Klub českého pohraničí, z.s.

Plánky protestní akce 28.5.2016

1 | 2 | 3 >>

Protestní akce - organizační pokyny

BRNO 28. května 2016   "Organizační upřesnění"

(Jan KORBEL, KČP Brno - mobil 605 777 259, korbel.jan @ post.cz )


Protest je složený ze dvou organizačně samostatných akcí.

1. dopoledne ČSBS a dalšími vlasteneckými organizacemi pořádaný "Protestní pochod" (viz pozvánka)
 
2. navazující odpolední KČP a dalšími vlasteneckými organizacemi pořádané "Shromáždění občanů proti dezinterpretaci odsunu brněnských Němců."

*******

1. dopoledne "Protestní pochod"

9:00 hodin položení květin u pomníku prezidenta Edvarda Beneše (nar. 28. 5. 1884)
10:00 hod. shromáždění u pomníku T. G. Masaryka před Lékařskou fakultou MU Brno

 • proslovy
 • zahájení pochodu po trase TGM - Husova ulice - Šilingrovo nám. - Dominikánské nám. - Magistrát města Brna
 • předání protestu primátorovi m. Brna (zástupci ?)
 • ukončení

Po skončení (asi 12 - 12:30 h.) odjezd vzdálenějších, vlastní program zájezdů.

Otrlejší a fyzicky zdatnější mohou na vlastní pěst (a zodpovědnost) využít pozvání primátora a zúčastnit se - připojit na trase "Pochodu smíření" Pohořelice - Rajhrad - Brno-Vídeňská ulice - Brno-Mendelovo náměstí - a vrátit se v podvečerních hodinách s poutníky do Brna.

Všichni, ale zejména účastníci z bližšího okolí Brna, jsou zváni na odpolední shromáždění.
Zbývající čas je možné využít třeba prohlídkou Špilberku.

2. odpolední "Shromáždění občanů..."

viz mapka 01,03,08 označeno (4), mapka 09 - povolené plochy jsou označeny červeně!
mapka 10 - trasa závěrečné etapy Pochodu smíření, občerstvovací stanice a kulturní vystoupení u Gymnázia Vídeňská.

15 - 16 hodin shromažďování účastníků na Mendelově náměstí (na vyhrazených místech)
17 - 18 hodin očekávání příchodu poutníků
- podle možností vytvoření špalíru na uvítání (jsme vázáni tvrdými podmínkami, souvisejícími s povolením!)
19 hodin rozpuštění shromáždění

Časy jsou orientační, i zohledňující možnost "urychlení" příchodu.

POŘADATELSKÉ POKYNY

Shromáždění u pomníku E. Beneše - viz mapka 01,02 označeno (1) - bude "komornější"

 • Individuální účastníci - MHD (tram.3 směr Tábor, zast. Rybkova; tram.12 směr Technologický park, zast. Nerudova)
 • osobní auta - viz mapka 04 - parkoviště označena (5) a (6), v sobotu bezplatně
 • autobusy možnost výstupu označena čeveně (provoz snad nebude tak silný)

Vystupovat spíše zdatní, po položení květů je nutné se přesunout pěšky po ulici Veveří nebo MHD (směr Česká, Nádraží) k pomníku TGM. Během půl hodiny se to dá zvládnout.


Shromáždění u pomníku TGM - viz mapka 01,02,03 označeno (2)
Os. auta

 • nechat u pom. Beneše (bezplatné)
 • parkoviště pod Janáčkovým divadlem (49°11'56.510"N, 16°36'34.088"E), parkovací dům Kopečná (49°11'25.404"N, 16°36'18.552"E), Vaňkovka (49°11'15.737"N, 16°36'51.757"E), za Hl. nádražím ČD (49°11'21.210"N, 16°36'41.134"E)

Jinde to záleží na momentálním štěstí. Mapka 5 - oranžové plochy ul. Marešova, placená parkoviště (se štěstím)

Autobusy -- mapka 5
PŘÍJEZD
PREFEROVAT - Po ulicích Úvoz - Údolní, od Obilného trhu - po kolejích do zákazu vjezdu.
Druhá možnost od Moravského náměstí, kolem Krajského úřadu JMK, dál po ulici Marešova (poměrně úzká pro autobus!, po stranách parkoviště), odbočit vlevo do zákazu vjezdu.
1. VÝSTUP - ul. Joštova - červeně - přestupní uzel MHD, zákaz vjezdu.
S Měst. policií je dohodnut vjezd na nejnutnější dobu pro vystoupení, respektovat přednost MHD!
Asi i dva autobusy současně.
2. VÝSTUP je možný i na ulici Údolní (purpurově), využít pokud bude obsazeno místo na MHD Joštova.
3. VÝSTUP je možný mimořádně (a rychle!) i na ulici Údolní (purpurově) za Fakultou MU.
ODJEZD ve směru modré linky na místo parkování.

