Uctění nejpamátnějšího dne našeho státu - vzniku ČSR

30.11.2023

V sobotu 28.10.2023 připravili příslušníci naší KČP organizace Jiřího Volkera na Svatém Kopečku slavnostní připomínkovou oslavu našeho nejpamátnějšího dne státu, vzniku ČSR. Na slavnosti se sešli vlastenci z různých spolků, samozřejmě i několik členů KČP z Olomouce. U pomníku padlých z let 1914-1918 jsme vyslechli fundovaný projev přítele L.Dvořáka, položili Kytici a zavzpívali obě naše původní Státní hymny.

Po ukončení vzpomínky u pomníku jsme přešli do zasedací místnosti obce, kde měl náš Jaroslav Oliberius připravenu mapu historie Česka až do vzniku našeho státu v r.1918, k této mapě, jak se náš národ vyvíjel až do pamětného dne r.1918, podal fundovaný výklad. Jak se již na Sv.Kopečku zvykem, př.Kohoutová se Sklenářovou a dalšími členy KČP

společně připravili bohaté občerstvení. Následovala beseda, hudba.

Mezi přítomnými byl i čestný předseda KČP dr.Milan Richter. Je na co vzpomínat a my jsme vzpomínali.

Předseda KR KČP Olomouckého kraje Ing.Karel Šimek

Fotogalerie: