Klub českého pohraničí, z.s.

Vážení soudruzi !

Ve chvíli smutku nad úmrtím soudruha Fidela Castra, si dovoluji vyjádřit jménem Národní rady Klubu českého pohraničí i jménem svým hlubokou soustrast a solidaritu nad odchodem člověka, který svými činy a myšlenkami změnil nejen Kubu, ale i myšlení lidí naší planety ve prospěch sociálního pokroku a míru ve světě. Jeho hrdinství bude nám příkladem v boji za historickou pravdu a lepší budoucnost českého národa.

Posíláme Vám a všemu kubánskému lidu projevy soudružské soustrasti a slib, že kubánská revoluce a revoluční odkaz Fidela Castra najde v Klubu českého pohraničí vždy plnou podporu.

 

V Praze 26.11.2016    

S hlubokou úctou

Dr. Milan Richter, CSc.,
předseda Národní rady
Klubu českého pohraničí, z. s.

 

DOPIS PŘEDSEDY NÁRODNÍ RADY KČP PREZIDENTU ČR MILOŠI ZEMANOVI K SOUČASNÉ POLITICKÉ SITUACI.

Vážený pane prezidente !

 

 Ve chvíli pokusů části pravicové politické scény o destabilizaci politických poměrů v naší vlasti a agresivního postupu vůči Vaší osobě, jako lidem zvolenému prezidentu České republiky, Vás ubezpečuji jménem Národní rady Klubu českého pohraničí, z. s. naší podporou při plnění Vašich ústavních funkcí ve vnitřní i zahraniční politice České republiky.

Žádáme Vás o odvolání Daniela Hermana z funkce ministra kultury vlády ĆR,  který je, podle našeho názoru, hlavním strůjcem současné politické destabilizace, rozbíjení národní jednoty  a rozpoutání útoků proti Vám. Daniel Herman je také jedním z hlavních politických činitelů ČR, kteří podporují revanšistické požadavky bývalých občanů ČSR, tzv. Sudetských Němců na likvidaci Ústavních dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše k zabezpečení  závěrů Postupimské konference vítězných mocností k poválečnému odsunu Němců z ČSR.

 

V Praze dne 30. 10. 2016

RSDr. Milan Richter, CSc.,
předseda Národní rady
Klubu českého pohraničí, z. s.

Odpověď na dopis

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za e-mail a za slova podpory, kterých si pan prezident opravdu váží. Váš e-mail byl prezidentu republiky Miloši Zemanovi předán.

S pozdravem

 

Iveta Zpěváčková
Sekretariát prezidenta republiky

 

Kancelář prezidenta republiky
119 08  Praha – Hrad
Tel: +420/224 372 468
http://www.hrad.cz

Přátelé - vlastenci !

20.05.2016 07:57

Ve dnech 14-15. května se uskutečnil v Norimberku 67. sraz  Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Účast ministra české vlády D. Hermana na tomto srazu oznámil premiér české vlády B. Sobotka premiéru bavorské vlády H. Seehoferovi. Vystoupení prvního ministra české vlády na srazu revanšistického landsmanšaftu vyznělo jako relativizace zločinů, kterých se dopustili tzv. Sudetští Němci v porovnání s údajným násilím, kterého se dopustili Češi na odsunutých Němcích.

67. sraz SL byl odrazovým můstkem k provokačním akcím, které budou organizovány v nadcházejícím období na různých místech v ČR.. Jednou z nich bude revanšistická akce SL v posledním květnovém týdnu v Brně a tzv. POCHOD USMÍŘENÍ Pohořelice - Brno dne 28. května t.r.

Vedení Národní rady KČP se na svém 21. zasedání dne 10. 5 2016  usneslo zrušit plánované 8. zasedání Národní rady KČP, které se mělo uskutečnit také 28. 5. 2016 a vyhlásit na tento den mobilizační akci KČP proti sudetoněmecké revanšistické provokaci.

Vyzývám občany ČR, krajské, okresní, městské a místní rady KČP k mobilizaci všech lidí,  pro osobní účast na naší protestní akci v Brně. Odložte, pokud je to jen trochu možné, všechny osobní plány na tento den, obětujme i nezbytné finanční náklady a pokud vám to zdravotní stav dovolí, přijeďte do Brna vyjádřit svou vlasteneckou povinnost odporu proti sudetoněmecké provokaci.

Děkuji Vám všem, kteří jste u příležitosti 71. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a jejími spojenci vzdali úctu všem lidem, jež bojovali a položili své životy v boji proti nacistické okupaci, na které se aktivně podílela naprostá většina občanů ČSR německé národnosti, jak se lidově říká - SUDEŤÁKŮ. Jejich potomci se budou 28. května 2016 pod vedením Bernda Posselta  producírovat Brnem a jeho okolím a pravděpodobně požadovat omluvy Čechů a likvidaci   poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. A to za aktivní podpory primátora Brna Petra  Vokřála a vedení brněnské radnice. V té chvíli nesmíme stát za záclonou!!!

Vezměte naše státní vlajky, prapory KČP, transparenty s vlasteneckými a protestními nápisy  a spojme se spolu s dalšími vlasteneckými organizacemi  v jeden proud odporu proti sudetoněmeckému revanšismu za mír a české národní zájmy, jak je definujeme v Programu KČP.

Ti z vás, kteří se nebudou moci naší protestní akce zúčastnit, pište svá osobní stanoviska k připravovaným akcím Sudetoněmeckého landsmanšaftu státním představitelům ČR, poslancům, senátorům a zastupitelům, ale i těm, kdož zrazují naše národní zájmy.

Přátelé !

Ve všech našich projevech protestu zachovejme důstojnost a slušnost, nenechejme se vyprovokovat k neuváženým činům, které by mohly poškodit dobré jméno našeho Klubu českého pohraničí.

 

 

S klubovým pozdravem
Milan Richter
předseda Národní rady
Klubu českého pohraničí, z. s.

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.