Pochod - Magistrát m. Brna -  viz mapka 01,02,03 označeno (3)
mapka 6, 7 - červená linka po chodníku na ulici Husova, je zajištěna asistence městské i státní policie.
Asi 800 metrů.
Pro méně pohyblivé je možná varianta (purpurová linka, prochází částečně staveništěm, upravený průchod) v délce asi 550 metrů, ovšem budou chybět v průvodu!NÁVRAT DO AUTOBUSU po skončení akce.
Nejlepší varianta je asi přechod z Dominikánského nám. přes nám. Svobody, ul. Běhounskou - průchodem Moravské galerie k Janáčkovu divadlu. Nebo Běhounskou a Jezuitskou k Janáčkovu divadlu.
Jinde autobus bez rizika nezastaví.
Samozřejmě záleží na vaší domluvě a také řidiči - jeho poznání Brna.

PARKOVÁNÍ

Parkoviště BUS Zvonařka (ul. Košťálová) mapka 11
placené - 100 + 50 další hodina
49°11'7.55"N, 16°36'54.109"E


Veveří - os. auta, sobota zdarma
49°12'26.619"N, 16°35'33.573"E


Roh Veveří - Šumavská  os. auta, s potížemi asi i autobus (zdarma)
49°12'32.506"N, 16°35'27.039"E


EXIT D1 194
Bohunická (H. Heršpice, Pekárny)
asi i autoubus,
v dosahu MHD - smyčka Ústřední hřbitov
49°9'47.958"N, 16°35'59.815"E


Záchytné parkoviště Ústřední hřbitov - placené, možná v sobotu ne.
os. auta, dříve tam vjížděly i autobusy - nástupní místo zájezdů.
49°10'12.421"N, 16°35'55.467"E


Autobusy
- Výstaviště BVV - 5 - 6 - 7 brána (u řeky). Zdarma, možná obsazenost v sobotu kamiony.
- parkoviště ZETOR
- okružní silnice kolem Techn. parku Černovická terasa - ulice Těžební, Průmyslová.


************
Počasí má být příznivé, kolem 20-24 st. C. mírně pod mrakem. Tlak nižší.

Za informaci, odkud a kolik vás přijíždí, budu vděčný.

Omlouvám se za tak pozdní informace, ale dříve nebyly úplné a stále se některé věci měnily.

Jan KORBEL, KČP Brno ( mobil 605 777 259, korbel.jan @ post.cz )

Přátelé - vlastenci !

Ve dnech 14-15. května se uskutečnil v Norimberku 67. sraz  Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Účast ministra české vlády D. Hermana na tomto srazu oznámil premiér české vlády B. Sobotka premiéru bavorské vlády H. Seehoferovi. Vystoupení prvního ministra české vlády na srazu revanšistického landsmanšaftu vyznělo jako relativizace zločinů, kterých se dopustili tzv. Sudetští Němci v porovnání s údajným násilím, kterého se dopustili Češi na odsunutých Němcích.

67. sraz SL byl odrazovým můstkem k provokačním akcím, které budou organizovány v nadcházejícím období na různých místech v ČR.. Jednou z nich bude revanšistická akce SL v posledním květnovém týdnu v Brně a tzv. POCHOD USMÍŘENÍ Pohořelice - Brno dne 28. května t.r.

Vedení Národní rady KČP se na svém 21. zasedání dne 10. 5 2016  usneslo zrušit plánované 8. zasedání Národní rady KČP, které se mělo uskutečnit také 28. 5. 2016 a vyhlásit na tento den mobilizační akci KČP proti sudetoněmecké revanšistické provokaci.

Vyzývám občany ČR, krajské, okresní, městské a místní rady KČP k mobilizaci všech lidí,  pro osobní účast na naší protestní akci v Brně. Odložte, pokud je to jen trochu možné, všechny osobní plány na tento den, obětujme i nezbytné finanční náklady a pokud vám to zdravotní stav dovolí, přijeďte do Brna vyjádřit svou vlasteneckou povinnost odporu proti sudetoněmecké provokaci.

