VOSYKA Zdeněk

17.11.2018

Poručík Zdeněk VOSYKA

Narodil se 7. 11. 1918 v Lavočném a pracoval jako lesní dělník. V době nacistické okupace byl nasazen na nucené práce do Německa. Po půl roce uprchl, byl však zatčen a po odpykání čtyřměsíčního trestu vězení poslán znovu na práci do říše. Domů se vrátil v květnu 1945.

Do SNB byl přijat 11. 8. 1949 a po vytyčeném absolvování pyrotechnického kursu zařazen jako pyrotechnik krajské správy SNB v Ústí nad Labem.

Poručík Zdeněk Vosyka svou nesmírnou pílí a houževnatostí se vypracoval na vynikajícího odborníka v oboru trhavin. Za dobu výkonu své funkce zneškodnil veliké množství nevybuchlých pum, granátů a jiných druhů munice, ohrožující zdraví a životy občanů Ústecka.

Dne 8. 12. 1959 při likvidaci většího množství střeliva došlo v důsledku vady zápalnice k nečekanému výbuchu, při kterém zkušený pyrotechnik, aniž by udělal jedinou chybu, tragicky zahynul.

Za obětavou práci a příkladné plnění zodpovědné a nebezpečné funkce pyrotechnika udělil prezident republiky poručíku Zdeňku Vosykovi vyznamenání "Za statečnost" in memoriam.