Jednal X. Oblastní sněm KČP Trutnov

28.02.2022

Oblastní rada KČP v Trutnově svolala na 24. února 2022 X. Oblastní sněm. Jednání se konalo v Úpici ve starobylé hospodě "Dřevěnka". Na jednání se dostavilo 38 členů z okresu Trutnov. Někteří členové se omluvili pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Jednání bylo zahájeno českou hymnou. Úvodní slovo měl RSDr. Jaroslav Nehyba, předseda KR KČP Hradec Králové. Ten po krátkém úvodu s politickým přehledem předal slovo předsedovi Oblastní rady Trutnov příteli Zdeňku Pilařovi. Předseda seznámil přítomné členy KČP s činností výboru za uplynulé čtyři roky, které uplynuly od IX. sněmu. Zhodnotil účast členů na akcích, které se konaly v průběhu minulých let. Jmenoval některé význačné akce jako byly oslavy Květnových dnů u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích- Odolově, účast na Pietním místě v Úpici na Dlouhých záhonech, dále zmínil akci víceméně celostátního významu, kterou je uctění památky ubitých lidí z Pochodu smrti u společného hrobu v Choustníkově Hradišti. Ve svém vystoupení konstatoval, že žijeme v těžké době, která se ke KČP chová někdy až nepřátelsky. Snažíme se však všechny překážky překonávat. Velkým problémem je, že naše organizace stárne a v posledních čtyřech létech nás navždy opustilo větší množství členů, nežli tomu bylo v jiných létech. Na vině je bohužel i Covid 19, který nám některé členy sebral. Při každém sněmu si dáváme úkol získávat nové členy, což se nám pravidelně nedaří. Nechceme se vymlouvat na to, že téměř všechny organizace stárnou a budeme se snažit získat lidi nad padesát let, kteří pochopí naše heslo: "Zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!"Jednání X. sněmu KČP Trutnov byl zakončen hymnou KČP, chorálem "Kdož sú Boží bojovníci."

Jaroslav Vrba, KČP - OSH Úpice, Královéhradecký kraj

Foto: Pavel Miler a Petr Hojnic

Fotogalerie: