Vítejte v Rakovníku...

 

Také v rakovnickém okrese jsme založili dne 25. 5. 2009 okresní radu Klubu českého pohraničí. Máme přes třicet registrovaných členů s perspektivou získat další. Budou organizováni nejméně ve třech střediskových radách v jednotlivých částech okresu. A to je i jeden ze stěžejních cílů, který byl schválen usnesením zakládací schůze okresní rady. Za své jsme přijali Stanovy i Program KČP. Předsedou byl zvolen Ing. Milan Fořtík ze Srbče, člen KSČM, ale sdružujeme občany levicového smýšlení i bez stranické příslušnosti, napříč společenským i politickým spektrem, neboť jsme pluralitním sdružením, stojících na demokratických základech. Zejména však chceme získat mladé, kteří by s námi střežili pomyslné hranice před materiální bídou, před dopady globální ekonomiky kapitalistického světa a byli schopni dokumentace historie boje s narušiteli státních hranic, sociálního cítění a hájit morální kodex normálního, běžného člověka. Vytvořit tak akční skupinu, odhodlanou bránit sebe, rodinu, ale i společnost, po vzoru bývalých strážců hranic. I ty chceme oslovit a získat od nich jejich čestné a nezištné zásady, vyslechnou jejich příběhy a vzpomínky. Možná i dokumenty pro výstavu, aby lidé věděli, že pohraničníci bojovali se ctí, zejména proti kriminálníkům a vrahům. Tedy shromáždit důkazy čelícím dnešním vykonstruovaným lžím a pomluvám, s cílem je vyvrátit.

Je to vlastně práce s lidmi. Mravenčí práce, do současné doby zejména Jaromíra Novotného, člena středočeské a dnes i okresní rady. Účinně a hřejivě lidsky nás podpořil i předseda krajské rady Jiří Pokorný a předseda okresní rady v sousedním Berouně Rudolf Peltan. Za to jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme za účinnou podporu též s. Vlastimilu Hornofovi – předsedovi OV KSČM Rakovník i Klubu levicových žen z Rakovníka.

Na ustavující schůzi jsme uspořádali sbírku na vlastní klubový prapor. Abyste nás poznali. Výtěžek není tajný. Bylo to celých jeden tisíc pět set patnáct korun! Prapor bude ctít jak symboly Klubu českého pohraničí, tak barvy československé trikolóry. 

Ing. Milan Fořtík

Rakovník - aktuality

Pietní akt u pomníku Štábního strážmistra SNB Josefa Šafránka

18.11.2017 19:20
Dne 13.10.2017 členové Klubu českého pohraničí v Rakovníku uspořádali vzpomínkovou akci u pomníku štábního strážmistra SNB Josefa Šafránka, který byl před  66. lety ve službě, týden po svých 35. narozeninách, během dne 13.10.1951 zavražděn členy protistátní skupiny v  oblasti...

Výzva

22.12.2011 12:15
Výzva Okresní rady KČP k širokým aktivitám, zaměřeným k 65. výročí osvobození naší vlasti. Je novodobou skutečností opomíjet zásluhy o osvobození naší vlasti těmi, kteří nesli nejbolestněji a v plném rozsahu válečné útrapy 2. světové války ve vlastní zemi, domovech, celých rodinách. Nebylo...

Z vystoupení místopředsedy NR KČP Ing. Milana Fořtíka na V. setkání ochránců státních hranic 2011 v Nymburku dne 25. 6.

25.06.2011 12:11
Vážení přátelé, soudruzi a soudružky. Dovolte mi, v krátkém vystoupení, zhodnotit práci Stálé komise pro práci s mládeží Klubu českého pohraničí. Zejména aktivit Středočeské krajské rady. Na základě rakovnických výzev a prvopočátečních hledání cest k omlazení členské základny klubu, byla...

Celostátní soutěž branně vlastenecké hry pro děti a mládež PSOHLAVCI

01.01.2011 12:12
  Termíny soutěže: Okresní od 1. 1. do 31. 3. 2011 Krajská od 1. 4. do 15. 6. 2011 Celostátní od 1. 9. do 30. 11. 2011 Cílem soutěže je: Podpořit národně vlastenecké cítění dětí a mládeže, vedoucích dětských kolektivů, přátel a rodičů...

65 let po té.

22.01.2010 12:17
Je nepopiratelnou pravdou, že lež a nenávist se usídlila v některých sdělovacích prostředcích, ať mediálních, nebo tištěných. Je to pochopitelné, vždyť jsou větší měrou v rukou těch, kteří potřebují zakrýt skutečnost a odpoutat pozornost od vlastní špíny. Pokroucená fakta pak devastují vědomí...