VÍTÁ VÁS MĚSTO AUTOMOBILŮ – Mladá Boleslav

Mladá Boleslav, kolébka světoznámých škodovek, metropole českého automobilového průmyslu, město cenných památek a vzorové moderní výstavby.

Historické počátky se datují patrně do druhé poloviny 10. století, kdy byl na ostrohu nad soutokem Jizery a Klenice založen hrad. Základy města vznikly pak přenesením osady, původně založené v podhradí na návrší za hradem v roce 1334.

V roce 1421 bylo město dobyto husity a zúčastnilo se pak bojů na straně podobojí. V 16. století dochází k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu města, které se stává i střediskem Jednoty bratrské. V roce 1595 bylo město vykoupeno z poddanství a v roce 1600 se stalo královským městem. Úpadek města nastává v období třicetileté války v letech 1618 až 1648. Město bylo několikrát vypáleno a hrad pobořen. Přichází rok 1751 a Mladá Boleslav se stává jedním z 16 krajských měst českého království. Zrušením nevolnictví v roce 1781 byl pak vytvořen důležitý předpoklad pro pozdější rozvoj průmyslu, zprvu zastoupený Kartounkou. V roce 1784 byly položeny základy školství ve městě přemístěním piaristického gymnázia z Kosmonos. K rozvoji města přispělo dále vybudování silnice Praha – Turnov v roce 1825 a železnice 1865. Železniční spojení s Nymburkem následovalo v roce 1870 a posledním propojenm mezi Mělníkem a Starou Pakou v roce 1905.

Mezníkem v hospodářském vývoji města byl rok 1895, kdy společníci Laurin a Klement založili dílnu na výrobu jízdních kol a motocyklů, z nichž se postupem doby vyvinula největší továrna na automobily tehdejšího Rakousko-Uherska a po roce 1918 i Československa.

Uplynulé období a mnohé zkušenosti z doby první republiky otevřely cestu k poválečnému růstu továrny a města. Po více jak 115 letech existence výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi je nutno říct, že značka Škoda je město a město je Škoda.

 

 Předseda OR KČP Mladá Boleslav
František Kovář

Mladá Boleslav - aktuality

Nezapomínáme na Milenu Hážovou

14.06.2016 08:15

VÝROČNÍ ČLENKÁ SCHŮZE KČP v Mladé Boleslavi

06.06.2016 09:37
KČP svolal na 25.4. 2016 výroční členskou schůzi. Předseda KČP  Pavel Kopecký seznámil přítomné členy se zprávou a činností a podal řadu informací z jednání Národní rady v Praze. Například o přípravě setkání Obránců československých státních hranic, zdůraznil že KČP se plně hlásí k 700. výročí...
<< 1 | 2 | 3