PRÍHOVOR PRVEJ PODPREDSEDNÍČKY ÚV KSS NA TRADIČNOM 32. MEDZINÁRODNOM STRETNUTÍ OBČANOV ČIECH, MORAVY A SLOVENSKA

20.09.2023

Krásne sobotné popoludnie vážení priatelia.

Uplynul rok a opäť sa stretávame. Vážim si, a ďakujem, že mám možnosť sa k vám opäť prihovoriť. Priznám sa, že zvoliť myšlienky, o ktoré sa chcem s vami podeliť nebolo ľahké. Veď sa k vám prihováram každý rok. Pripomíname si udalosti spred takmer osemdesiatich rokov. Bolo po hroznej vojne a začínal nový život. Udalosti o ktorých hovoríme mali byť pre našu generáciu už len varovaním a hlavne poučením. Nedopustiť návrat nacizmu a fašizmu. Položme si otázku:

"Je skutočne nacizmus a fašizmus minulosťou? Odpoveď je jednoznačná – žiaľ n i e.!

Nacizmus a fašizmus nám dnes stoja priamo na prahu našich dverí. Zatiaľ ešte nie v podobe nacistického Hitlerovho Nemecka, či fašistického Musoliniho Talianska. Zdalo by sa, akoby nacizmus a fašizmus dneška nemal navonok s nimi nič spoločné. Po uliciach nám nemašírujú uniformované útvary hailujúcich mládencov. Nedeje sa otvorená genocída nepohodlných občanov, ako sme to mohli vidieť aj v týchto dňoch premietanom filme Šindlerov zoznam. Už druhý krát som mala snahu dopozerať ho do konca. Nedopozerala som. Bola to hrôza.

Chce to vari niekto zopakovať? Môže sa to všetko zopakovať? Žiaľ môže. Ale v inej podobe. Rafinovane zabalený a predávaný prostredníctvom dobre prepracovanej manipulácie s ľuďmi. Priatelia, myslíte si, že začínam prinajmenšom podivne?

Tak si spolu premietnime naše predchádzajúce stretnutia. V príhovoroch zaznelo už takmer všetko. Už vieme, že Banderovské sotne pôsobili na našom území v čase, keď sa rodilo nové ľudovo-demokratické zriadenie. Opakovať výčiny Banderovcov nebudem. Prepojím však udalosti spred takmer ôsmymi desaťročiami so súčasnosťou. Majú veľmi veľa spoločného. Išlo rovnako o charakter štátu tak, ako dnes.

Sme v predvolebnej kampani. Do volieb ostáva už len niekoľko dní. Spôsob kampane nadobúda absurdné situácie. Je to veľavravné a signalizujúce, že v týchto voľbách ide o veľa. Výsledok volieb ovplyvní naše životy a rozhodne o ďalšom smerovaní Slovenskej republiky.

A tu je historická paralela volieb v roku 1946 a tých našich nadchádzajúcich. Boli to práve Banderovci, ktorí vo voľbách v roku 1946 zohrali dôležitú úlohu. Podnecovali masívnu antikomunistickú propagandu a mimoriadne aktívne agitovali, v prospech Demokratickej strany. Jej volebné víťazstvo nebola vôľa ľudu. Bol to strach, klamstvo a vnášanie obavy z možného víťazstva komunistov.

Banderovské sotne, zložené z ukrajinských nacionalistov – ukronacistov sa grupovali v horách východného a stredného Slovenska.

Prečo boli Banderovci tak nebezpeční? V jednom zo svojich vystúpení som o tom hovorila, ale vtedy to bola minulosť. Dnes minulosť ožila - na Ukrajine. A to je dôvod prečo si dovolím krátke pripomenutie.

Banderovci mali vynikajúce školy a boli vyškolení najmä v takých oblastiach ako je diverzia a terorizmus. Ako vyvolávať strach a hrôzu, ako rozvracať stabilitu štátu. Ovládali psychológiu, stratégiu a taktiku.

