Vítejte v Děčíně ...

Město Děčín je po právu označováno bránou severních Čech. Díky své poloze, ovlivněné přírodními podmínkami, patří mezi nejvýznamnější turistická centra České republiky. Dvě chráněné krajinné oblasti na území města – Labské pískovce a České středohoří a blízkost nejmladšího Národního parku České Švýcarsko, násobí turistickou atraktivitu města s jedinečnou secesní městskou zástavbou. Město Děčín bylo vždy významným průmyslovým, kulturním a správním centrem regionu i důležitým dopravním uzlem a přístavem. Po změnách, které sebou přinesl rok 1989se začal měnit vzhled města, došlo k prudkému omezení lehkého a strojírenského průmyslu. Byly omezeny provozy Diana, Benar, Viko, Desta, Ferona, Kablo. Což přineslo zvýšení nezamotanosti, kterou jsme v minulosti neznali a tím i ztrátu životních jistot. Dále se prohloubilo omezení labské plavby a byla omezena i nákladní vlaková doprava.

Poloha města na staré vodní cestě předznamenala jeho vývoj. Prehistorické osídlení bylo vystřídáno laténským sídelním celkem. Příchod Slovanů do labské kotliny se datuje na přelom 7. – 8. století. Na nízké říční terase založil v první polovině 13. století Přemysl Otakar II. královské město Děčín se stříbrným královským lvem, třímajícím parmu ve znaku. Prvními správci královského města byl rod Markvarticů, který později Děčínské panství koupil. Pokračovateli byli Vantenberkové, pocházející z rodu Markvarticů a učinili z Děčína správní centrum svého panství. V této době došlo k rozmachu řemeslné výroby, rybolovu a labské plavby. V průběhu 15. a 17. století změnilo panství Děčín několikrát majitele. Po rodu Vantenberků ho získali Trčkové z Lípy. Potom následovalo několik německých rodů a poslední z nich byl císařský plukovník Kryštof Šimon z Thun. V majetku rodu Thun-Hohenstein zůstalo panství do roku 1918, kdy přešlo do majetku nově vzniklého Československého státu.

 

 

Okresní rada Klubu českého pohraničí Děčín:

OR KČP byla ustavena v roce 2001 a byla pětičlenná. V té době pracovaly v okrese Děčín tři kluby a to ve Varnsdorfu, Rumburku a Benešově nad Ploučnicí. V příštím roce přibyl další klub ve Šluknově a o něco později ještě v Děčíně. V této době se již začala organizovat skupina bývalých ochránců státní hranice, která se později připojila jako sekce BOSH ke KČP. V současné době máme v obvodu OR KČP celkem 146 členů. Jednotlivé kluby v místech bydliště navázaly spolupráci s některými levicovými vlasteneckými organizacemi a místními organizacemi KSČM (Levicový klub žen, Svaz bojovníků za svobodu, Klub důchodců a dokonce s některými obecnými úřady). Členové KČP se zúčastňují všech veřejných pietných a vzpomínkových akcí v místech svého bydliště. S mnohými organizacemi a spoluobčany se zúčastňují oslav 1. máje, výročí osvobození naší země, výročí vzniku Československého státu, MDŽ, MDD. Většinu uváděných akcí organizujeme sami a u dalších na přípravě spolupracujeme s ČSBS, KD a KSČM. S ŠCBS jezdíme na pietní akt do Terezína, Rabštejna, Lidic a Ležáků. K mnohým významným událostem pořádáme veřejné besedy (Mnichov a dnešek, Okupace naší země Německem, protest proti stavbě radarové základny na našem území).

Za dobu naší činnosti jsme poslali naší vládě několik protestních dopisů. Nesouhlas s instalací amerického radaru a americké armády na našem území, nesouhlas se zřízením kanceláře Landsmannschaftu v Praze, nesouhlas se vstupem do NATO a EU, proti rozhodnutí soudu předat katedrálu sv. Víta církvi, proti vyznamenání bratrů Mašínů, vrahů našich pohraničníků, proti podepsání Lisabonské smlouvy, dále proti zřizování pohřebišť padlých fašistů na našem území.

Při výběru kandidátů do OR KČP jsme měli velké štěstí, jsou to čestní a pracovití lidé. Škoda, že nám zemřeli ti nejlepší a to př. Tomášek, první zapisovatel OR, př. Cihlář, předseda MěR KČP ve Varnsdorfu a člen KR KČP př. Hritz, předseda MěR KČP ve Šluknově a člen OR, dále př. Kolařík, předseda MěR KČP v Děčíně a zapisovatel OR, člen KR, člen sekce Pohraničníků. Za velmi dobrou aktivní činnost musím všechny členy OR KČP bez výjimky pochválit.

Na I. pololetí 2009 jsme si naplánovali přípravu ii. sněmu OR a volbu nové OR KČP, přípravu důstojné oslavy MDŽ, besedy k výročí okupace naší země fašistickým Německem, účast na májových oslavách, připomenutí květnového povstání českého lidu (1945), účast při slavnostních pietních aktech u hrobu padlých sovětských i ostatních vojáků, organizování her u příležitosti MDD.

Aktuality - Děčín

Informace o programové činnosti

24.09.2012 08:44
Přátelé. Před 20. lety z podnětu základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy byl v Chomutově, který je jedním z měst Severočeského kraje, založen Klub českého pohraničí, který se stal postupně významným vlasteneckým sdružením v celé České republice. Prakticky ve všech okresních a...