SVĚTEL Ladislav

17.11.2018

adpraporčík Ladislav SVĚTEL

Narodil se 3. 9. 1921 v Týně nad Vltavou a pracoval jako dělník na různých stavbách. Do Sboru národní bezpečnosti byl přijat 13. 5. 1946 a naposledy služebně zařazen na obvodním oddělení VB v Praze 6.

Dne 1. 6. 1972 kontroloval nadpraporčík Ladislav Světel spolu s dalším příslušníkem řidiče osobního vozidla, který jevil známky podnapilosti. Po zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem nařídil nadpraporčík Světel odstavení vozidla a vyzval řidiče k přesednutí do služebního automobilu.

Cestou k vozu vytáhl řidič náhle z kapsy ilegálně drženou pistolí a z bezprostřední blízkosti vystřelil několik ran proti oběma příslušníkům. Nadpraporčík Světel byl namístě usmrcen, druhý příslušník těžce raněn.

Pachatel brutální vraždy a pokusu vraždy, který se dostal při pátrání po něm do bezvýchodné situace, se nakonec odsoudil sám a spáchal sebevraždu.

Za projevenou rozhodnost při výkonu služby byl Ladislav Světel povýšen do hodnosti nadporučíka in memoriam.