Vítejte v Chomutově ...

 

Město Chomutov – kolébka Klubu českého pohraničí. První písemná památka je z r. 1252. Město prožilo historický vývoj. Měnili se páni města, byl mu udělen titul královské město. Byla zde náboženská hnutí. Občané se stavěli proti rozmachu katolické církve. Když páni města církev prosadili, porazil je Jan Žižka a město vyplenil. Po porážce Janem Žižkou se město přidalo do svazku husitských měst. V roce 1971 se jeho představitelé zúčastnili v Táboře sněmu husitských měst u příležitosti založení Tábora.

V Chomutově se narodil a vystudoval jezuitské gymnázium syn chomutovského provazníka, František Josef Gerstner, zakladatel Vysokého učení technického v Praze a organizátor počátku průmyslu v Čechách. V roce 1870 byl zahájen provoz hutnického závodu, který vyráběl bezešvé ocelové trubky. V roce 1871 byla vybudována první železnice, spojující Chomutov s Kladnem a Podmokly. Krátce na to byla vybudována železnice z Chomutova do Saska.

Město bylo převážně německé díky kolonizaci z doby vlády Přemysla Otakara I., a později pak z doby pobělohorské. Nacionální napětí vyvrcholilo ve 30. letech 20. století hanebným Mnichovským diktátem, a vyhnáním českého obyvatelstva. Přesto němečtí dělníci se spolu s českými zúčastňovali sociálního hnutí. Dokonce v období Mostecké stávky byli v průvodu dělníků, do kterého policie za I. republiky střílela, když šli do Mostu. Byly oběti na životech, které si každoročně v dubnu připomínáme.

První postavená česká škola zahájila provoz teprve v roce 1927, zasloužila se o to zejména Pošumavská jednota. Odpor vedení města proti českým školám byl značný, Ale byli zde aktivní čeští obyvatelé, zejména železničáři a vojáci, kteří tento odpor zlomili.

Byla vybudována i sokolovna a Sokol rozvíjel činnost před 2. světovou válkou nejen na poli sportovním, ale i kulturním.

Většina Němců v roce 1945 z Chomutova utekla z obav před trestem za jejich chování v době války a před válkou a zbytek byl v roce 1946 spořádaně odsunut.

Velký rozvoj města začal od 60. let minulého století a důsledku dalšího rozvoje hutní výroby ve městě a zejména výstavbou elektráren a rozšířením důlní činnosti v okrese. Stavěla se kompletní bytová výstavba, včetně školských zařízení a zařízení služeb, Vznikla velká sídliště, která propojila fyzicky města Chomutov a Jirkov. V 80. letech měl Chomutov 60 000 obyvatel, proti původním 25 000 před válkou. Nyní má Chomutov kolem 50 000 obyvatel.

Historie KČP započala 21. 5. 1990, kdy byla v Chomutově uskutečněna 1. akce Klubu českého pohraničí. Oficiálním ustavením klubu jako občanského hnutí byl pověřen přípravný výbor, který dosáhl jeho registrace ministerstvem vnitra ČR dne 22. 7. 1992.

V okrese Chomutov působí v rámci okresní rady KČP i dvě sekce bývalých ochránců státních hranic:

  • sekce v Kovářská – Vejprty, kterou vede př. Jiří Pop,

  • sekce Chomutov, kterou vede př. Jiří Báca.

OR KČP úzce spolupracuje s organizacemi KSČM v okrese a zejména s OV KSČM, kde nachází i sídlo a materiální podporu. Dobrou spolupráci udržujeme na Chomutovsku i s LKŽ.

Chomutov - aktuality

Vzpomínkové shromáždění u památníku svob. Jaroslava Soukupa

28.08.2017 15:57
ČESKÉ HAMRY - Husitským chorálem byl zahájen v sobotu 19. srpna 2017 pietní akt u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Je to...

Uctění památky pohraničníka Jaroslava Soukupa

24.08.2016 20:44
V obci České Hamry se touto dobou každým rokem koná pietní akce k uctění památky pohraničníka Jaroslava  Soukupa. V místech, kde stojí dnes pomníček, byl mladý pohraničník dne 26. 8. 1963 smrtelně raněn při ochraně státních hranic ČSSR neznámým mužem, kterého spolu se svým kolegou...

Pietní akt v Českých Hamrech

27.08.2015 21:55
ČESKÉ HAMRY – Více jak sto občanů, členů KČP, jeho příznivců, členů KSČM a dalších politických a společenských organizací, se sešlo v sobotu 22. srpna 2015 na pietním aktu u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde...

PROHLÁŠENÍ účastníků veřejného shromáždění k 70. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války

29.01.2015 13:54
P R O H L Á Š E N Í účastníků veřejného shromáždění k 70. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války Dne 26.1.2015, jsme se v Chomutově jako členové a příznivci Klubu českého pohraničí, Komunistické strany Čech a Moravy a dalších vlasteneckých a společenských organizací sešli...

PŘÍPAD SOUKUP NESMÍ BÝT ZAPOMENUT

13.09.2014 19:46
 Jako každoročně, tak i letos byla 23.8.2014. Krajskou organizací KČP Chomutov organizována Pietní vzpomínka  u pomníku svob. Soukupa, který se nachází nedaleko obce České Hamry.Sešli se zde bývalí ochránci Státních hranic, zejména Karlovarské brigády, několik KČP s prapory, zástupci...

Pietní akt u pomníku pohraničníka svob. Jaroslava Soukupa

01.09.2014 05:55
ČESKÉ HAMRY - V sobotu 23. srpna 2014 se tak, jako každý rok, konal pietní akt u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Dalším...

Nic není zapomenuto, nikdo nebude zapomenut

13.08.2011 21:05
ČESKÉ HAMRY - Husitským chorálem byl zahájen v sobotu 13.srpna 2011 pietní akt u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček svobodníka Jaroslava Soukupa. V roce 1963 zde byl postřelen a následně zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Je...

Příspěvek do Hraničáře

22.06.2011 21:07
V sobotu 11.června 2011 uspořádala Okresní rada KČP v Chomutově autobusový zájezd k památníku bývalých ochránců státní hranice na Cínovci v Krušných horách. Zájezd byl uskutečněn, mimo jiných členů a příznivců KČP, především pro bývalé příslušníky Pohraniční stráže. Položením kytice si...

Okresní rada KČP Chomutov

21.05.2011 21:08
Opět po roce, tentokrát 21. května 2011, se vypravili členové Okresní rady KČP Chomutov ke třem hromadným hrobům pochodu smrti, aby provedli jejich každoroční údržbu, která spočívá v zachování alespoň jejich dosavadního stavu a položili k nim také kytičky, jako vzpomínku na utrpení účastníků...