PR KČP otevřený dopis zastupitelům Prahy 6

10.04.2020

Otevřený dopis

Zastupitelé Městské části Praha 6

Československé armády 601/23

160 52 Praha 6

V Praze 7. 4. 2020

Zastupitelé Městské části Praha 6,

protestujeme proti převracení dějin naší vlasti, na kterém se podílíte. Významnou součástí je hanebný a podlý čin, odstranění sochy maršála Koněva dne 3. 4. 2020. Kdyby nebylo vítězství Rudé armády, náš národ by po vítězství hitlerovců neexistoval. Část národa by byla poněmčena, část zahubena v pracovních táborech, v bojích proti zotročení, či před popravčími četami. Pomník maršálu Koněvovi je symbolem poděkování a úcty vojákům, kteří nás zachránili. Sto čtyřicet čtyři tisíc z nich za nás položilo své životy. Udržování hrobů a památníků je projevem základní občanské slušnosti, je zakotveno i v mezinárodních dohodách !!!

Žijeme v rušné době. Začíná docházet ke globální transformaci lidské společnosti. Globální kapitalismus je neudržitelný. Při těchto nadcházejících otřesech je zvláště důležité zachovávání historické paměti národa. KČP chrání zájmy občanů České republiky, dbá o rozšiřování přátelských vztahů s ostatními národy. Likvidace pomníku maršála Koněva rozhodně takovým činem není. Protestujeme proti jeho zničení.

Odsuzujeme tento hanebný čin starosty Koláře i většiny zastupitelstva Prahy 6. Slouží k převracení historie. Nemá snad Praha 6 jiné problémy k řešení ? Připravujete společnost na možnost použití válečných a teroristických procesů při transformaci společnosti, ze strany temných globálních sil. Ukazuje se, že jste jejich opovržení hodnými poskoky. Varujeme Vás , že nastanou-li velmi drastické historické otřesy, kterým svými činy napomáháte, bude jimi postižena nejenom většina našeho národa, ale s velkou pravděpodobností i Vy sami.

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9 Ing. Václav Tomeš
111 21 Praha 1 předseda

Otevřený dopis byl zaslán e-mailem 33 zastupitelům Prahy 6, kteří podle

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/zname-jmena-33-zastupitelu-prahy-6-kteri-zrusili-pomnik-marsala-koneva/

hlasovali pro odstranění pomníku maršála Koněva:

 • Vladimír Šuvarina (ODS)
 • Mgr. Jan Lacina (STAN)
 • MUDr. Marián Hošek (Top 09, KDU-ČSL)
 • Mgr. Ondřej DuSck (Top 09)
 • Mgr. Manina Kaňáková (Top 09)
 • Jaroslav Holý MBA. (ANO 2011)
 • Ing. Jiří Hoskovec (Piráti)
 • Zdeněk Hořánek (STAN)
 • Mgr. Petr Píša Ph.D. (Zelení)
 • Ing. arch. Eva Smutná (Top 09, KDU-ČSL)
 • Mgr. Ondřej Kolář (Top 09)
 • MgA Petr Prokop (STAN)
 • Mgr. Ondřej Chrást (PIRÁTI Praha 6)
 • Jan Dočekal (ODS)
 • Ing. Mgr. Libor Bezděk (STAN)
 • Mgr. Jan Bartušek (Top 09, KDU-ČSL)
 • Jiří Růžička (Top 09, KDU-ČSL)
 • Mgr. PetrKarvánek (STAN)
 • Ing. Mgr. Oldřich Kužílek (STAN)
 • Ing. Vladimír Šraier MBA. (PIRÁTI Praha 6)
 • Ing. Zdenčk Hlinský (ODS)
 • Mgr. Dominika Klcpková (Top 09. KDU-ČSL)
 • Mgr. Marek Baxa (Top 09)
 • Bc. Taťána Klíčová (ANO 2011)
 • Ing. Jaromír Vaculík (Top 09)
 • Ing. Jiří Lála (ODS)
 • Ing. Marie Kubíková (ODS)
 • Mgr. Jakub Stárek (ODS)
 • Ing. Eva Tichá (PIRÁTI Praha 6)
 • JUDr. Mgr. Marcel Petrásek MBA, LL.M. (ODS)
 • Ing. Roman Mejstřík (ANO Praha 6)
 • Mgr. Tomáš Sídlo (PIRÁTI Praha 6)
 • Ing. Miloš Vlach (PIRÁTI Praha 6)