepsání Mnichovské dohody, která Československu nařizovala odstoupení pohraničních území s většinovou německou částí obyvatelstva třetí říši. Když čtu a poslouchám diskuse, které se vedou v...