2x TEREZÍN

10.05.2018

Každoročně se konají v květnu v Terezíně dvě významné pietní akce. První, v režii KSČM se koná k uctění památky obětí poslední popravy vesměs z řad členů odbojové skupiny Předvoj 2. 5. 1945. Ta se koná obvykle v sobotu, která je nejblíže k touto datu, což bylo letos 5. 5. 2018 se zahájením v 10 hodin. 

Pamětníci a hlavně pamětnice časů Československého svazu žen si možná vzpomenou na pietní nástupy žen v tmavých sukních a bílých halenkách, pionýrek a pionýrů s květinami k řadám pomníčků.

Symbolika akce - pomníček a šeříky.

Působivou tradici se snaží zachovávat zejména ženy - řekněme rovnou zejména členky Levicových klubů žen - stále.

Historii připomenuly třeba tato dvě vnoučata doprovázející stále čipernou a šumnou babičku

Bylo tomu tak i letos, když po vzpomínkových proslovech zazněla dobře zvolená báseň v podání Květoslavy Čelišové, tradičně v doprovodu nástupnických generací žen (na snímku)

a za zvuků krásných tónů Smetanovy Vltavy nastoupily ženy, aby položily své květiny k památným místům umučených a zavražděných.

Tomu samozřejmě předchází pietní položení věnců za zvuku Pochodu padlých revolucionářů představiteli KSČM a vlasteneckých organizací, zejména z Klubů českého pohraničí s prapory,

účastní se i hosté z některých zastupitelských úřadů v ČR, a to z těch, které ctí historickou pravdu a neuchylují se k účelovému natírání historie.

Druhou akcí je výše uvedená tryzna za účasti nejvyšších oficiálních představitelů ČR, která je věnována částečně obecně obětem zdejšího koncentračního tábora, zejména pak Židů.

M. Starý, foto V. Větrovec, členové OR KČP Česká Lípa