POHRANIČNÍ STRÁŽ (1951-1953)

01.01.1951

vojín

svobodník

desátník
(z povolání)

četař

rotný
(z povolání) 

staršina
(z povolání)

podporučík

poručík

nadporučík

kapitán

štábní kapitán

major

podplukovník

generálmajor