Děkuji Vám všem, kteří jste u příležitosti 71. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a jejími spojenci vzdali úctu všem lidem, jež bojovali a položili své životy v boji proti nacistické okupaci, na které se aktivně podílela naprostá většina občanů ČSR německé národnosti, jak se lidově říká - SUDEŤÁKŮ. Jejich potomci se budou 28. května 2016 pod vedením Bernda Posselta  producírovat Brnem a jeho okolím a pravděpodobně požadovat omluvy Čechů a likvidaci   poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. A to za aktivní podpory primátora Brna Petra  Vokřála a vedení brněnské radnice. V té chvíli nesmíme stát za záclonou!!!

Vezměte naše státní vlajky, prapory KČP, transparenty s vlasteneckými a protestními nápisy  a spojme se spolu s dalšími vlasteneckými organizacemi  v jeden proud odporu proti sudetoněmeckému revanšismu za mír a české národní zájmy, jak je definujeme v Programu KČP.

Ti z vás, kteří se nebudou moci naší protestní akce zúčastnit, pište svá osobní stanoviska k připravovaným akcím Sudetoněmeckého landsmanšaftu státním představitelům ČR, poslancům, senátorům a zastupitelům, ale i těm, kdož zrazují naše národní zájmy.

Přátelé !

Ve všech našich projevech protestu zachovejme důstojnost a slušnost, nenechejme se vyprovokovat k neuváženým činům, které by mohly poškodit dobré jméno našeho Klubu českého pohraničí.

 

SEJDEME SE 28. KVĚTNA DO 10 HODIN PŘED LÉKAŘSKOU FAKULTOU MASARYKOVY UNIVERZITY NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ.

 

S klubovým pozdravem
Milan Richter
předseda Národní rady
Klubu českého pohraničí, z. s.


26.5.2016 v dopoledních hodinách zemřel náš velký přítel a druh ve zbrani, německý pohraničník
 

pplk. PS NDR v.v. Hermann Bosch
 

Hermanne, my na Tebe NEZAPOMENEME, příteli náš...

 

ČEST TVÉ PAMÁTCE !!!

 

Kalendář akcí

POZVÁNKA na protestní pochod do Brna

28.05.2016 10:00

 

Jihomoravská krajská rada Klubu českého pohraničí, z.s.

P  O  Z V Á  N  K  A

NR KČP, z.s.  ve spolupráci s  Jm KR KČP a dalšími vlasteneckými sdruženími  v Brně svolává na sobotu dne 28. května 2016 protestní pochod na podporu výzvy vlasteneckých sdružení proti  rozvíjejícím se aktivitám  sudetských Němců v Brně.

Pochod se uskuteční  v sobotu dne 28. května 2016 od 10.00 hod. z prostoru před lékařskou fakultou na Komenského náměstí v Brně, směrem po ul. Husové, přes Šilingrovo  nám.,  na Dominikánské nám, před budovu  magistrátu města Brna.

Zde se svými projevy vystoupí představitelé vlasteneckých sdružení a společně  předají protestní prohlášení  primátorovi města Brna.

 

Žádáme účastníky, aby na demonstraci přivezli vlajky KČP, státní vlajky
a podle možností vlastenecká protestní hesla.

 

Program protestního pochodu  dne 28. 5. 2016 v Brně:

 • 9.00 hod. položení květin u pomníku  prezidenta Edvarda Beneše  / 132. výročí narození /a následně přesun k pomníku TGM před lékařskou fakultou Komenského nám.
 • 10.00 hod. zahájení protestního pochodu po ul. Husové, Šilingrovo nám., Dominikánská ul., Dominikánské nám. s  ukončením před budovou magistrátu města Brna. Projevy představitelů vlasteneckých hnutí a předání protestní petice primátorovi. 

 

V Brně dne 11. 5. 2016                                 NR  KČP, z.s.  -  Jm  KR  KČP, z.s.

Poslední rozloučení

31.05.2016 11:00


Vážení přátelé,

Vám všem, kteří jste znali našeho zemřelého přítele
RSDr. Jozefa Stolína
oznamujeme, 
že poslední rozloučení s Pepou se uskuteční

v úterý 31.5.2016 v 11 hodin na chebském hřbitově. 

Setkání členů a příznivců v Klubu důchodců v Břeclavi

02.06.2016 09:00

Okresní rada KČP Břeclav zve na setkání členů a příznivců v Klubu důchodců v Břeclavi, Svatoplukova 16 – každou středu od 09.00 – 12.00 hodin.

1 | 2 | 3 >>