PIETNÍ AKT NA POČEST 79. VÝROČÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ USKUTEČNĚNÝ V OKRESNÍM MĚSTĚ PEZINOK NA SLOVENSKU

01.09.2023

            Pietní akt v okresním městě Pezinku se konal u Památníku osvoboditelů na Mladoboleslavské ulici za účasti vysokých politických kruhů na Slovensku. Byl proveden vysoce organizovaně v slavnostním duchu a bez narušení provokatéry. Vzhledem k některým snahám o přepisování moderních československých dějin v podmínkách ČR, rozhodl jsem o uveřejnění článku, který nám byl zaslán slovenskými přáteli, na stránkách Klubu českého pohraničí v rubrice Slovensko. Poslední fotka ukazuje Památník padlým v SNP kde byli položeny věnce. Také tento pomník stojí v zámeckém parčíku.

Jaroslav Hudec

předseda Národní rady KČP

Text zaslaný slovenskými přáteli, citujeme:

Slovenské národné povstanie dodnes predstavuje jednu z najvýznamnejších historických udalostí novodobých dejín slovenského národa. 29. augusta si pripomíname jeho 79. výročie.

29. augusta 1944 slovenský národ povstal so zbraňou v ruke proti nenávidenému fašizmu, za jeho porážku a obnovenie samostatnej Československej republiky.

Okresný úrad Pezinok v zastúpení prednostom Okresného úradu Pezinok JUDr. Bohušom Chochlíkom a Mesto Pezinok, ZV SR Klub Pezinok, ZO SZPB brigádneho generála Karola Peknika Pezinok usporiadali dňa 25. 08.2023 o 11:00 hod., pri príležitosti 79. výročia SNP, pietny akt pri Pamätníku osloboditeľov v Pezinku, Mladoboleslavská ulica. Pietný akt bol vykonaný pod osobnou záštitou ministra obrany SR p. Martina Sklenára.

Pred vykonaním oficiálneho pietneho aktu sa účastníci kladenia vencov poklonili a vzdali hold brig. gen. Karolovi Peknikovi, pezinskému rodákovi a padlým občanom, hrdinom SNP pri neďalekom Pamätníku padlým hrdinom SNP v objekte nádvoria Šimák Zámku Pezinok.

Pred vykonaním oficiálneho pietneho aktu sa účastníci kladenia vencov poklonili a vzdali hold brig. gen. Karolovi Peknikovi, pezinskému rodákovi a padlým občanom, hrdinom SNP pri neďalekom Pamätníku padlým hrdinom SNP v objekte nádvoria Šimák Zámku Pezinok.

Atmosféru pietneho aktu zvýraznila prítomnosť štátneho tajomníka MO SR p. Mariána Mejera a zástupcu NGŠ OS SR genpor. Ľubomíra Svobodu. Slávnostná atmosféra bola daná aj účasťou Posádkovej hudby Bratislava a vojakov, profesionálov Čestnej stráže OS SR zabezpečujúcich slávnostný pietny akt kladenia vencov.

So slávnostnými príhovormi sa účastníkom pietneho aktu prihovorili prednosta OÚ, štátny tajomník MO SR, primátor mesta Pezinok a predseda ZO SZPB, ktorí zdôraznili, že "vďaka statočnosti účastníkov SNP dnes môžeme vstať so vztýčenou hlavou". Slovenským národným povstaním sme sa ako krajina prihlásili k civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a napokon aj porazila ideológiu zla. Proti neznášanlivosti, agresivite, nenávisti a nezodpovednosti vo verejnom priestore je potrebné bojovať spoločne. S obavami sledujeme, ako sa vo verejnom priestore znovu etablujú ľudia, ktorí otvorene prejavujú sympatie s nacistickým a ľudáckym režimom. Musíme pri každej príležitosti opakovane odmietať relativizovanie zločinov vojnového Slovenského štátu a fašizmu a odsúdiť prejavy neznášanlivosti, rasizmu, nacionalizmu a extrémizmu, a to z úcty voči obetiam a zodpovednosti za budúcnosť.

Pietny akt pri príležitosti 79. výročia SNP v Pezinku dôstojným spôsobom pripomenul významný medzník v dejinách Slovenského národa. Ozbrojeným povstaním sa Slovenský národ jednoznačne postavil na stranu civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európy, ktorá odmietla trpieť pod jarmom fašistických okupantov.

Pripravil: Stanislav Šimon, fotografie: Mgr. Martina VESELÁ, MsÚ Pezinok, Referát komunikácie, des. v zal. Josef NESVADBA, Otrokovice (bývalý príslušník TO Viničné).

Fotogalerie: