Vítejte v Mostu ...

Historie města je velmi zajímavá. Starobylé město bylo po více jak 700 letech existence v 70. letech 20. století zbořeno kvůli mohutným zásobám hnědého uhlí. Nový Most vznikl o několik set metrů dál. Za zmínku stojí připomenout si stěhování kostela Nanebevzetí Panny Marie. K rozhodnutí o záchraně chrámu vedla snaha uchovat jeho jedinečné architektonické kvality. V říjnu 1975 byl kostel přestěhován o 841,1m – rychlost posunu byla 1 – 3 cm za minutu. Pro přesun byla zvolena oblouková dráha. Na kolejišti bylo 53 vozíků, po kterých se pomocí hydrauliky kostel pohyboval. Přesun trval 27 dní. Do roku 1988 probíhaly restaurátorské práce.

Mnoho památek bylo zbořeno. Do současnosti se zachovaly jen některé. Morový sloup z roku 1681 a barokní kašna, které jsou nyní umístěné na prvním náměstí.

V roce 1964 vydává vláda rozhodnutí o přestěhování Mostu. Realizace a výstavba nového Mostu začala v roce 1967 a trvala do roku 1982.

Město a jeho okolí získává přívětivější tváři díky rekultivacím bývalých dolů. Vyrůstá kásné moderní město, které se i v současnosti rozvíjí do krásy. Historická zakládací listina se nedochovala, takže datum založení nelze přesně určit. Vznik města je možno předpokládat v souvislosti s rostoucím významem hradu na vrchu Hněvín.

Hněvín – dominanta Mostu

První zmínky jsou z 13. století. Během staletí prošel hrad celou řadou přestaveb. Jeho dnešní podoba pochází přibližně z roku 1900. Krásné místo pro výlety a vycházky.

 

Hipodrom

Dostihový areál vznikl na rekultivovaných plochách po důlní činnosti.

Parametry: přímá dráha 1200m – šířka 30 m. Hlavní ovál má délku 1800 m – šířku 30 m. Ostatní vnitřní dráhy pro proutěné překážky a steeplechase – šířka 20 m

 

Autodrom

K novodobé historii Mostu patří autodrom. Má délku 4219 m, má 12 pravých a 9 levých zatáček. Je využíván denně po celý rok. Je vyhledáván českými i zahraničními závodníky.

K Mostu patří nerozlučně Litvínov.

Obě města jsou spojena rychlodráhou. Litvínov – město známé jak v kraji, tak v celé republice Petrochemickým závodem.