Banderovcom padli na našom území za obeť desiatky statočných príslušníkov Pohraničnej stráže a statočných príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti. Metódy Banderovcov sa v plnej ukrutnosti ukázali na Ukrajine. Dôkazom je obraz hrôzy z Donbasu v roku 2014.

Prečo je medzi volebnou kampaňou v roku 1946 istá podobnosť s tou práve prebiehajúcou u nás?

Po prvé: aj dnes sa vo voľbách zohráva zápas o politické smerovanie Slovenska. V hre je naša zahraničná orientácia. V hre je existencia právneho štátu a vôbec existencia Slovenska ako slobodného suverénneho štátu.

Po druhé: aj dnes je v hre život našich občanov, ich základné ústavné a ľudské práva. Vtedy bolo v hre víťazstvo Demokratickej strany. Dnes je v hre víťazstvo Progresívneho Slovenska. Zbrane na zmanipulovanie a ovládnutie ľudí sú síce iné, ale podstata pôsobenia ostala rovnaká.

Vsádza sa na vyvolanie strachu. Ľudia sa najviac boja o svoje zdravie a o svoj život. Práve v tom zohral pred dvoma rokmi svoju úlohu Covid 19 ako bakteriologická zbraň.

V týchto dňoch to je strach vyvolávajúca situácia s nelegálnymi migrantami. Strach a obava pred nimi narastá už po celom území Slovenska a ich nekontrolovateľný pohyb môže mať trpké následky.

Ostáva nám veriť v silu zdravého rozumu našich ľudí, rozvahu a odvahu zvrátiť hroznú situáciu do ktorej nás ženú plány nasadzovaných koní globalistov.

Veľavravné sú vyjadrenia prezidentky súvisiace s jej krokmi po vyhlásení volebných výsledkov. Veľavravná je aj ohlásená kandidatúra na prezidenta. Tak v Čechách, ako aj na Slovensku sú nasadzovaní profesionáli, vyškolení spravodajskými službami Spojených štátov. Končí éra hercov, a komediantov. Ukrajinský komediant to však stále nechápe. Je koniec divadla, začína realita.

Aj keď sú ľudia cielene manipulovaní, klamaní a zastrašovaní, ešte stále nie je neskoro zvrátiť nebezpečný rozklad našej spoločnosti. Nikdy nie je neskoro.

Pochopiť však musíme súvislosti vnútropolitického vývoja a situácie v medzinárodnom dianí. Povestný damoklov meč nám visí nad hlavami a situácia zodpovedá predvojnovému stavu. Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa môže stať rozbuškou. Už to nie je pohľad na iný, vzdialený kontinent.

Zlo máme nasťahované priamo doma.

Vojská zločineckej organizácie NATO sú pripravené a čakajú na príležitosť zasiahnuť. Taká je krutá realita.

Osud Slovenska je len a len v našich rukách. Musí predsa zvíťaziť zdravý rozum a rozvaha. Predvolebný zápas je nerovný boj. Už ekonomické podmienky nás stavajú do pozície druhoradých politických subjektov. Zatiaľ čo preferované politické strany míňajú štátne peniaze – naše peniaze, my staviame kampaň na obetavosti a podpore vlastnými členmi a sympatizantmi.

Dni a týždne vidíme našich komunistických kandidátov v uliciach miest a obcí naprieč celým Slovenskom. Niektorí z nich sú aj medzi nami. Sprevádza ich staručký symbol nášho automobilového priemyslu červená 1203-ka. Ale sprevádza ich aj dôvera v ľudí, že pochopia aké nebezpečie im hrozí ak si znova zvolia podvodníkov, klamárov a zradcov. Naši kandidáti hovoria s ľuďmi a zbierajú poznatky z ich života, aby v prípade vyslovenia dôvery mohli pracovať v ich prospech.

Našim cieľom nie je parlament, ten je len prostriedkom a priestorom možnosti pracovať pre dosiahnutie dôstojného života ľudí.

