110. VÝROČIE ÚMRTIA OCHRÁNCU SLOVÁKOV!

09.02.2021

DŇA 24. APRÍLA SME SI SLOVÁSI PRIPOMLI 110. VÝROČIE ÚMRTIA OCHRÁNCU SLOVÁKOV!

V dnešnej hektickej dobe , kedy oslavujeme kolaborantov, kriminálnikov , úžerníkov, prostitutov /mužský aj ženský rod/ , v dobe, kedy je "vlastenectvo" xenofóbne, kedy dnešní "národní umelci" pasujú Ľudovíta Štúra za "fašistov a sionistov", odhaľujeme pamätníky utlačateľom Slovákov/ M.Horthy, gróf Esterházyi, J.Tiso /nie Tisza/, mnohým z nás nehovorí náš najväčší obhájca z doby temna krutej "maďarizácie" úžasného nášho zahraničného obhajcu Nórskeho velikána BJORNSTEJERNE BJORNSONA!

V dobe najväčšieho útlaku cestoval po našom krásnom Slovensku /vtedy Horné Uhorsko/ a bol uchvátený, svojbytným národom Slovákov.

"V hornatej časti horného Uhorska je pozoruhodný národ Slovákov, ktorý nemá v "demokratickom Uhorsku" žiadnych práv!

Priznám sa, že aj ja som sa stretol s týmto menom v roku 1973, keď som "na tu vojnu narukoval" do Prešova. Do mesta v ktorom som do tej doby nikdy nebol.

No moje "bažantské poslanie" zmierňovalo vedomie, že v tomto meste bol vinikajúci futbalista Igor Novák, o ktorom legendárny športový komentátor Karol Polák prezradil počas jedného zápasu Tatrana Prešov, že je to hráč s "Gruzínským temperantom". Jeho otecko ako vojak armády Slovenskej republiky bol odvelený na východný fron po boku našich vtedjaších / bohužiaľ aj dnešných/ bratov nemcov do brato vražebnej vojny proti Slovanom. Nuž a tu mu padla do oka krásna Gruzínka , a osud jeho rodičov sa stal scénarom filmu "Prerušená pieseň!

Po príjmači sme sa hrnuli "bažanti na prvú vychádzku a samozrejme vo všetkých reštauráciach a krčmách bolo mazáci, ktorí si vyžadovali aspom jedno mazácke pivo! No ako rebel som túto výsadu som neakceptoval a radšej som sa išiel prechádzať k Toryse. Nuž a po východe zo Sokolovských kasární v pravo sme išli ulicou BJORSONA.

Tak som sa začal zaujímať o osobu pod týmto menom. No a tak na doporučenie "politruka" som sa dočítal že tento nesmierne vzdelaný, medzinárodne akceptovaný Nór , ktorý sa narodil 8.12.1832 v Nórskom krásnými horami /ako Slovensko/ obklopenom Kvikne ako farárov syn.

Ako nadaný poét vydal v roku 1870 vyšlajeho vlastenecká zbierka bární z ktorých je jeden verš aj "náš": " ANO TUTO ZEM MILUJEME..

A v tej láske sa ozýva otcov a matkin hlas, aj noc aj ságy, ktorá striasa sny priamo medzi nás."

V roku 1907 sa nezmazateľne zapísal aj do histórie nás Slovákov.

Na podklade obsahu dopisu od Českých spisovateľov Eduarda Lededera, Arnolda Heyduka a Karolom Kalaiom /evanielický katechet, ktorý učil aj na evanjelickom gymnáziu v B.Bystrici a napísal niekoľko kníh o stave otroctva a ponižovania Slovákov v Uhorsku/ v ktorom ho informovali o krvavom terore z 27.októbra 1907 v Černovej pri Ružomberku kde bolo zabitých pri demonštrácii 12 Slovákov. V tomto roku Uhorský minister školstva, ktorý sa prezentoval ako "MAĎAR", ctihodný gróf Albert Ápponyi, presadil zákon, ktorý likvidoval národnostné školstvo a jazyk.

Samozrejme B.BJORNSON tento zločin pranieroval.

Na mierovom kongrese v rom istom roku v Mnichove bol pozvaný aj vtedy vo svete uznávaný a rešpektovaný B.Bjornson, ktorý sa však toho kongresu odmietol zúčastniť ako na protest proti jednému z rečníkov práve grófa Ápponyiho a tak napísal prezidentovi kongresu pánovi QUIDDOVI dopis v tomto obsahu: !... Veľavážený pán, pokladám si za veľkú česť, že som bol Vami pozvaný na také ušľachtilé zhromaždenie, osobitne ak je pozvanie od Vás. To mi však nebrání, aby som proti členom mieroveho kongresu neadresoval čo najtvrdší útok, že nemôže byť silnejšieho. Tí páni, ktorí tam vystupujú ako apoštolovia mieru, utláčajú a trýznia vo svojich domoch porobené národy, alebo sa k tejto porobe ľahostajne prizerajú, keď to robia druhí. Keď nemajú žiadne úsilie o zabráneniu vojnovej morálke, je boj proti vojne marný. Keby sa na kongrese objavil napríklad volený predstaviteľ národa gróf Albert Ápponyiá, ktorý je súčasný minister školstva v Uhorsku a je osobným utlačovateľom Slovákov v Uhorsku- a bol by som prítomný- vynaložil by som všetku svoju autoritu a snahu , pokiaľ by zo zasadnutia kongeru neodišiel."

Po svetovom zverejnení dopisu pána B. Bjornsona sa obrátila verejná mienka proti Uhorsku a najmä Maďarskej šľachte, ktorá sa prezentovala ako jediný reprezentant Uhorska.

V jeho bývalom pôsobisku Aulestadu v Nórsku bolo zriadené múzeum e v jeho expozícii sú aj listy Českých intelektuálov, napr. dopis podpísaný zo dňa 20. októbra 1908 Jaroslav Vrchkický, František Herites, Svatopluk Čech, a Alojs Jirásek, v ktorých mu ďakujú za tak razantnú obhajobu Slovákov.

V dopise píšú: " želali by sme si , aby radostný ohlas tohto nášho prejavu mohol zaznieť celou europskou verejnosťou z takým účinkom a ohlasom, ako rezonovali Vaše slová: priali by sme si, aby všetci kulturne zmýšľajúci ľudia dnešnej doby, že je možné si podať ruky, bojujúc za slobodu človeka a národov, napriek jazykovým a politickým prekážkam, aby všetci nepriatelia pokroku a slobody vedeli, že ešte vyššie nad ich mocou bdie veľká myšlienka vštkých tých, ktorí chcú pre všetkých ľudí rovnaké práva a pre všetky národy rovnakú svojprávnosť."

Dopis zhodného obsahu dostal B.Bjorson aj z Turčianskeho Svetého Martina podpísaný Svätozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym.

Nuž, ďakujeme Ti náš ochránca a posielam vďaku za tvoju našu Slovenskú obhajobu do Tvojho rodiska Nórska.

Zdroj: "Přemožitelé času č.20 z roku 1987, str.13-16-vydalo Naše vojsko s.p. Praha

Čierny Potok 30.4.2020 JUDr, Jozef Pupala