Vítejte ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj se nachází ve východní části střední Moravy. Rozloha kraje činí 3 964 km2, což představuje 5 % plochy České republiky. Na území Zlínského kraje žilo po posledním sčítání v roce 2001 celkem 598 339 obyvatel (5 procent obyvatelstva České republiky). Podíl obyvatel Zlínského kraje na HDP ČR je přibližně 5 procent. Populace je z velké Části tvořena venkovským obyvatelstvem. V kraji se nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. V kraji je 297 obcí, z toho 28 měst.

1. ledna 2003 převzaly od zrušených okresních úřadů část kom­petencí obce s rozšířenou působností:

Bystřice pod Hostýnem, Holešov,Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín.

Od stávajících obcí s pověřeným obecním úřadem se liší rozsahem výkonu státní správy.

Základnu hospodářství Zlínského kraje tvoří průmyslové podniky. Největší podíl má nyní průmysl gumárenský, všeobecné strojírenství, textilní, oděvní, kožedělný a elektrotechnický průmysl. Registr ekonomických subjektů čítá přes 110 000 zápisů (přes 96 000 soukromých podnikatelů, asi 9 500 obchodních společností, několik desítek státních podniků a přes 250 družstev). Na území Zlínského kraje existuje 17 mikroregionů, jejichž základem je dobrovolná spolupráce obcí. Z hlediska rozvoje regionu má zásadní význam vznik Univerzity Tomáše Bati v roce 2000.

Na Zlínsku má tradici i filmová tvorba, kte­rou založil ve 30. letech T. Baťa. Je zde pohoří Chřiby, část Dolnomoravského úvalu, Bílých Karpat (jejich součástí je biosférická rezervace UNESCO), Javorníků, Moravsko­slezských Beskyd. Na severu je hostýnsko-vsetínská horná tíná.

Historie vzniku KČP Zlínského kraje

Na základě podnětu Národní rady KČP a jmenovitě jeho místopředsedu Dr. Milana Richtra byla v Informačním zpravodaji OVKSČM v rámci okresu Kroměříž vyhlášena výzva zájemcům o členství v KČP ke schůzce. Významně vznik KČP ZK podpořil i předseda OV KSČM Vladimír Křemeček a předseda MV KSČM v Holešově Dr. Ludvík Tureček.

Dne 1.10.2003 došlo k setkání zájemců, kterých se na poprvé sešlo asi 20 především z Kroměřiže a Holešova. Toto setkání řídil př. Tureček Ludvík, který zároveň uvedl smysl tohoto občanského sdružení. Bylo jednomyslně rozhodnuto v duchu Stanov KČP, že se budeme oslovovat slovem "přítel". Př. Haviar Štefan poté seznámil přítomné s Programem a Stanovami KČP. Na základě uvedených dokumentů se přítomní, kteří s tím souhlasili přihlásili o členství.

Po této úvodní části př. Tureček navrhl z přítomných jmenovitě na zvolení funkcionářů krajské rady KČP Zlínského kraje, jedná se o tyto členy: Haviar Štefan, Holešov, Jurina Rudolf, Kroměříž, Klimpelle Bohumil, Kotek František, Rozehnal Vilém, Rychtařík Jindřich. Tureček Ludvík Jme­novaní s návrhem souhlasili, stejně tak jako všichni přítomní.

Dne 25.11.2003 se tito navržení kandidáti sešli na další schůzi a zvolili jednotlivé funkcionáře KR. Nejprve byl navržen zástupce KR ZK do NR KČP. Do této funkce byl zvolen Doc. Ing. Jindřich Rychtařík, CSs. a za předsedu KR KČP ZK byl navržen a také zvolen doc.Ing. Bohumil Klimpelle, CSc.

Do dalších funkcí byli navrženi tito členové KR: Jednatel: Ing.Štefan Haviar, Hospodář: Dr.Ludvík Tureček, Mluvčí a propagace: Rudolf Jurina, Členové KR: František Kotek, majitel budovatel mu­zea PS a SNB v Osičanech, JUDr. Vilém Rozehnal.

Všichni dostali za úkol seznámit se s Programovým dokumentem NR KČP a Stanovami KČP.

Krajská rada si stanovila tyto základní úkoly:

  • získávat v rámci celého kraje nové členy,

  • zahájit odběr celostátního zpravodaje KČP "Hraničář" a přispívat do něj,

  • připravit 1. setkání členů a příznivců KČP v rámci kraje,

  • připravit reálný plán činnosti na každý kalendářní rok,

  • podporovat a podílet se na doplňování Muzea PS a SNB exponáty,

  • získávat finanční zdroje pro rozvoj naší činnosti,

  • rozšiřovat síť místních klubů v rámci celého kraje,

  • podílet se na údržbě vybraných pomníků a památníků padlých vlastenců

 

Kalendáře akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Zlínský kraj - Aktuality

Přátelské setkání u táboráku na Ďáblovce.

21.09.2018 15:23
V sobotu 27.8. 2018 se sešli přátelé KČP na Ďáblovce ve Vsetíně k posezení u táboráku a  příjemné zábavě. Setkání se konalo po uctění památky padlých v SNP, které bylo u památníku  partyzána U Tabulí Makov. Mimo účastníků pietního aktu z KČP Olomoucka  a ...

Čarodějnice 2018.

16.07.2018 13:00
V předvečer 1. máje se v údolí Za Díly na Ďáblovce sešli příznivci dobré nálady k tradiční akci, pálení čarodějnic. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky, především velký vítr a hrozící déšť, nakonec přišli věrní a nebyli zklamáni. Připravený program, který připravil KČP Vsetín...

Pétanque.

10.07.2018 14:48
Dne 27.června. 2018 jsme uspořádali petangovou soutěž pro seniory nazvanou „Valašské petango-gulování ve francouzkém stylu“. Akce proběhla u zimního stadionu na Lapači. U areálu Domova pro seniory ve Vsetíně – Jasence jsme soutěž nemohli uspořádat z důvodu poškození petangového hřiště stavební...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>