Vítejte ve Varnsdorfu ...

Varnsdorf je město pohraniční, leží ve Šluknovském výběžku na úpatí Lužických hor v kotlině řeky Mandavy. Je ze tří stran obklopeno hranicí se Spolkovou republikou Německo. Charakteristická pro region kolem Mandavy a Sprévy je mírně zvlněná krajina se zachovalou přírodou lesních porostů a vodních ploch až k Lužickým horám. Po staletí ovlivnily život v našem regionu války a procházející armády. Ať již v husitské době, v třicetileté napoleonské či pruské válce, vždy za sebou zanechaly spoušť a hospodářský úpadek.17. století přineslo severním Čechám další hospodářský sestup, Horní Lužici s vlnou imigrantů rozmach řemesel a obchodu, došlo i k založení nových obcí. Na varnsdorfsku se začalo hospodářství zlepšovat až v polovině 18. století, významnou roli sehrálo napojení města na železniční trať, které rozmnožila exportní možnosti.

Varnsdorf je aktivně zapojen do mezinárodní příhraniční spolupráce v Euroregionu Nisa, Euroregionu Labe, neformálního mikroregionu Mandava- Spréva (řeší problémy společné obcím na obou stranách hranice, spolupracují zejména v oblasti cestovního ruchu), Mikroregionu Tolštejn a Sever a Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Význam těchto společenství tkví ve společných ekologických projektech, neza- nedbatelná je i spolupráce ve sféře kulturní (výměnné pobyty mládeže atd.) a dopravní (společné koncepce výstavby rychlostních komunikací a hraničních přechodů).

 

Klub českého pohraničí Varnsdorf pokračuje v aktivitě…     do dalších 20-ti let

Varnsdorf - aktuality

Varnsdorf rok 2014 – práce, oslavy a jubilanti

24.03.2015 08:27
Oblastní zasedání KČP Varnsdorf hodnotilo dne 27.ledna letošního roku práci celé  naší organizace za uplynulý rok 2014 ve všech oblastech činnosti. Za přítomnosti 16 členů a dalších hostů byla diskutována řada jednotlivých úseků z pohledu přítomných. V první části roku se jako...

Vzpomínkové setkání KČP Varnsdorf u pomníku strm. Stan.Nechvátala

18.11.2014 07:50
U příležitosti 96. výročí vzniku samostatné ČSR v roce 1918 se dne 28.října 2014 sešli členové KČP Varnsdorf a další hosté u památníku strm. Stan. Nechvátala pod dominantou města Varnsdorf – Hrádkem. Váženým hostem tohoto setkání byl i předseda okresní rady KČP Děčín přítel Miroslav Hromek, a...

20 let – práce KČP Varnsdorf … a dále !

28.07.2014 06:30
Kolektiv KČP městské rady Varnsdorf na samotné severní hranici České republiky na tomto zasedání vzpomínal na 20. výročí, kdy skupina aktivistů v čele s pozdější předsedkyní př. Marií Kettnerovou se dohodli dne 23.5.1994 založit Klub českého pohraničí ve městě. Ten byl následně...

… povedl se rok 2013 ?

21.12.2013 20:11
Zpráva o činnosti Klubu českého pohraničí Varnsdorf v roce 2013 Náš klub k dnešnímu dni má 47 členů a sympatizantů, a řídí jej šestičlenný výbor ve složení : předseda př. Sentner, místopředsedové př. Matoušek a Řezníček, a členové př. Panák, Lanková, Šípová, a našim patronem je předseda OV KČP...

… pololetní ohlédnutí, hlásí se Městská rada Varnsdorf

01.07.2013 09:09
Po úspěšném společném výjezdním zasedání aktivu  organizací Klubu českého pohraničí okresu Děčín na půdě Městské rady Varnsdorf se stále zabýváme závěry pro další činnost našeho klubu ve Varnsdorfu. Na dubnové besedě členské základny jsme se potom v široké diskusi zabývali závěry...
1 | 2 | 3 >>