JANOŠTÍK Vítězslav

02.09.2022

BOJE S BANDEROVCI NA MORAVĚ V LÉTĚ A NA PODZIM 1947

V srpnu a září 1947 byly na Moravě nasazeny do akce proti banderovcům z roty (sotně) Chromenko tzv. létací oddíly (LO) složené z příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Ve třinácti pohotovostních oddílech bylo po třiceti mužích. Létací (pohotovostní) oddíly měly po odhalení skupin banderovců tyto pronásledovat až do jejich zatčení nebo zničení. Do Beskyd bylo navíc vysláno dvaasedmdesát zpravodajů ze Státní bezpečnosti. V oblasti Chřibů a Ždánického lesa byla vybudována záchytná pásma, která stejně jako jiná bezpečnostní opatření neměla úspěch. Banderovci používali osvědčenou taktiku vyhýbání se větším střetům s ozbrojenými složkami. Pohybovali se zásadně po setmění, dle taktické situace po malých skupinách a přes den ve skrytu odpočívali.

Při pronásledování skupiny banderovců z tlupy Chromenko dne 2. září 1947 padnul v boji s bandity mezi obcemi Mařatice a Jarošov, v okrese Uherské Hradiště, strážmistr SNB Vítězslav Janoštík.

ČEST JEHO PAMÁTCE!