strážmistr SNB SALAŠ Jaroslav

11.09.2022

ČEST JEHO PAMÁTCE!


Událost z bojů s banderovci přesně před 75. lety (10.9. 1947)

STRÁŽMISTR SNB JAROSLAV SALAŠ, POSLEDNÍ PŘÍSLUŠNÍK PLUKU SNB "SLOVENSKO" PADLÝ V BOJI S BANDEROVCI

2. prapor pluku SNB "SLOVENSKO" pod velením kpt. Sehriga v období od 7. do 10. září 1947 prováděl průzkum hornatého terénu středoslovenského Liptova. Velitel 6. roty vyslal 10. září průzkumnou jednotku v síle 30 osob k hoře Glean, kde odhalila bandu UPA. V 15:00 hod. 10. září 1947 obdrželo velitelství 2. praporu hlášení průzkumné jednotky o místě výskytu tlupy banderovců poblíž vrchu hory Glean. Velitel 2. praporu SNB kpt. Sehrig kvůli únavě příslušníků praporu vyzval dobrovolníky od praporu k vyslání další jednotky k průzkumu a likvidaci zjištěné tlupy. V 16:00 hodin byla vyslána padesátičlenná jednotka k vrchu Glean. Průzkum byl ukončen ve 20:00 hodin bez výsledku a předpokládalo se, že všichni příslušníci SNB se vrátili do výchozího prostoru praporu. 11. září v 8:00 hodin nahlásila jednotka 6/2, že ji schází 2 příslušníci, a to strážmistři SNB Jaroslav Salaš a Jiří Čadík. Ve stejnou dobu na velitelství praporu nahlásil místní dřevorubec z obce Malužiná, že pod vrchem Gleanu nalezl 2 mrtvoly. Velitel praporu kpt. Sehrig nařídil provedení dalšího průzkumu, kterému velel osobně a v udaném prostoru hlídka nalezla 3 padlé banderovce, padlého strm. SNB Salaše a vyčerpaného strm. SNB Čadíka vracejícího se k jednotce. Kpt. Sehrig po návratu a krátkém zotavení vyslechl stržm. SNB Čadíka, který vypověděl, že při průzkumu 10. září spolu se stržm. SNB Salašem z důvodu terénní překážky byli nuceni uhnout ze směru postupu a tímto ztratili spojení s četou. Tou dobou se již stmívalo a rozhodli se, že se vrátí zpět dolinou mezi kótami 1177 a 1222. Při cestě uslyšeli šramot a polský hovor, načež se skryli za padlou kládou a zahájili palbu. Strm. SNB Čadík spotřeboval všechnu munici a poněvadž zaslechl podezřelé zvuky větší skupiny osob, neodvažoval se hnout aby se neprozradil. Předpokládal, že strm. SNB Salaš se chová stejně. Když hluk ustal, připlížil se k strm. SNB Salašovi a zjistil, že mu již nebylo pomoci. Poté až do rána, vyčerpán ležel v lese a čekal na příchod posilové hlídky.

12. září 1947 v obci Malužiná v okrese Liptovský Mikuláš se konal vojenský pohřeb strm. SNB J. Salaše, jehož se zúčastnili i místní občané a 2. prapor SNB tak po dlouhé době mohl konstatovat dobrou spolupráci se slovenským obyvatelstvem.

Strm. SNB Jaroslav Salaš byl posledním příslušníkem pluku SNB "SLOVENSKO", který padl v boji s banderovci.