Lavice obžalovaných zločinců

17.11.2018

Autoři: J. Groušl, J. Ziška
Váz., foto, 135 str., cena 150,- Kč

Autorská dvojice kvalifikovaných historiků se vrací k převratné historické události, prvnímu mezinárodnímu soudnímu procesu. Autoři se zabývají mezinárodním soudem s německými nacisty, kteří se dopustili válečných zločinů v období přípravy a v průběhu II. světové války. Kniha přináší řadu novým pohledů na průběh soudního jednání a na činnost soudního tribunálu složeného ze zástupců vítězných velmocí protifašistické koalice při procesu trvajícím od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946.

V Norimberku byl souzen fašismus, jeho společenskosociální, třídní i »morální« podstata. Byl souzen imperialismus - společenské zřízení, které zplodilo fašismus jako zvrácený a teroristický režim ve vnitřní a zvláště v zahraničněpolitické oblasti. Norimberský proces byl významný nejen z hledisek minulosti, ale také je historickým varováním pro budoucnost.