Orosené vzpomínky nestárnou

17.11.2018

autor: Stanislav Kábele

Váz., foto, 127 str., cena: 150,00 Kč

Tato publikace volně navazuje na předchozí knihu téhož autora "Orosené vzpomínky", již úplně rozprodanou. Autor plk. v. v. PS prof. PhDr. Stanislav Kábele, CSc., spojil celý svůj život se službou vlasti. Začínal službou v pohraničních rotách, byl vysokoškolským pedagogem a akademickým funkcionářem ve funkci prorektora vysoké školy. Kniha je postavena především na vzpomínkách těch, kteří dlouhá léta nebo i celý život prožili na československých státních hranicích. Dotýká se nejen služby a života důstojníků a praporčíků Pohraniční stráže a jejich rodin, ale i mladých mužů, kteří na hranicích vlasti vykonávali svoji vojenskou povinnost.

Knihu zakončují slova autora: "Pohraniční stráž nemá žádné důvody přijmout věčnou roli pokorného kajícníka. ... Naopak. Pohraniční stráž čestně splnila své dobové poslání v ochraně výsostných zájmů suverénního státu."