Krajská rada Zlínského kraje

04.12.2020

Zdeněk Vejpustek

Předseda KR

739 843 856
zdenek.vejpustek@seznam.cz

JUDr. Stanislav Rafaj

Místopředseda KR

s.r.@wo.cz

Ing. Štefan Haviar

Jednatel KR

Slovak50@email.cz

Doc. Ing. Bohumil KLIMPELLE, CSc.

pokladník KR

internet nemá

Mgr. Josef Šolc

vedoucí MKČP Kroměříž

solc18@seznam.cz

Jiří Obruča

Holešov

jiriobruca@seznam.cz

Jaroslav Matůš

Dolní Němčí

matus.jarda@seznam.cz

Karel Škrla

Vsetín

k.skrla@seznam.cz

Ing. Jarosl. Bejšovec

Slavičín

jar.bejsovec@seznam. cz

Evžen Šrom

MKČP Holešov

evzen.srom@seznam.cz