TOMKA Josef

17.11.2018

Praporčík Josef TOMKA

Narodil se 1. 4. 1907 ve Svijanech a pracoval jako pomocný dělník. Za okupace byl aktivně zapojen do odbojové činnosti. V květnu 1945 se stal příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a naposledy konal službu u oddílu Státní bezpečnosti Teplice v Čechách.

Dne 18. 8. 1949 byl praporčík Josef Tomka pověřen eskortování zatčeného zločince. Na příhodném místě požádal zatčený o dovolení odejít stranu. Během ní vyňal malou, dobře ukrytou pistoli a po Tomkovi dvakrát vystřelil.

Těžce raněný praporčík, vědom si své povinnosti, prchajícího pronásledoval a použil své služební zbraně. Po několika krocích však padl a skonal.

Za projevenou rozhodnost a statečnost byl praporčík Josef Tomka povýšen do hodnosti poručíka in memoriam.