Můj vojenský život

17.11.2018

autor: František Šádek

Tvr. vazba, 272 stran, kniha obsahuje i CD. Cena 250,- Kč

Autor knihy, genpor. Ing. František Šádek, po dobu třinácti let velel Pohraniční stráži ČSSR. Kniha je obrazem jeho života. Od dětství a mládí, od prvních bojů ve Slovenském národním povstání, přes léta ve velitelských funkcích na všech stupních - od velitele čety po velitele armády a náměstka ministra národní obrany. Kvalifikovaný velitel, absolvent dvou vojenských vysokých škol, přísný a přitom lidský, s vysokou neformální autoritou, neohrožený ochránce historické pravdy, člověk statečný a věrný ideálům, s nimiž spojil svůj život. Tak jej znaly generace vojáků, jimž velel. Tak jej znali vojáci z povolání i vojáci základní služby československé Pohraniční stráže. Tato kniha patří do knihovny každé rodiny, z níž někdo sloužil na československých hranicích.