Vítejte na stránkách Klubu českého pohraničí, z.s.

V noci z 11. 5. na 12. 5. 2017 zemřel po těžké nemoci plk. pohraničních vojsk NLA NDR v.v. Karl Heinz Kathert. Patřil k zakladatelům ochrany státních hranic prvního státu dělníků a rolníků v německých dějinách.

Vykonával řadu velitelských a politických funkcí. Díky svým zkušenostem působil na závěr své vojenské kariéry jako pedagog na vysoké škole pohraničních vojsk NDR.

Po připojení NDR ke SRN a vzniku Společnosti právní a humanitární pomoci, (GRH) která poskytovala pomoc politicky a trestně pronásledovaným pohraničníkům NDR, vstoupil do jejích řad a spolu se svou  manželkou, také bývalou příslušnicí orgánů OSH NDR, se aktivně podíleli na činnosti GRH.

Byl spolupracovníkem bývalého náměstka ministra Národní obrany a velitele pohraničních vojsk genplk. NDR  K. D. Baumgartena a plk. Petra Freitaga, kteří po roce 1989 navázali kontakty přátelství a spolupráce s KČP a se sekcí OSH KČP. Po úmrtí plk.  Petra Freitaga byl plk.  K. H. Kathert pověřen každodenní spoluprací s KČP a jeho sekcí OSH. Zúčastňoval se našich centrálních a regionálních akcí, na kterých vystupoval v zájmu upevňování přátelských vztahů mezi GRH a KČP a podporoval naše postoje k provokacím sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Byl stálou spojkou ve vzájemné informovanosti a koordinace akcí mezi vedením KČP a GRH a splnil tak důstojně poslání, kterým byl pověřen. Za svou odpovědnou práci byl oceněn Medailí KČP 1. stupně "Za zásluhy o rozvoj KČP".

Méně je známo, že K. H. Kathert vydal obsáhlou publikaci o historii OSH NDR a o své osobní účasti v různých orgánech ochrany SH. Po ukončení aktivní vojenské služby plnil m.j. úkoly spojené se začleněním vietnamských občanů do ekonomického a společenského života NDR. O tomto internacionálním působení NDR bylo napsáno několik publikací a na obsah jedné z nich byla zpracována divadelní hra, ve které na prknech Národního divadla v Praze vystoupil ve významné roli i K. H. Kathert.

Jsme rádi, že jsme  při tom všem mohli být...

S plk. v.v. Karl Heinz Kathertem se rozloučíme ve čtvrtek 8. 6. 2017 ve 12,30 hodin na hřbitově v Drážďanech s německým názvem: Neuen Annenfriedhof Kesselsdorfer Str. 29   01159 Dresden Statt.

Čest jeho celoživotnímu poslání, čest jeho odkazu a památce.

Rudolf Peltan, předseda NR KČP

Milan Richter  za sekci OSH KČP

 

Pamětní medaile gen. por. Ing. Františka ŠÁDKA

Dne 24. prosince 2016, si připomeneme 95. výročí nedožitých narozenin, našeho bývalého velitele Pohraniční stráže ČSSR, - gen. por. Ing. Františka ŠÁDKA.

Na jeho počest, jako ocenění jeho zásluh a uctění památky, byla k tomuto výročí, vydána pamětní medaile, která nám bude připomínat tohoto, pro nás jedinečného a vzácného člověka a velitele.

Čest jeho věčné památce. Nikdy nezapomeneme. Věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.

S vlčákem na klopě.

N E P R O J D O U  !

Rudolf Zbín, Ph.D., - Jemnice,
Ladislav Nekvapil - Ostrava

 

Více zde.

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.