Vítejte v Litoměřicích ...

 

Litoměřice byly založeny na soutoku Labe a Ohře v úrodné krajině. K Litoměřicku patří památná hora Říp, kde se podle pověsti usadil praotec Čech se svým lidem. Na vrcholku je románský kostelík sv. Jiří. První slovanské osady se objevily již v 8. století. Ve 13. stol. byl vybudován královský hrad v době vlády Přemysla Otakar II. Za vlády Karla IV. Byl hrad přebudován a město se značně rozšiřovalo. V době husitské byli ve městě stoupenci Husova učení. V roce 1421 oblehl Litoměřice Jan Žižka z Trocnova, měšťané se přidali na jeho stranu a tím zachránili město před dobitím. Žižka dal vybudovat vlastní hrad nad Třebušínem na hoře Kalich. Tento hrad se nezachoval, byl po Bílé hoře zbořen. Na počest husitských vojsk se pod horou Kalich pořádají husitské slavnosti. V roce 1655 bylo založeno biskupství.

Na zdejším gymnáziu působil jazykovědec Josef Jungmann (*1773 - † 1847). K významným osobnostem, které v Litoměřicích žili, patří také Karel Hynek Mácha (*1810 v Praze - †1836 v Litoměřicích). Je zde zachována Máchova světnička, která připomíná jeho život a dílo.

Přišel rok 1938 a s ním Mnichov. V březnu 1939 došlo k vytvoření Sudet a Litoměřice se staly německým městem. Zdejší, převážně německé obyvatelstvo, s nadšením přivítalo příchod německé armády.

K okresu Litoměřice patří města Terezín, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Libochovice, Úštěk. Od poloviny roku 1940 se stal Terezín největší věznicí tzv. Protektorátu. Malá pevnost se stala koncentračním táborem a město se stalo židovským ghettem. Bylo zde umučeno přes 40 000 osob.

 

V roce 1944 byl zřízen koncentrační tábor v Litoměřicích. Byli sem přiváženi vězni z hlavního tábora ve Flossenbürgu, dále z koncentračních táborů Gross-Rosen, Osvětimi II – Březinka. Vězni pracovali na vybudování podzemních továren Richard I. Richard II. Výrobní provozy měli zabezpečovat rostoucí potřebu wolframových a molybdenových výrobků zejména pro potřeby leteckého průmyslu.2. května 1945 se v Malé pevnosti uskutečnila poslední poprava 51 českých vlastenců, bojovníků proti fašizmu. Každoročně se zde koná pietní akt k uctění památky statečných občanů, kteří položili své životy pro lepší budoucnost nás všech.

Po osvobození města Rudou armádou nastal mohutný rozvoj a výstavby města.

Litoměřicko leží v úrodné rovině. Daří se zde zejména zelenině, ovoci, obilovinám, vinné révě a chmelu. Právem je tento kraj nazýván Zahradou Čech. Každoročně se zde koná na podzim známá výstava Zahrada Čech. Město se může chlubit Masokombinátem – Procházka.

Lovosice – známé chemickým průmyslem, kterému dominuje chemický závod Lovochemie – výroba kyseliny sírové. Město se tak stává průmyslovým centrem a je zároveň důležitým dopravním uzlem železničním, silničním a lodním.

Štětí – velmi známé papírny

Roudinice – Roudnické strojírny a slévárny

Čížkovice – Čížkovická cementárna

 

A na závěr: Občanské sdružení Klub českého pohraničí usiluje o to, aby naše pohraničí zůstalo české a neopakoval se rok 1938 – Mnichovský diktát.