Galerie praporů KČP, z.s.

Jihomoravský kraj - Místní klub KČP Jemnice


MÍSTNÍ KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ JEMNICE: 

Přičleněn k OR KČP Znojmo 

Ustavující schůze: 20.06.2000 
Předseda:

 • Miloš Bartoš od 20. 6. 2000 do 26. 2. 2002
 • Zdeněk Rolínek od 26.2.2002 do 15.12.2004
 • Miloš Bartoš od 15.12.2004 do 6.12.2007
 • Ján Lajda od 6.12.2007 

Čestný předseda: Zdeněk Rolínek od 6. 12. 2007
Členové výboru: 

 • Miroslav Koláček
 • Rudolf Zbín
 • Ing. Zdeněk Dvořák 

Prapor: vlaječka na stůl od 15. 10. 2022

Ocenění:

 • Čestné uznání Jm KR KČP

 • Čestné uznání NR KČP Plaketa "Za obětavou práci pro vlast
 • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP III., II, I. stupně" Vlastenecký řád
 • Řád přátelství