Výročí osvobození obce Čierny Potok

06.01.2021

VÝROČIUNI IDIOTSKÉ OPATRENIA CHOREJ VLÁDY SR NBEZABRÁNILI 76.VÝROČIU OSLOBODENIA OBCE OD FAŠIZMU!!!

Deň, keď sa celý !starý" kresťanský svet chystá sláviť vianočne sviatky, "PRSYCHO VLÁDA SR", vyhlásila "logterosis"!!!

Napriek tomu obyčajní normálni ľudia / upozorňujem sa nie "psisopatycká "ONĽANO/!!!

Občania obce Čierny Potok, ktorých predchodcovia zažili Maďarský fašizmu, sa žiaľ dožili "Slovenského fašizmu!"

Dňa 24. 12. 2020 obec v tme, a tichosti si spomla na oslobodenie spred 76 rokov, kedy vojska 2.ukrajinského frontu oslobodili obec.

Bolo to v dopoludňajších hodinách a obyvatelia tomu nechceli veriť! Veď ešte včera museli kopať zákopy na príkaz Nemcov, proti postupujúcej červenej armáde a v jej zvezkoch aj Rumunskí vojaci.

Sloboda prišla od severozápadu od Husinej, cez samotu Kotlyna a od Gemerčeka od osady Úsvit! Práve zo smeru, kedy Maďarskí fašusti odvliekli z osád Gemerček, Úsvit, Kaparovo, Hodoš a Durenda 15 Slovákov, do koncencetračného tábora v Dachau,

Z nich bolo 12 poúpravených v koncentračnon tábore Floseenburg, kde boli popravení aj Slovenskí generáli Rudolf Viest, Štefan Jurech, Ján Golian a gen. Malár.

Napriek idiotským opatreniam chorej Slovenskej vlády si "anonymní" občania obce uctili pamiatku osloboditeľov, vojakom Červenej armády a Rumunskej armády zapálením sviečok pri vianiočnom stromčeku vna návrší v strede obce.

Občania Čierneho Potoka vzdávali hold a vďaku svojim osloboditeľom!

Pri oslobodzovaní obce padlo celkom 123 červenoarmejcov, z toho pri oslobodzovaní osady Čierny Potok /patril vtedy pod obec Hodejov/padli traja červenoarmejci.o krutých bojoch nasvedčujeú aj údaje, že pri oslobodzovaní padlo aj 75 fašistov!

Dodnes sú na pahorkoch poznať obranné línie Nemcov a Maďarov, proti postupijúcej červenej armáde.

Pri Vianočnom stromčeku na námestí obce "odvážlivcom" predseda ZO SZPB arm. gen Ludvíka Svobodu pripomenul, že na slobode sa okrem spomínanýccvh obetí podieľali aj občania obce ako neskôr. Brig.gen.Imrich Gibala, výsadkár rozviedčik Juraj Lakota, spojár Július Patúš, Václav FaJčík, Jozef Sebín, mechanik leteckého pluku František Hriň, Ondrej Kure,k Jozef Hronec, Ján Fajčík, ....

Na obete fašizmu a na hrdinov osloboditeľov Čierno Potočania nezabúdajú!!!

V Čiernom Potoku 1.1.2021

Predseda ZO SZPB arm.gen.Ludvíka Svobodu- JUDR. Jozef Pupala

Fotogalerie: