VÍTÁ VÁS MĚSTO AUTOMOBILŮ – Mladá Boleslav

Mladá Boleslav, kolébka světoznámých škodovek, metropole českého automobilového průmyslu, město cenných památek a vzorové moderní výstavby.

Historické počátky se datují patrně do druhé poloviny 10. století, kdy byl na ostrohu nad soutokem Jizery a Klenice založen hrad. Základy města vznikly pak přenesením osady, původně založené v podhradí na návrší za hradem v roce 1334.

V roce 1421 bylo město dobyto husity a zúčastnilo se pak bojů na straně podobojí. V 16. století dochází k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu města, které se stává i střediskem Jednoty bratrské. V roce 1595 bylo město vykoupeno z poddanství a v roce 1600 se stalo královským městem. Úpadek města nastává v období třicetileté války v letech 1618 až 1648. Město bylo několikrát vypáleno a hrad pobořen. Přichází rok 1751 a Mladá Boleslav se stává jedním z 16 krajských měst českého království. Zrušením nevolnictví v roce 1781 byl pak vytvořen důležitý předpoklad pro pozdější rozvoj průmyslu, zprvu zastoupený Kartounkou. V roce 1784 byly položeny základy školství ve městě přemístěním piaristického gymnázia z Kosmonos. K rozvoji města přispělo dále vybudování silnice Praha – Turnov v roce 1825 a železnice 1865. Železniční spojení s Nymburkem následovalo v roce 1870 a posledním propojenm mezi Mělníkem a Starou Pakou v roce 1905.

Mezníkem v hospodářském vývoji města byl rok 1895, kdy společníci Laurin a Klement založili dílnu na výrobu jízdních kol a motocyklů, z nichž se postupem doby vyvinula největší továrna na automobily tehdejšího Rakousko-Uherska a po roce 1918 i Československa.

Uplynulé období a mnohé zkušenosti z doby první republiky otevřely cestu k poválečnému růstu továrny a města. Po více jak 115 letech existence výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi je nutno říct, že značka Škoda je město a město je Škoda.

 

 Předseda OR KČP Mladá Boleslav
František Kovář

Mladá Boleslav - aktuality

Letošní 15. březen 1939 s odstupem času

23.03.2018 17:20
Minulost, minuta po minutě doléhá k dnešku nejen ve své podstatě, jako soubor dlouhodobých vývojových tendencí a mnoha obecných zákonitostí. Minulost současně poskytuje odpovědi a utváří momenty, které z nás dělají to, kým jsme. Jsme součástí jednoho velkého příběhu, který můžeme bez větších...

Je dobré si připomínat – Anna Kvášová

13.01.2018 21:41
V pátek 12. 1. 2018 jsme se zúčastnili malé vzpomínky u pomníčku v katastru obce Mirošovice na Kutnohorsku v místě, kde byla před 66. lety zákeřně zavražděna komunistka Anna Kvášová. Po přivítání účastníku pietního aktu a položení květin u pomníčku pod prapory KČP, následoval krátký, ale...

Předvánoční posezení Levicového klubu žen a OR KČP v Mladé Boleslavi s delegátem FESTIVALU MLÁDEŽE A STUDENSTVA V SOČI 2017

06.12.2017 12:25
V pondělí 4.12. 2017 uspořádal LKŽ Boženy Holečkové ve spolupráci s OR KČP v Mladé Boleslavi, již tradiční předvánoční posezení ve vánočním cukrovím provoněné zasedací místnosti OV KSČM. Setkání zahájila předsedkyně LKŽ v Mladé Boleslavi Alena Grospičová, která ve svém...

Pietní akt k 73. výročí úmrtí Jana Švermy

12.11.2017 09:08
Pietní akt k 73. výročí úmrtí Jana Švermy Mladá Boleslav - Stalo se tradicí, že se členové Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav k výročí tragického úmrtí Jana Švermy každoročně účastní pietního aktu u novogotické rodinné hrobky v Mnichově Hradišti. Letos, kdy si připomínáme 73. výročí...

Byl jsem při tom

25.09.2017 16:35
Zbrojnice v Kouřimi 24. září 2017 - Jen co se zdvihnul ranní opar, začalo být v sobotu 23. září 2017 živo v blízkosti hasičské na okrese Kolín. Společenské setkání přátel a sympatizantů zde pořádala OR KČP se sídlem v Kolíně a to v předvečer 10. výročí založení KČP...

10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi

28.05.2017 07:05
V památný den 9. května, kdy oslavujeme výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a spojeneckými vojsky v roce 1945, a kdy si připomínáme již 72. výročí této pro nás historické události, svolala Okresní rada klubu českého pohraničí v Mladé Boleslavi slavnostní shromáždění u příležitosti...

Nedáme vám naši zemi, naše dějiny, naše oběti!

28.03.2017 09:54
Ke skandálu umístění na brněnském Cejlu, míchanice posvátných jmen českých vlastenců a objetí se jmény nejhorších nacistických bestií, pravíme jménem pozůstalých po obětech nacismu toto: Budeme tak dlouho organizovat různé akce, petice protesty, stížnosti a případné manifestace před budovou věznice...

Klub českého pohraničí v Mladé Boleslavi pracuje aktivně ….

18.03.2017 22:06
Okresní rada Klubu Českého pohraničí v Mladé Boleslavi svolala na 27. února svůj sněm, který se konal v zasedací místnosti OV KSČM. Na jeho programu byla zpráva o činnosti OR KČP, kterou přednesl předseda František Kovář.    Členové se také dozvěděli, že se připravuje mimořádný sněm...

72. výročí úmrtí Jana Švermy

22.11.2016 14:48
Mnichovo Hradiště 10.11.2016  Ve čtvrtek 10. listopadu se sešli zástupci KSČM, LKŽ a OR KČP Mladá Boleslav na malém pietním shromáždění u příležitosti sedmdesátého druhého výročí tragického úmrtí národního hrdiny Jana Švermy u rodinné hrobky v Mnichově Hradišti. Zde položili květiny a...

Slavnostní zasedání Okresní rady Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav.

16.10.2016 19:51
Dne 26. září 2016 přivítal předseda KČP v Mladé Boleslavi František Kovář členy KČP a milé hosty, předsedu Středočeské Krajské rady KČP s. Jiřího Pokorného, poslance PČR Stanislava Grospiče a předsedu OV KSČM Josefa Dovolila. V úvodu upozornil na úkoly KČP, jejichž základem je solidarita...
<< 1 | 2 | 3 >>