Slovanské kvapky krvi SNP-20.8.2021 v Čiernom Potoku

07.09.2021

                                " KRVAVÝ PIATOK V ČIERNOM POTOKU!"

V malebnej obci Čierny Potok na juhozápade okresu Rimavská Sobota, v piatok 20.8.2021 tiekla už po XVI. raz najcennejšia tekutina krv!

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov arm.gen.Ludvíka Svobodu , Obecný úrad v obci klub darcov krvi v spolupráci s NTS SR vysunuté pracovisko Banská Bystrica už po 16 - raz zorganizovali odber najcennejšej tekutiny jedinej k záchrane života, obnove zdravia ľudskej krvi.

Začiatok odberu začal od 07.30 hodiny a evidovanie darcov trvalo do 10.00 hod a odber do 11.30 hodín.

V tomto termíne sa dostavila k odberu takmer 30-tka darcov ochotných darovať krv, z toho zaregistrovali 25 darcov a z nich 20-tím bola krv aj odobraná.

O tom, že Slovanská kvapka krvi SNP organizovaná v obci Čierny Potok je známa už na celom Slovensku svedčí aj účasť darcov .

Dlhú cestu z Hurbanova už po 7 x absolvoval najčastejšie na motoreke gen.v.v.Ing.Peter Vojtek , ktorého sprevádzal gen.In. Juraj Baranek až zo Záhoria, ktorí reprezentovali Klub generálov SR /gen.P.Vojtek je predsedom klubu/ a motospojky "Despatch riderrs le Mc Slovak Rebublic".

Darovať krv boli ochotní: gen.v.v.Ing.peter Vojtek z Hurbanova, Mristian Kurek, Mikuláš Baláž, Róbert Gál, Michaela Mlináriková a Pavel Cirbus z Rimavskej Soboty, Veronika Zagyiová z Gemerského Jablonca, Tibor Koces z Hajnáčky, Viera Ľuptáková a Miroslav Kochan, Miroslav Badinka z Hrachova, Jaroslav Pinzík, Zsolt Herčko, Bocko Vladimír, Peter Petrok z Hnúšte, ing.Miroslav Hukel, Zoltán Szabó z Blhoviec, Jaroslav Petrinec z Rimavských Janoviec-Močiara, Miroslav Greguš a Ján Kurek z Hodejova, Mária Palíková z Turičiek, Anna Ivanova, Jaroslav Ivan z Rimavskej Bani, Štefan Kapec z Kalinova, Petra Kureková, Alžbeta Bibláková a Bc.Peter Lakota z Čierneho Potoka.

Okrem nich daroval v Martine za našu akciu krv už 19.8.2021 Ján Gordík , nakoľko sa nemohol do Čierneho Potoka dostaviť osobne.

Za prípravu a organizáciu vydarenej akcie je potrebné poďakovať aj tým, ktorí akciu zabezpečovali a to : Martine Kurekovej Silvii Hriňovej z Čierneho Potoka, Júliusovi Mihályimu z Jesenského, Ing.Štefanovi Juhászovi z Chanavy,. Počas celej akcie k dobrej pohode tradične hral na harmonike Rudko Václavík z Lučenca.

Po skončení odberu krv o 11.00 hodine sa uskutočnil pietny spomienkový akt a kladenie vencov k pamätníku odvlečených občanov - slovákov z obce a okolitých osád do koncentračného tábora dňa 4.11.1944 Maďarskými fašistami., ktorí zahynuli v koncentračnom tábore Flossenburg spolu s gen.Jánom Golianom Rudolfom Viestom, Štefanom Jurechom agen.Malárom.

Vence položili príbuzní obetí fašizmu, zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR pán Anton Griev, za Klub generálov SR a motospojky generál.v.v.Ing.Peter Vojtek a gen.v.v.Ing.Juraj Baránek, Za ZO SZPB Márie Pershlovej Martin- pani Božena Repková, Ján Gordík st. PhDr.Ing. Vladimír Kapala, MBA, Ing. Pavol Koncoš, príslušníka 2.Uk.frontu plk.v.v.Ladislava Sládeka doprevádzal primátor mesta Rim.Sobota a poslanec NR SR JUDr. Jozef Šimko,...

V príhovoroch JUDr.Jozef Pupala , zástupca vyslanectva RF v SR pán Anton Griev a gen.v.v.Ing. Peter Vojtek pripomli zhromaždeným význam Slovenského národného povstania pre obyvateľov Slovenska okupovaných Maďarskými fašistami ako nádej na skorú slobodu, ako aj účasť mužov z obce Čierny Potok v SNP a v radoch 1.Čs.samostatného zboru v ZSSR, významú pomoc SNP zo strany ZSSR., ale aj účasť napríklad Ondreja Šinara - Šmála z Rim.Soboty-Tomašovej ako kapitána Červenej armády, ktorý padol pri obrane Sevestopoľa už 28.8.1941!!!

V Čiernom Potoku 25.8.2021

Predseda ZO SZPB arm.gen.L.Svobodu v Čiernom Potoku:

pplk.v.v.JUDr.Jozef Pupala

Fotogalerie: