Diskusní příspěvek Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP

19.01.2022

Vážené přítelkyně a vážení přátelé,

členové a sympatizanti Klubu českého pohraničí,

jsem přesvědčen o tom, že naše slavná historie Klubu českého pohraničí, velkého, demokratického spolku vlastenců republiky, si zasluhuje mít kvalitně zpracované "Stručné dějiny Klubu českého pohraničí v datech v letech 1990-2022". Předkládám Vám část těchto dějin, kterou zpracoval RSDr. Václav ŠÍPEK, CSc. Zahrnují léta 1990-2007. Autor vycházel převážně ze zpráv a informací časopisu "HRANIČÁŘ" (108 vydání, 15 ročníků) pro potřeby Národní a územních rad Klubu českého pohraničí.

Prosím Vás o zamyšlení se nad možností tyto stručné dějiny dále rozvinout až do období připravovaného XI. Národního sněmu KČP. Byl bych velmi rád pokud by se tohoto významného úkolu někdo z našich členů ujal.

Přehled o vzniku KČP, činnosti a aktivitách Národní rady, územních rad a místních klubů KČP přikládám jako dokument, s kterým je možné pracovat a využívat jej v období přípravy letošního Pražského sněmu KČP a také pro propagaci 30. výročí vzniku našeho vlasteneckého spolku.

Jaroslav Hudec
Předseda Národní rady