OSH - OSTRAHA STÁTNÍCH HRANIC

01.01.1950

rotný

strážmistr

nadstrážmistr

podpraporčík

praporčík

nadpraporčík

podporučík

poručík

nadporučík

kapitán

major

podplukovník

plukovník

generálmajor

generálporučík

generálplukovník