Máme jedinečnú príležitosť, kedy o svojom osude môžeme slobodne rozhodnúť. Ak však urobíme osudný krok a spadneme do nastavenej priepasti, potom bude zbytočné vzdávať hold mŕtvym pri pomníkoch a hovoriť ako pamätáme a nezabúdame! Vieme, kto nás do priepasti vrhá. Stačí sa pozrieť za nastrčené mikrofóny novinárov a nehanebné zaliečanie sa starých tvárí zradcov na bilbordoch.

Dotknem sa ešte dvoch problémov. Aktuálnych a navzájom veľmi úzko súvisiacich.

Len pred pár dňami sme si pripomenuli 79. výročie najslávnejšej kapitoly našich dejín – Slovenské národné povstanie. Z roka na rok sa mení spôsob ich oslavy. A tak sa zmenil aj tento rok. Absolútne novú podobu nadobudol 29. august v Banskej Bystrici v areály Múzea SNP. Pod kuratelou Ministerstva obrany je z organizátorov osláv vylúčený Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Plní sa myšlienka - počkáme kým zomrie posledný účastník SNP a urobíme si oslavu po svojom. 29. augusta nám to už ukázali ako si to predstavujú "večer sa zabavíme, skoro ráno, s vylúčením verejnosti položíme veniec a zmizneme."

Smutné je, že sa podarilo rozbiť Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s dlhoročnou tradíciou. Podiel na tom majú paradoxne ľudia, ktorí pred 32-ma rokmi rozbili komunistickú stranu. Úlohu tejto organizácie si privlastňuje novo organizované združenie.

Veľmi záludne sa snaží o to aj občianske združenie Post Bellum, spolupracujúce s inkvizičným Ústavom pamäte národa, v jeho čele stojí sám pán "hradný kastelán".

Pokračuje, ba až zintenzívňuje vymývanie mozgov mladej študujúcej generácie už od základných škôl. V diskusiách priamych účastníkov SNP striedajú vyškolení aktivisti. Pod zámienkou zbierania autentických svedectiev života v bývalom režime – ignorujú študentské práce, ktoré čo len trochu vyjadrujú pozitíva socializmu. Takéto práce sa jednoducho záhadne stratia. Táto organizácia je mimoriadne činná aj v predvolebnom období. Aby vo voľbách zvíťazili vyvolení jej aktivisti začínajú spanilú jazdu po našich mestách s cieľom zmanipulovať prvovoličov.

Nie sme slepí, ale žiadúce je, aby ľudia neboli hluchí, a k svojmu osudu ani ľahostajní.

Škola je dnes pôdou, kde sa aj prostredníctvom nových osnov dejepisu, občianskej náuky a nového predmetu "Kritické myslenie" deformuje myslenie mladých ľudí. Známe vyjadrenie, že "Dejiny píšu víťazi" platí aktuálne, v plnom slova zmysle.

Výchova mladej generácie sa začína a formuje už v rodinách. Tam je začiatok. Od politického prevratu nám už vyrastá tretia generácia. Keď vymrú poslední svedkovia budovania socializmu, nebude tých, ktorí vnesú do myslenia mladých ľudí pravdu o jeho význame a samotnom zmysle fungovania. Taký je cieľ.

Vážení priatelia,

nemôžem skončiť svoj príhovor ináč ako poďakovaním. Poďakovaním našim najbližším spolubojovníkom, bratom a priateľom z Českej republiky. Je zásluhou Národnej rady Klubu českého pohraničia, že sa na tomto mieste každoročne stretávame. Na pamäť obetí banderovskému vyčínaniu, na pamäť spomienky na obete príslušníkov Pohraničnej stráže, na obete príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ktorí zahynuli rukou záškodníkov. Spomínať na tieto obete je našou morálnou povinnosťou. Ďakujeme priatelia.

Varín, 16.9. 2023

RSDr. Viera Klimentová
1. podpredsedníčka ÚV KSS