ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY K 30. VÝROČÍ VZNIKU KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ

04.08.2023

V souladu s Plánem Národní rady KČP na rok 2023 proběhlo 22.7. 2023 slavnostní zasedání Klubu českého pohraničí, z. s. v Chomutově, v místě, kde před 30. lety byl založen náš velký vlastenecký spolek. Hlavním bodem programu bylo slavnostní odhalení pamětní desky připomínající založení klubu. Průběh celého slavnostního shromáždění je zachycen na videozáznamu, který pořídila př. Ladislava Šimková, a který byl publikován v jiné části stránek. V současné době se připravuje podrobný článek o slavnostním zasedání, který bude co nejdříve publikován na těchto stránkách. Přiložená fotogalerie ukazuje jednotlivé části programu zasedání a videozáznam umožňuje zájemcům prožít atmosféru významné události v životě Klubu českého pohraničí.

Národní rada KČP důstojným provedením slavnostního shromáždění spojeného s odhalením pamětní desky, splnila 17. úkol uložený radě usnesením XI. Národního sněmu KČP.

Děkuji všem, kteří jste se zasloužili o důstojný průběh slavnostního zasedání

k odhalení pamětní desky.

Jaroslav Hudec

předseda Národní rady KČP

Fotogalerie: