Středočeský kraj

Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Budeč - Rotunda sv. Petra a Pavla
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát
Státní zámek Veltrusy
Státní zámek Veltrusy
Zámek Mělník
Zámek Mělník
Unesco - Kutná Hora
Unesco - Kutná Hora
Památník LIDICE
Památník LIDICE
Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn

Jsme jediným krajem, který nemá své vlastní krajské město, všechny krajské centrální úřady jsou rozmístněny v několika obvodech Hlavního města. Bývalé okresy, města a obce obepínají kruhový pás kolem Prahy. Rozloha správního obvodu je 1 101 447 ha s 1 135 72 obyvateli. V našem kraji je několik historických a kulturních památek mezi něž patří například Budeč nedaleko Zakolan, Karlštejn, Křivoklát, Veltrusy, Mělník, Kutná Hora, Lidice, ale i další památky. 

Část kraje zasahuje i do tzv. Sudet a to náš kraj poznamenalo zejména v době okupace před 2.světovou válkou. Mezi tyto oblasti patří i Neveklovsko, kde v té době bylo několik Koncentračních táborů, které se na sklonku války staly tábory smrti. Dalším mementem našeho kraje je obec Lidice, která byla za atentát na říšského protektora Heydricha dne 10. června 1942 vypálena, muži zastřeleni, ženy odeslány do koncentračních táborů a děti na převýchovu do Německa. Tento den si každoročně připomínáme pietním aktem u památníku Lidických obětí a Lidických dětí. Nesmíme zapomenout ani na poslední dny války, která náš kraj zastihla u obce Slivice na Příbramsku. Zde Padly poslední výstřely druhé světové války v Evropě. I tady se pravidelně setkáváme u památníku připomínajícího ukončení této hrůzostrašné války. 

Krajská rada klubu českého pohraničí byla ustavena na Prvním ustavujícím sněmu v Praze dne 25.ledna 2005. Zde byly předány základní dokumenty klubu českého pohraničí, byla ustavena Krajská rada Středočeského kraje a do jejího čela byl zvolen Jiří Pokorný. Na sněm byli delegováni členové okresních klubů z Berouna, Kladna, Příbrami, Nymburka, Prahy-východ a z klubu ve Vrdech v okrese Kutná Hora.

V té době již byly ustaveny Kluby českého pohraničí a zvoleny okresní rady v devíti okresech našeho kraje. V roce 2009 byla obnovena činnost klubu českého pohraničí v okrese Rakovník, v roce 2014 v okrese Praha-západ, kde pracoval v minulosti klub, který byl ustaven jako jeden z prvních v našem kraji již v roce 1993 na základě Chomutovské výzvy. Klub ukončil svojí činnost v roce 1999, kdy zemřel předseda klubu.

Ve Středočeském kraji jsou ustanoveny kluby českého pohraničí ve všech dvanácti okresech, v jedenácti okresech působí okresní rady, klub ČP v Týnci n/Sázavou v okrese Benešov je součástí Pražské rady KČP, jelikož vznikl v roce 1997 a v této době nebyla ještě ustavena středočeská krajská rada. Tento klub zatím zůstává součástí Pražské rady KČP, protože je zde organizační tradice.

Při Okresních radách KČP Beroun, Kladno, Mělník a Příbram jsou ustaveny Sekce ochránců československých státních hranic (OČSH). Jako první pracovala tato sekce v okrese Kladno již v roce 1994, v roce 2008 přešla do působnosti OR KČP v Kladně.

Významným mezníkem pro Středočeskou krajskou radu KČP bylo jednání IV. Krajského sněmu 7. června 2014, kde byl dán souhlas rodinných příslušníků Jiřího Vrzala, aby Střč. KR KČP nesla název "Středočeská krajská rada KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala z.s.". Je to pro nás velká pocta, neboť jeho jméno a pevné vlastenecké postoje, nesmírná obětavost, zásadovost a osobní angažovanost se stávají pro naše členy, ale i pro naše spoluobčany příkladem.

V současné době má Středočeská krajská rada KČP čtyřista čtyřicet obětavých členů, kteří jsou ochotni pomoct tam, kde je to potřebné.

Posilou pro naší činnost je spolupráce s ostatními organizacemi a sdruženími , zejména s LKŽ, OS ČMS, ČSBS, ČSŽ, někde i s SDH a Veterány Policie ČR. Z politických stran a subjektů je velmi dobrá spolupráce s OV KSČM a Středočeským KV KSČM.

