Vítejte v Ústí nad Labem...

 

Kdokoli putuješ naší krásnou vlastí, nezapomeň na Severní Čechy… Není snad kraje, kde by se na tak malém území střetlo tolik různorodých podob naší země, kde by se odvíjely tak bohaté dějiny v nepřetržitém toku od nejstarších dob až po živý dnešek…

Deváté největší město České republiky, Ústí nad Labem, jehož historie sahá až do poloviny 11. století, leží nedaleko německých hranic, asi 100 km od Prahy, v překrásném údolí řeky Labe, která zde protéká Českým středohořím. Město je proslulé převážně svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Jeho historický vývoj je úzce spjat s jak s významnou říční cestou, tak i s členitostí krásného údolí.

Se svými 100 000 obyvateli plní dnes toto průmyslové centrum úlohu současného administrativního střediska regionální správy Severních Čech.

Zastavme se u výrazných dominant Ústí nad Labem.

Nejstarší a zároveň nejvýznamnější památkou města je hrad Střekov. Založen roku 1318 ční vysoko na strmé skále nad hladinu Labe, jehož údolí dnes pohledově ovládá a v dávné minulosti ovládal i vojensky. Jak už to bývá, střídali se držitelé hradu, někdy hrad rozkvétal, někdy zase chátral. Zkázu hradu přinesla třicetiletá válka, kdy byl hrad kolem roku 1658 zpustošen vypálen a zbořen. Obrat nastal teprve v 19. Století. Na začátku 20. století byly provedeny stavební úpravy a hrad upraven do současné podoby. Je vyhledávaným výletním místem mnoha našich i zahraničních turistů.

 

Nad labským údolím se tyčí další, ale mnohem mladší, dominanta města - Větruše. Oblíbená výletní restaurace. V nedávné době prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla vrácena do původního stavu a je možní ji využívat jako výletní restauraci. 

Nejmladší dominantou je Mariánský most.  

Byl otevřen 30. července 1998 za přítomnosti významných osobností nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Umístění pod Mariánskou skálou mu přineslo i jeho název Mariánský, který získal od místních obyvatel na základě veřejné soutěže.

Na počátku byl záměr, kterým chtěli radní změnit image města – a půlmiliardová investice se rozhodně neminula cílem. Město Ústí nad Labem se nebálo riskovat a zároveň vsadilo na invenci architekta. Díky tomu má, podle názoru odborníků i občanů, jednu z nejkrásnějších staveb světa.

Za zmínku stojí gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z první poloviny 14. století, koncem 15. století byl přestavěn ve vladislavské gotice. Při bombardování v roce 1945 se vychýlila věž, jejíž odklon činí skoro 2 m. 

V okolí města je mnoho zajímavých míst; krásné labské údolí, na druhé straně Labské pískovce a celá řada přírodních krás.

Město Ústí nad Labem leží na třech významných dopravních koridorech. Jednak to je Labe, které slouží k přepravě nákladů, ale i pro rekreační plavby. Dále to je moderní železniční koridor spojující Prahu s významnými městy SRN, jako Drážďany, Berlín a další. Významné je budování dálnice D8, která je propojena na dálniční systém Saska a dále do četných oblastí SRN. Po dobudování D8 význam této komunikace značně vzroste.

Hlavním průmyslovým oborem je chemie – kyselina sírová, léčiva, potravinářství – tukové závody, dále průmysl elektrotechnický, loděnice a železniční dílny. Pod hradem Střekovem je na Labi elektrárna.

Ve městě sídlí Universita Jana Evangelisty Purkyně s četnými fakultami – pedagogická, ekologická, fakulta životního prostředí a další.

Aktuality: Ústí nad Labem

Protestujeme proti vystoupení pana premiéra Nečase před poslanci bavorského zemském sněmu.

27.02.2013 18:24
 „Pane premiére, kdo Vám dal právo  se vyjadřovat jménem miliónů občanů naší země za „ poválečné vyhánění? “ S úsluhou se kterou předstoupil  premiér Nečas v bavorském zemském sněmu dal najevo postoje, které hrubě zkreslují dějiny a navíc i zpochybnění výsledků 2. světové války....