MARŠÁLEK Josef

17.11.2018

Strážmistr Josef MARŠÁLEK

Narodil se 11. 2. 1925 ve Zlešicích na Strakonicku a pracoval jako truhlářský dělník. V roce 1943 byl za ilegální činnost zatčen gestapem a do konce války vězněn v koncentračním táboře. Dne 25. 6. 1945 byl přijat do SNB a naposledy zařazen na stanici SNB Zvonková v jižních Čechách.

Dne 10. 11. 1948 eskortoval strážmistr Josef Maršálek na vyšší velitelství SNB muže a ženu, zadržené při pokusu o ilegální přechod hranic.

Během pěší eskorty se muž v nestřeženém okamžiku na strážmistra vrhl, znemožnil mu použití zbraně a žena jej omráčila kamenem. Poté se muž zmocnil Maršálkovy pistole a chladnokrevně jej zavraždil. Oba pachatelé byli při opětném pokusu o překročení státní hranice zdržení.

Prezident republiky propůjčil strážmistru Josefu Maršálkovi při příležitostí 25. výročí Vítězného února medaili "Za zásluhy o obranu vlasti" in memoriam.