Středočeská Krajská rada KČP spolu s příslušnými okresními radami KČP a jejich členové se stali kolektivními členy Společnosti Ludvíka Svoboda z.s. a ve spolupráci s Pražskou radou KČP pomohli k ustavení Společnosti Ludvíka Svobody ve Středočeském kraji. Řada našich členů je členy Společnosti Česko-kubánského přátelství.

Na IX. Národním sněmu KČP v Olomouci 16. srpna 2014 bylo sedm členů Střč. KR KČP zvoleno za členy Národní rady KČP z.s. a do vedení Národní rady byli zvoleni tři členové.


Středočeský kraj - aktuality

V letošním roce oslavil své 80. narozeniny Pavel Kopecký. Je jedním z několika zakládajících členů mladoboleslavské okresní rady KČP. Přítel Kopecký pracoval ve výboru okresní rady KČP a po úmrtí předsedy nastoupil na jeho místo. Vykonával tuto funkci v letech 2010 až 2016. V tomto období byl současně členem Středočeské krajské rady KČP.

Hraničáři jižní Moravy uspořádali v sobotu 18. srpna 2018 pod patronací Okresní rady KČP Znojmo u příležitosti 67. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic tradiční setkání v Hevlíně.

Podnětem k těmto několika řádkům je průběžná mediální masáž. Monotónní novodobé vysvětlování doby. Dá se říct, že pro jakékoliv historické události platí jedno pravidlo. Čím delší doba od nich uplynula, tím nastává ve faktech větší nejistota. Ztrácejí se dokumenty, pamětníci umírají a mnozí doposud žijící zapomínají, anebo si pamatují až příliš...

V pondělí 23. dubna 2018 v rámci projektu "Vysaď pamětní strom - LÍPU REPUBLIKY" k uctění 100letého výročí vzniku ČSR se zúčastnili členové OR KČP slavnostního vysazení pamětní lípy v blízkosti pomníku Mileny Hážové v Mladé Boleslavi na Dubcích. Slavnostní vysazení lípy inicioval LKŽ Boženy Holečkové v Mladé Boleslavi. Účastníci si vyslechli krátký...

Přivítáním přítomných zahájil předseda OR KČP př. František Kovář v pondělí 19. března v zasedací místnosti OV KSČM v Mladé Boleslavi jednání okresního sněmu Klubu českého pohraničí. Celkem se ho zúčastnilo 20 delegátů a 6 hostů. Za Středočeskou krajskou radu KČP byl přítomen jednání př. Jaroslav Jelínek.

Čas je na jednu stranu neúprosný, ale na druhou stranu spravedlivý a hlavně vždy ke všem lidem na světě stejně. Každý člověk přijímá tuto oboustrannost času různě - podle svých psychických, fyzických, ale hlavně zdravotních dispozic. A každý člověk se s tímto faktem umí nebo neumí vyrovnat. Klub českého pohraničí píše svoji historii již více jak 25...

Minulost, minuta po minutě doléhá k dnešku nejen ve své podstatě, jako soubor dlouhodobých vývojových tendencí a mnoha obecných zákonitostí. Minulost současně poskytuje odpovědi a utváří momenty, které z nás dělají to, kým jsme. Jsme součástí jednoho velkého příběhu, který můžeme bez větších potíží s odstupem času prozkoumat a při tom spatřit, jak...

V pátek 12. 1. 2018 jsme se zúčastnili malé vzpomínky u pomníčku v katastru obce Mirošovice na Kutnohorsku v místě, kde byla před 66. lety zákeřně zavražděna komunistka Anna Kvášová. Po přivítání účastníku pietního aktu a položení květin u pomníčku pod prapory KČP, následoval krátký, ale poutavý projev přítele Stanislava Grospiče.

Dne 13.10.2017 členové Klubu českého pohraničí v Rakovníku uspořádali vzpomínkovou akci u pomníku štábního strážmistra SNB Josefa Šafránka, který byl před 66. lety ve službě, týden po svých 35. narozeninách, během dne 13.10.1951 zavražděn členy protistátní skupiny v oblasti Křivoklátu. K pomníku v místě vraždy byli položeny květiny členy KČP, včele...