Pomník Adam Ruso

28.12.2018

Umístění:
v lese u hraničního přechodu Halámky, okres Jindřichův Hradec
10. rota PS Krabonoš, OPK Halámky, 15. brigáda České Budějovice

Nápis:
Zde padl v boji s nepřítelem vojín PS Ruso
† 30. 9. 1951
Přísahu splnil. Neprošli.

Zahynul při plnění úkolů ochrany státních hranic vrahy Karly Gruber, Bednář a B.

Souřadnice:
49°53'42.718"N,12°39'24.21"E